Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26/27.04.2023, […]