Update articol:

Alina Huidumac, Certinvest: ”Cum investim în obligațiuni – plasamente directe sau fonduri mutuale?”

Sursa: freepik.com

Atunci când volatilitatea piețelor de acțiuni direcționează investitorii către instrumente cu venituri fixe, apare o nouă întrebare: în ce investim – în fonduri de obligațiuni sau alegem investițiile directe în obligațiuni corporative?

Înainte de a decide asupra modului în care dorim să ne plasăm economiiile este foarte important să cunoaștem avantajele și dezavantajele fiecărui vehicul investițional, pentru a decide care opțiune răspunde obiectivelor personale de investiții, orizontului de timp și toleranței la risc.

Plasamentele individuale în obligațiuni:

În general, obligațiunile oferă un flux de venituri constante pe perioda investitiei și o rentabilitate previzibilă a capitalului plasat. Investitorii doresc să efectueze plasamente, de obicei, în mai mulți emitenți de obligațiuni pentru diversificare, pentru a crea disponibilitatea fondurilor în momente diferite în viitor și/sau pentru a minimiza expunerea la riscul idiosincratic al fiecărui emitent.

Avantajele investiției individuale în obligațiuni

 • Sursa de venit: veniturile din dobânzi se prezintă sub formă de cupon. De regulă, plata dobânzilor se efectuează semestrial/anual, fapt ce poate asigura un flux de venituri pentru cheltuielile viitoare periodice (de ex: venituri pentru vacanțe, studii etc.);
 • Valoarea returnată la maturitate: în cazul în care nu există condiții de răscumpărare anticipată a împrumutului de către emitent (“callable bonds”), la data scadentă se va primi valoarea capitalului inițial investit (principalul), fără a fi supus fluctuațiilor ratelor de dobândă existente în acel moment;
 • Alegerea de către investitor a nivelului de risc și randament pentru investiția efectuată;

 Dezavantajele investiției directe în obligațiuni

 • Diversificarea: pentru a crea un portofoliu diversificat este nevoie de un număr mare de emisiuni de obligațiuni ce ar trebui adăugate în portofoliul individual, ceea poate însemna resurse financiare consistente și timp suplimentar pentru a identifica obligațiunile potrivite;
 • Prețurile de tranzacționare: prețurile de tranzacționare pentru clienții individuali pot fi mai puțin atractive decât cele pe care le primesc clienții instituționali (fondurile de investiții care tranzacționează volume mari de instrumente financiare);
 • Accesibilitatea: în cadrul emisiunilor de obligațiuni există oferte private adresate numai clienților instituționali, investițiile directe pe care le pot efectua clienții de retail nefiind permise;

Subscrierile în fondurile mutuale de obligațiuni:

Fondurile mutuale de obligațiuni sunt fonduri care investesc peste 80% din valoarea portofoliului in instrumente cu venit fix (obligațiuni municipale și corporative, titluri de stat, depozite bancare, etc.) , acestea fiind instrumente de economisire și conservare a capitalului. Aceste categorii de fonduri sunt considerate a avea un grad de risc scăzut, determinat de structura conservatoare a portofoliului de investiții.

Avantajele investitiei în fondurile de obligațiuni:

 • Diversificarea: investiția in fondurile de investiții presupune acces la un mix de instrumente financiare, structurat pe mai multe durate, sectoare și emitenți ceea ce reduce riscul investițional;
 • Capitalul inițial redus: pentru a deveni investitor în fondurile de investiții este necesară cumpărarea unei unitați de fond, ulterior investitorii avand posibilitatea de a subscrie și fracțiuni de unități de fond;
 • Management profesional: investițiile efectuate de fondurile de investitii presupun analize riguroase cu privire la tendințele macroeconomice, analize de credit pentru a identifica emitenți viabili din punct de vedere financiar. Dacă fondul este gestionat mai activ, managerul de fond poate să cumpere sau să vândă obligațiuni atunci când ratele dobânzilor cresc sau scad, potențând creșterea veniturilor.

Dezavantajele investiției în fondurile de obligațiuni:

 • Cadrul legal incident: alegerea unui instrument financiar de către managerul de fond se realizează in conformitate cu cadrul legal incident și în acord cu politica de investiții a fondului, fapt ce poate restricționa tranzacționarea anumitor instrumente cu venit fix, ce pot returna caștiguri viitoare considerabile;
 • Comisioanele societății de administrare: conform documentelor constitutive ale fondurilor, societățile de administrare a fondurilor de investiții percep comisioane de management la care se pot adăuga: comisioane de subscriere sau de răscumpărare, valori care se vor evidenția în randamentul net al investiției;
 • Fluctuații ale Valorii unitare a activului net (VUAN): pentru fondurile de investiții ale căror portofolii sunt marcate la piața (“mark to market”), prețul unei unități de fond poate fluctua și suferi inclusiv deprecieri.

Decizia de a investi într-un fond de obligațiuni sau direct în obligațiuni depinde de obiectivul personal de investiții, definit si pe baza profilului de risc al investitorului; fiecare dintre cele două opțiuni poate fi valabilă și câștigătoare, în funcție de parametrii menționați anterior.           

Alina Huidumac-Petrescu, Director Portofolii Private, Certinvest

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022