Update articol:

Acţionarii SIF Banat Crişana au aprobat repartizarea întregului profit net (77.186.227 lei) pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana a aprobat  repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2018, în sumă de 77.186.227 lei, la Alte rezerve,  pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

De asemenea, Adunarea generală extraordinară a acționarilor SIF Banat Crişana a decis aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul I”) de către Societate.

Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului I: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.000.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei 

(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,38 lei 

(v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la dată publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului I va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul I va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului I se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Acţionarii au mai decis aprobarea derulării  unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul II”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului II: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,38 lei

(v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la dată publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului II va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul II va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului II se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Acţionarii au aporbat utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Acţionarii au mai aprobat, în AGOA, situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, dar şi  Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2019.

De asemenea, acţionarii au aprobat, pentru exercițiul financiar 2019, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016. 

S-a aprobat reducerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,42% din activul net mediu anual.

 

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/03/2021)

Reluare plata dividend 2019

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (02/03/2021)

Raport curent cf art. 234, alin. 1, litera i) din Reg. 5/2018

ELECTROARGES SA (ELGS) (02/03/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020 - versiune limba Engleza

Erste Group Bank AG (EBS) (02/03/2021)

Notificare - detineri < 4%