Update articol:
Poziție cu privire la 5G

Ambasada Chinei: ”Avem speranța că România poate observa intențiile politice ale țărilor relevante și poate să-și formuleze în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G”

proiect lege 5g

”Avem speranța că România poate observa intențiile politice ale țărilor relevante și poate să-și formuleze în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G”, a transmis Ambasada Republicii Populare Chineze în România, în contextul in care, în România, este în dezbatere proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G.

Ambasada Chinei a transmis poziția sa cu privire la implementarea tehnologiei 5G: ”Concurența echitabilă este nucleul economiei de piață. Atât normele OMC (n.r. Organizației Mondiale a Comerțului), cât și reglementările UE respectă principiile egalității, corectitudinii, deschiderii și nediscriminării. Ne opunem ferm excluderii unor companii specifice în domeniul 5G care nu se bazează pe tehnologie și standarde, ne opunem ferm politicilor și reglementărilor discriminatorii și exclusive care încalcă principiile pieței, normele economice și comerciale internaționale. Sperăm că toate țările vor respecta principiile economiei de piață și a concurenței libere și vor depune eforturi împreună pentru a menține un mediu favorabil pentru dezvoltarea 5G. Avem speranța că România poate observa intențiile politice ale țărilor relevante, și poate să-și formuleze în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G, să asigure nedeterioarea mediului de afaceri echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu, să protejeze drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze în conformitate cu legea, menținând situația generală a cooperării economice și comerciale între China și România”.

Oficialii ambasadei au mai adăugat că tehnologia 5G este o inovație comună a comunității internaționale care ar trebui să accelereze dezvoltarea și aplicarea tehnologiei 5G prin cooperare interstatală spre beneficii comune dar, din păcate, în ultima perioadă, politicienii americani individuali au generalizat folosirea conceptului de „securitate națională”. De la intervenția implementării 5G ale altor țări, la constrângerea publică a aliaților pentru a se supune voinței SUA de a exclude Huawei, acești politicieni americani individuali au folosit puterea națională pentru a suprima compania Huawei la scară globală fără limită și scrupule, în scopul de a împiedica companiile chineze să câștige un avantaj în domeniul 5G. Este vorba de bullying gol și o manipulare politică, la care ne opunem cu fermitate. ”Așa-numitul slogan “Nu este sigur” al SUA a fost scandat timp de doi ani, dar până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Oare nu se poate explica situația? Spre deosebire de propriile sale incidente cum ar fi programul PRISM și o serie de două „backdoor”. Deci până la urmă, care rețea este nesigură?”, a transmis Amasada Chinei.

Oficialii ambasadei chineze spun că 5G nu este în niciun caz o problemă a unei întreprinderi sau a unei industrii. Direcția politicii 5G a unei țări reflectă dacă această țară poate garanta siguranța investițiilor străine, dacă poate crea un mediu de afaceri echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu, având o semnificație importantă de „indicator de direcție a vântului” pentru mediul de investiții și pentru imaginea internațională ale unei țări.

”Poziția Chinei cu privire la problema 5G este consecventă. Suntem dispuși să fim alături de alte țări pentru a susține principiile economiei de piață și a concurenței libere, pentru a promova schimburile și cooperarea științifică și tehnologică internațională și pentru a permite tehnologiei informaționale sigure, fiabile și de înaltă calitate să ofere un nou impuls pentru redresarea globală și o viață mai bună pentru popoarele tuturor țărilor. Părțile ar trebui să promoveze un concept deschis și cooperant al securității cibernetice, să ia faptele și știința drept criterii de bază, să vadă riscurile de securitate 5G într-o manieră cuprinzătoare și obiectivă și să susțină eforturile, sub mecanismul și cadrul internațional reprezentativ și autoritar universal, de a discuta și formula standardele și regulile de securitate a rețelelor 5G printr-un proces multilateral transparent și inclusiv, să se stabilească un sistem de evaluare și certificare bazat pe încredere și recunoaștere reciprocă, să consolideze cooperarea între industriile din amonte și din aval de-a lungul lanțului industrial, stimulând încrederea în securitate 5G”, se mai arată în comunicat.

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (19/01/2022)

Completare ordine de zi AGEA din 07.02.2022

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (19/01/2022)

Convocare AGAO 23(24).02.2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (19/01/2022)

Demarare oferta plasament privat accelerat in OMV Petrom S.A.