Update articol:

Acționarii SIF Banat Crișana au aprobat un program de răscumpărare, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății

Acționarii SIF Banat Crișana au aprobat, în Adunarea Generală, un program de răscumpărare, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

AGA a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 4”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 4 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,1042 lei;

(v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege

De asemenea, acționarii au aprobat utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

BVBStiri BVB

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

BRK Dow Turbo Short 35750 (BKDOWTSB9) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 10:06 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (21/10/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 15/16 noiembrie 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/10/2021)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018