Update articol:

Acționarii Transelectrica, convocați pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor aportate de stat

Sursa Facebook

Acționarii Transelectrica (TEL) au fost convocați, pe 19 august, să decidă aprobarea majorării capitalului social, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018, cu o valoare maximă de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Majorarea ar urma să aibă loc în următoarele condiții:

(i) acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 10 lei/acțiune, fără primă de emisiune.

(ii) perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

(iii) rata de subscriere de 0,027623, determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul existent.

(iv) fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,027623 acțiuni noi emise.

(v) numărul cuvenit de acțiuni noi emise ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat întreg

(vi) după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

În primul trimestru 2019, Transelectrica a înregistrat un profit net de 38 milioane de lei, în scădere cu 44% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, şi un EBIT de 44 milioane de lei, faţă de 82 milioane de lei în perioada similară a anului trecut. 

Ministerul Economiei deține 58,58% din Transelectrica.