Update articol:

AIPC somează SIF Oltenia să pună în aplicare decizia ASF și să procedeze la convocarea și desfășurarea adunării generale ordinare

AIPC solicită Autoritatății de Supraveghere Financiară să adopte măsuri energice pentru a preveni derapaje ulterioare din partea SIF Oltenia

Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC) somează SIF Oltenia să pună de îndată în aplicare decizia ASF și să procedeze la convocarea și desfășurarea adunării generale ordinare în termen de 45 zile, fără a mai tergiversa situația prin analizarea de către consiliul său de administrație a deciziei ASF, arată un comunicat transmis astăzi.

Reacția AIPC vine după ce SIF Oltenia a transmis că a luat act de Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 prin care se instituie în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. obligația de a convoca si de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr.5071/11.06.2019.

AIPC a transmis că își reiterează surprinderea și dezaprobarea față de atitudinea actualului consiliu de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. (”SIF Oltenia”) cu privire la drepturile acționarilor: “AIPC reamintește că, după solicitarea de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Olteniea formulată, la data de 11 iunie 2019, de un grup de acționari ai acestei societăți și refuzul de a proceda la această convocare formulat de consiliul de administrație al SIF Oltenia din data de 8 iulie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară (”ASF”) a impus consiliului de administrație al SIF Oltenia, la data de 18 iulie 2019, să convoace respectiva adunare generală astfel încât aceasta să se desfășoare în maxim 45 zile. Ulterior, printr-un raport curent furnizat pieței în data de 19 iulie 2019, SIF Oltenia a precizat că urmează să supună decizia ASF spre examinare de către consiliul de administrație ”în timp util”.

AIPC consideră că SIF Oltenia persistă în comportamentul său eronat și de natură a afecta drepturile acționarilor și piața de capital în general.

Astfel, este a doua oară când SIF Oltenia ignoră dispozițiile legale. Într-un prim pas, au fost ignorate solicitările acționarilor. În acest al doilea pas, este ignorată însăși autoritatea de reglementare și supraveghere a SIF Oltenia.

În opinia AIPC, este necesar ca decizia ASF să fie imediat pusă în aplicare, în special datorită faptului că, în acest caz, sunt în discuție interesele acționarilor. Or, atitudinea SIF Oltenia, de a supune decizia ASF examinării propriului consiliu de administrație (cu posibila variantă a respingerii de către acest consiliu a deciziei ASF), este nu doar contrară legislației în vigoare, ci este și o palmă pe obrazul pieței de capital din România, prin ignorarea cu bună-știință a autorității de supraveghere.”

Totodata, AIPC solicită Autoritatății de Supraveghere Financiară să adopte măsuri energice pentru a preveni derapaje ulterioare din partea SIF Oltenia.

ASF a intervenit dupa ce SIF Oltenia  (SIF5) a anunțat că nu convoacă AGA la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pe motiv că solicitarea nu ar îndeplini condițiile legale. Cei doi acționari, doreau revocarea lui Tudor Ciurezu de la conducerea SIF Oltenia, pe lângă alte puncte.

BVBStiri BVB

VES SA (VESY) (22/05/2020)

Litigiiu la 22.05.2020

TERAPLAST SA (TRP) (22/05/2020)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

CEMACON SA (CEON) (22/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014