Update articol:
Reacţie la propunerea de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

ANIS: Numărul de posturi al Autorităţii pentru Digitalizarea României să fie cel puțin 120, nu să fie redus la 35, aşa cum prevede proiectul

  • ANIS propune ca proiectul de HG să fie completat cu prevederea că ADR se va conecta la serviciul de alertare și cooperare al CERT-RO, precum și la platforma de management al incidentelor și pentru schimbul de informații. 

 

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) își exprimă preocuparea față de numite prevederi ale proiectului de HG privind înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizarea României. 

Într-o scrisoare transmisă Secretariatului General al Guvernului, semnată de Teodor Blidăruş, preşedintele ANIS, Asociaţia explică:     

Articolul 7 (1) prevede că numărul maxim de posturi este 35 exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui , iar articolul 8 (1) stabilește că ADR preia toate drepturile și obligațiile  AADR, inclusiv personalul.

Obiecțiile ANIS sunt următoarele: Astăzi, personalul AADR este de circa 60 de persoane dintr-un total de 80 de posturi, excluzând demnitarii, prin urmare prevederile celor două articole se contrazic reciproc.

Presupunând că intenția Guvernului este de a rezolva contradicția prin restructurarea schemei de personal cu această ocazie și reducerea ei la 35 de posturi, dorim să atragem atenția că instituții cu atribuții asemănătoare în țări europene cu succese evidente în digitalizare au un număr de posturi chiar mai mare decât cele 80 care sunt la AADR în prezent (120 Estonia, două agenții cu câte 90 de angajați în Danemarca, 200 în Spania).

Pentru aceste motive, propunem ca numărul de posturi să fie cel puțin 120, egal cu al Autorităţii pentru Sisteme Informatice din Estonia.

Proiectul de HG nu face nici o referire la salarizarea personalului IT din ADR la un nivel adecvat, prin derogare de la grila din legea 153/2017. Eroarea de a salariza corespunzător specialiștii IT din administrația publică centrală a condus la deficitul sever pentru acest tip de personal în toate instituțiile. Însăși AADR are 25% dintre posturi neocupate datorită salariilor neatractive.

În opinia noastră, o Autoritate pentru Digitalizare lipsită de personalul calificat ar fi incapabilă să servească scopului urmărit. Există deja două precedente care dovedesc că este posibilă o salarizare mai bună a persanalului IT în administrația publică, prin derogare de lalegea 153/2017:

  • În cazul Centrului Național de Informații Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  • În cazul Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, din subordinea SGG. 

Suntem conștienți că măsura de derogare de la grila de salarizare unitară trebuie însoțită de măsuri pentru a evita situația de la defuncta Autoritate Națională pentru Serviciile Societății Informaționale, unde salariile mari au condus la ocuparea posturilor preponderent cu persoane fără pregătire sau experiență IT. De aceea recomandăm ca proiectul de HG să prevadă că posturile cu salarizare superioară grilei salarizării unitare să aibă vechimea corespunzătoare în ocupația cu codul COR relevant pentru ocupația IT corespunzătoare fișei postului.

Atribuțiile ADR conform art 3, lit b,d, și e se suprapun cu atribuțiile secretarului de stat coordonator pentr tehnologia informaţiei (colocvial denumit CIO guvernamental) așa cum apar ele  în HG 21/2017, art 4, alin 1, lit a,b,c și e, atribuții care nu au fost modificate de către OUG 68/2019. Totodată, în trecut, CIO a fost în imposibilitatea practică de a-și exercita atribuțiile datorită lipsei unui aparat adecvat în subordine (cel puțin de dimensiunea unei direcții), situație care se menține   și în prezent și este agravată de suprapunerea cu atribuțiile ADR.

Propunerea noastră este ca ADR , al cărei preşedinte, conform proiectului de HG are rangul de secretar de stat, să primească și celelalte două atribuții rămase încă secretarului de stat coordonator pentru tehnologia informației și astfel să devină de acum înainte CIO guvernamental. Vom avea în sfârșit un CIO guvernamental funcțional, după 3 ani de la crearea acești funcţii în cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

ANIS mai spune că, în domeniul securității sistemelor informatice,  cooperarea cu instituțiile cu astfel de atribuții este esențială. Pentru exercitarea cu succes a atribuţiei  de asigurare a securității sistemelor informatice din administrația publică, ANIS propune ca proiectul de HG să fie completat cu prevederea că ADR se va conecta la serviciul de alertare și cooperare al CERT-RO, precum și la platforma de management al incidentelor și pentru schimbul de informații. 

 

 

Proiect de HG: Încasările din tarifele practicate de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), aflată în coordonarea premierului, vor fi vărsate integral la bugetul de stat

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/07/2021)

Rezultate teste stress 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/07/2021)

Raport Auditor conform art. 92 ind. 3 Legea 24/2017- Sem. I 2021

VRANCART SA (VNC) (30/07/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S1 2021