Update articol:

Acționarii Transgaz, convocați pentru aprobarea finanțării ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028″

Acționarii Transgaz (TGN) au fost convocați, pe 4 martie, pentru aprobarea finanțării ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028″, potrivit unui raport tranmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi mai este și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2022, dar și aprobarea revizuirii unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

De asemenea, AGA trebuie să decidă aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA.

La AGA, se va face și prezentarea informării privind deficiențele constatate de către organele de control în aplicarea art.43 din O.U.G. nr.114/2018.