Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26/27.04.2023, […]

Directoratul Complexului Energetic Oltenia (CEO) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor  pe 14 octombrie 2019, la Bucureşti, având pe […]