Update articol:

Andreea Lakatos: UPDATE cu privire la condițiile în care se va putea face încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni/UPDATE on Ukrainian citizens’ employment

Articolul nostru din data de 28.02.2022 identificase problema cetățenilor ucraineni care doresc sa lucreze în România și anume cererea de viză pentru lungă ședere necesară încadrării în muncă, trebuia depusă la misiunile diplomatice, sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal, întrucât organele poliţiei de frontieră aplicau prevederile art. 35 şi 36 din Codul de vize pentru acordarea, cu titlu de excepţie, în punctele de trecere a frontierei de stat,  doar a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de tranzit.

Guvernul României a adoptat în sedința din 7 martie 2022 o Ordonanță de urgență, care cuprinde un set de măsuri aprobate de Guvern printre care și soluții pentru a facilita accesul cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, astfel încât aceștia să-și poată asigura o sursă de venit din muncă. Acest fapt va contribui la o mai bună integrare a lor în perioada în care sunt nevoiți să rămână pe teritoriul României.

Astfel, cetățenii ucraineni vor avea posibilitatea să se încadreze în muncă pe teritoriul României în baza declarației pe propria răspundere, dată angajatorului român. Prin această declarație aceștia își asumă că, îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați şi că nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

De asemenea, cetățenii proveniți din Ucraina vor avea posibilitatea să se încadreze în muncă fără a fi necesară obținerea, de la misiunile diplomatice ale României în Ucraina, a vizei de ședere în scop de muncă.

………..

UPDATE on Ukrainian citizens’ employment

Our article from 28.02.2022 identified the problem of Ukrainian citizens that wanted to be employed in Romania, namely the long stay visa that was necessary for employment was only supposed to be requested from the diplomatic missions or consular offices of Romania abroad or in emergency situations from the diplomatic missions or consular offices of Romania of the state that the applicant was legally in. The reasons is that the frontier police clerks enforced articles 35 and 36 of the Visa Code for granting short-term visas/ transit visas as an exception, at the frontier checkpoints.

Romania’s Government has passed an Emergency decree on March 7th, 2022 that contains a set of measures, including some solutions for facilitating Ukrainian citizens’ access to the labor market in Romania, enabling them to gain a source of income. This measure will contribute to a better integration of these citizens over the time period they have to remain in Romania.

Thus, Ukrainian citizens will access the labor market in Romania based on an affidavit given to the Romanian employer. Through this affidavit, they undertake the fact that they fulfill the professional training and experience requirements, necessary to occupy the job they are going to be employed at and that they do not have any criminal records that would hinder their activity in Romania.

Furthermore, Ukrainian citizens will be able to get employed without a work visa from the diplomatic mission offices of Romania in Ukraine.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022