Update articol:

ANRE a aprobat Metodologia de stabilire a prețurilor reglementate pentru energia electrică vândută de producători

Autoritatea Națională de Regelementare în Domeniul Energie (ANRE) a decis cum se vor stabili prețurile prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate, ca urmare a aplicării OUG 114.

Astfel, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astazi, Ordinul nr. 10/2019Metodologie de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță, potrivit unui comunicat

Metodologia face parte din pachetul de reglementări aplicabile în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, care au ca obiectiv asigurarea funizării de energie electrică pentru clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, în condiții reglementate.

Potrivit ANRE, principalele prevederi ale metodologiei se referă la:

  • determinarea cantitătilor de energie electrică pentru stabilirea obligațiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru producători;
  • modul de stabilire a costurilor justificate, a veniturilor și prețurilor reglementate pentru producătorii cu unități dispecerizabile, alții decât producătorii în cogenerare care beneficiază care beneficiază de schema de sprijin tip bonus;
  • prețul reglementat pentru producătorii în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin tip bonus;
  • stabilirea unui profit reglementat de 5% din costurile considerate justificate pentru activitatea de producere a energiei electrice;
  • stabilirea modului/calendarului de transmitere a datelor și informațiilor între entitățile pentru care se aplică metodologia;
  • definirea perioadelor contractuale, respectiv 1 martie 2019-31 decembrie 2019, 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-28 februarie 2022;
  • definirea regulilor tranzitorii, aplicabile în perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019.

ANRE susține că aplicarea prevederilor Metodologiei nu va conduce la creșteri de prețuri la energia electrică furnizate  clienților finali casnici care optează pentru furnizarea în regim reglementat în perioada 01.03.2019 – 28.07.2022.

Tot astăzi, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat și un program de emitere a reglementărilor în vederea transpunerii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018, care conține termene precise privind etapele și modul de desfășurare a procesului de elaborare a acestora.

Prezentăm mai jos Calendarul de emitere a reglementărilor pentru transpunerea O.U.G. nr. 114/2018 în domeniul energiei electrice:

Nr. crt. Denumire Termene
1 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță Publicare document de discuție pe site ANRE: 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 31.01.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 1.02.2019

 

2 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali Publicare document de discuție pe site ANRE : 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 1.02.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 06.02.2019

 

3 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultima instanță Publicare document de discuție pe site ANRE : 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 11.02.03

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 13.02.2019

4 Modificare Ordin nr. 26/2018 pentru aprobarea Regulamentului de selectie concurentiala in vederea desemnarii furnizorilor de ultima instanta si pentru modificarea unor reglementari din sectorul energiei electrice Publicare document de discuție pe site ANRE : 15.03.2019

Termen primire obs: 25.03.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 27.03.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 08.04.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 10.04.2019

5 Modificare ORDIN nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, cu modificarile si completarile ulterioare.  Publicare document de discuție pe site ANRE : 15.03.2019

Termen primire obs: 25.03.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 27.03.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 08.04.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 10.04.2019

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/11/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDMN si EFSA

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/11/2020)

Participare si vot electronic la AGA din 26.11.2020

VES SA (VESY) (26/11/2020)

Informatii suplimentare privind operatiunile de capital social

ROMCAB SA (MCAB) (26/11/2020)

Depunere plan de reorganizare