Update articol:

ALRO – Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Alro Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Nr. 39/28.04.2022

Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară                                                
               Bursa de Valori București

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28 aprilie 2022
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucureștiCategoria Premium (simbol de piață: ALR)

Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate
Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la
31 decembrie 2021

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 28 aprilie 2022. Rezultatele financiare aferente anului 2021 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (“AGA”), care a avut loc în data de 28 aprilie 2022.

Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2021 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la link-ul de mai jos:

Marian-Daniel NĂSTASE                                                    
Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe DOBRA
Director General   

BVB | Știri BVB

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (04/10/2022)

Renuntare mandat membru al Comitetului de Audit

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Erste Group Bank AG (EBS) (04/10/2022)

Notificare - detineri < 5%