Update articol:

Adrian Vascu, Senior Partener Veridio: Noutăți privind OG6 – S-a eliminat pragul de 1 milion lei, termenul de depunere a planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent e 31 iulie 2020, s-a redeschis până la 31 martie perioada de depunere a notificărilor

Guvernul a modificat, în şedinţa de ieri,  Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019  privind unele măsuri de restructurare financiară. 

Adrian Vascu, Senior Partener Veridio, a scris “Noutăți privind OG6! În ședința de guvern de aseară au fost propuse următoarele trei modificări esențiale:

1. S-a eliminat pragul de 1 milion lei

2. Termenul de depunere al planului de restructurare și al testului creditorului privat prudent e 31 iulie 2020

3. S-a redeschis până la 31 martie perioada de depunere a notificărilor!

Așteptăm confirmarea și validarea publicată în Monitorul Oficial”.

Adrian Vascu atrăgea, recent, atenţia, într-un articol  că numai 5-10% dintre companiile care au depus notificări în baza OG 6/2019 au depus planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

Acesta scria: “Începutul lunii februarie, care reprezintă și termenul limită pentru depunerea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent conform OG 6/2019, se apropie cu repeziciune, însă numărul documentațiilor depuse este extrem de redus. Prevederile OG 6/2019 privind restructurarea datoriilor de peste 1 milion de lei acumulate de companii până la finalul anului 2018 puteau conduce la rezultate pozitive pentru ambele părți – stat și contribuabili. Soluția iminentă ar fi ca Guvernul să proroge termenul pentru depunerea documentațiilor, așa cum a procedat și cu termenul pentru depunerea notificărilor”.

 

 

Conform unui proiect de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 La articolul (1), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.”

  1. La art. 1, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

„(7) Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile și următorilor debitori:

  1. a) debitorii care pierd eșalonarea la plată întrucât disponibilitățile bănești ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării nu permit susținerea acesteia;
  2. b) debitorii care au garantate obligațiile bugetare potrivit art. 210-211 și art. 235 din Codul de procedură fiscală.”

 

  1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august -31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.”

  1. La art. 15, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) Garanțiile constituite de debitori sub forma scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanţie ori consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului urmează să fie valorificate conform Codului de procedură fiscală doar în ipoteza în care planul de restructurare nu prevede modalitatea de valorificare a sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la baza emiterii garanțiilor.”

  1. Art. 22 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii.”

Art. IV. – Pentru debitorii prevăzuți la art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările și completările ulterioare, cererea de restructurare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data agreării modului de acordare a facilităţii fiscale de către Comisia Europeană.

Art. V. – (1) În anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, precum și în alte acte normative, se prorogă până la data de 25 mai 2020, inclusiv.

           (2) În anul 2020, termenul  de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”/”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din  impozitul anual  datorat”, după caz, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 mai 2020, inclusiv.

(3) În anul 2020, termenul  de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 25 mai 2020, inclusiv”.

 

 

Adrian Vascu, Senior Partner Veridio: OG 6/2019 – o măsură benefică mediului economic riscă să fie compromisă

 

 

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (26/09/2023)

Achizitie servicii expert independent pentru selectie directori cu mandat

ALTUR S.A. (ALT) (26/09/2023)

Demisie administrator

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (26/09/2023)

Document de informare - atribuirea cu titlu gratuit a unor actiuni in baza SOP

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (26/09/2023)

Reluare tranzactionare ora 17:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 1006/26.09.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni TRANSI