Update articol:
Cadrul legal privind aprobarea dividendelor

ASF: “Este necesară convocarea acționarilor Romgaz, pentru distribuirea de dividende”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ne-a transmis că aprobarea distribuirii de dividende, fie ele și intermediare, precum și stabilirea detaliilor privind plata acestora sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor, fiind necesară convocarea și aprobarea de către AGA S.N.G.N. Romgaz S.A. a respectivei distribuiri.

Precizarea a venit, la solicitarea Financialintelligence.ro, după ce, miercuri, Consiliul de Administrație al Romgaz a anunțat că a avizat solicitarea acționarului majoritar al Romgaz, Statul Român prin Ministerul Energiei, privind distribuirea în 2018 a unui dividend suplimentar de 1,30 RON/acțiune, în suma totală de 501.049.120 RON. 

Dar, prin statutul companiei și prin lege, CA-ul nu poate aproba un dividend, acest lucru fiind de competența Adunării Generale. Până astăzi, la ora 13, Romgaz nu comunicase BVB vreun convocator cu acest subiect și nici nu revenise cu o corecție a comunicatului anterior. AGA Romgaz este convocată pe 6 decembrie, pentru numirea auditorului.

ASF ne-a transmis o detaliere a cadrului legal privind aprobarea dividendelor, însă nu ne-a transmis și punctul de vedere cu privire la impactul asupra BVB a comunicatului Romgaz care susținea aprobarea dividendelor de către CA.

ASF a arătat: “În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare: “În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul“.

Totodată, dispozițiile art. 67 alin. (2) prevăd faptul ca “Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților…”.

Potrivit prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață “Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor”.”

Nuclearelectrica a convocat acționarii, pe 10 decembrie, pentru aprobarea unor dividende suplimentare de 238 milioane lei, la cererea Ministerului Energiei. Hidroelectrica și Electrica ne-au transmis că nu au primit astfel de solicitări, până ieri.

BVBStiri BVB

COMPA S. A. (CMP) (29/10/2020)

Modificare Convocare AGAE 12/13.11.2020 - versiunea engleza

COMPA S. A. (CMP) (29/10/2020)

Modificare Convocare AGAE 12/13.11.2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/10/2020)

Comunicat - Indicatori operationali-cheie T3 2020