Update articol:
ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI

ASF explică de ce a constatat, în trecut, concertarea Erste cu fondurile pe care le controla și nu a făcut la fel cu SIF Banat și restul fondurilor evidențiate de SIF Oltenia

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Adunarea Generală a Acționarilor SIF Oltenia, din 9 mai, – unde au fost aprobate propunerile SIF Banat Crișana și SIF Muntenia – modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5 – a lăsat în piață întrebări legate de modul cum Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat care sunt grupurile de acționari concertați.

ASF a explicat, pentru financialintelligence.ro, de ce a constatat, în trecut, concertarea Erste Bank cu fondurile pe care le controla – Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A./Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., – și nu a făcut la fel cu SIF Banat și restul fondurilor evidențiate de SIF Oltenia, înaintea AGA.

Pragul limită de deținere la SIF-uri este de 5%, astfel că Autoritatea le limitează drepturile de vot celor care acționează concertat și depășesc această deținere.

Propunerile SIF1 și SIF4 au reprezentat un atac direct la conducerea executivă, asigurată prin directorul general Tudor Ciurezu.

Acesta și-a făcut singur temele și a transmis la ASF o analiză privind un grup de acționari pe care el îi considera concertați cu SIF1.

Anterior Adunării Generale de bilanț, de la finalul lunii aprilie, SIF Oltenia a transmis o informare conform căreia grupul SIF Banat Crișana și fondurile prezumare că acționează concertat cu aceasta dețin 28,55% din companie, mult peste pragul legal de 5%.

Grupul meționat este format din SIF Banat Crișana, SIF Muntenia, Radu Străuț, FII Active Plus, FIA Certinvest Actiuni, FDI Cerinvest XT Index,  FDI Cerinvest BET FI Index, FII Star Value, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI STAR Next, FII Optim Invest, FII BET-FI Index Invest, FBI PROSPER INVEST, FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg.

În schimb, ASF a transmis o informare conform căreia grupul SIF Banat Crișana nu acționează concertat cu fondurile  S.A.I. Certinvest S.A., S.A.I. BROKER, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, Accuro Fund Solution AG, precum şi Opus Chartered Issuance S.A.

Situația pare asemănătoare cu alte cazuri din 2013 și 2016 – când Erste a fost concertată cu fonduri pe care le controla, astfel că am solicitat ASF clarificări. Potrivit Autorității, cazurile sunt diferite.

În aprilie 2013, CNVM, prin Ordonanță nr. 105/16.04.2013 a stabilit că „Art.1 Grupul format din ERSTE GROUP BANK AG, Business Capital FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA, ROMANIA EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA, BCR SA…” este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF Oltenia.

În aprilie 2016, ASF prin Decizia nr. 970/25.04.2016, a stabilit că ,,Art. 1 Grupul format din ERSTE GROUP BANK AG, Business Capital FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA, ROMANIA EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA, BCR SA…”  este prezumat că acționează concertat în legătură cu emitentul SIF Oltenia SA.

Cele două fonduri de investiții erau administrate de o societate de administrare diferită, independentă de ERSTE sau BCR și erau create cu finanțare ERSTE sau BCR într-o proporție de circa 80% din capitalul social al acestora.

ASF răspunde că între aceste situații analizate – nn. ERSTE și SIF Banat – nu există elemente de similaritate, în primul caz fiind vorba de o legătură de control între Erste Group Bank și Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A./Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., iar în cel de-al doilea caz, fiind vorba de entități/fonduri de investiții administrate independent și în raport cu care nu s-a putut stabili o legătură de control între SIF Banat Crișana S.A./SIF Muntenia S.A. și administratorii fondurilor de investiții/entitățile, astfel cum sunt indicate de reprezentanții SIF Oltenia SA

Redăm analiza completă a ASF:

‘După cum rezultă din preambulul actelor individuale emise la nivelul anului 2013 și 2016, în urma analizei efectuate, a fost constatat, printre altele, faptul că BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA și ROMANIA EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA acționează în mod concertat cu ERSTE Group Bank.

Principalele elementele care au stat la baza stabilirii legăturilor de concertare între aceste entități au fost următoarele:

2013

-potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2012 al Erste Group Bank, publicat pe www.erstegroup.com, rezultă că BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA și ROMANIA EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA, alături de alte entități, erau deținute direct sau indirect, în procent de 100% sau procent majoritar de către ERSTE Group Bank AG;

 2016

BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA

-potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank, publicat pe www.erstegroup.com, rezultă că Erste Group Bank deținea 77,4% din BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA OPPORTUNITY COOPERATIEF UA;

-urmărind deținerile Erste Group Bank în Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A. rezultă faptul că această entitate era controlată de Erste Group Bank;

-Potrivit clauzelor statutare, „dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu peste optzeci și cinci de procente (85%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțini șaptezeci și cinci la sută (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați”.

 În aceste condiții, s-a constatat faptul că Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A. şi ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA

-Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank, publicat pe website-ul www.erstegroup.com, rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Romanian Equity Partners Cooperatief UA.

-urmărind deținerile Erste Group Bank în Romanian Equity Partners Cooperatief UA rezultă faptul că această entitate era controlată de Erste Group Bank;

-Potrivit clauzelor statutare, „dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut sau în legea olandeză, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu o majoritate de peste şaptezeci și cinci de procente (75%) din voturile exprimate, reprezentând cel puţîn șaptezeci și cinci la sută (75%) din voturile ce pot fi exprimate de întreaga Adunare Generală a Membrilor”

În aceste condiții, s-a constatat faptul că Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. şi ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

Astfel, analizele efectuate la nivelul anului 2013 și 2016 în ceea ce privește Erste Group Bank și Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A./Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. au relevat în fapt că aceste entități se aflau în fapt sub controlul Erste Group Bank.

Prin comparație, din analiză efectuată la nivelul anului 2019 în ceea ce privește SIF Oltenia S.A., nu au fost identificate elemente de natură a stabili, în baza prezumțiilor legale, o legătură de concertare între SIF Banat Crișana S.A./SIF Muntenia S.A. și restul fondurilor/entităților evidențiate de reprezentanții SIF Oltenia S.A.

În acest sens, reținem faptul că între aceste situații analizate nu există elemente de similaritate, în primul caz fiind vorba de o legătură de control între Erste Group Bank și Business Capital for România – Opportunity Fund Cooperatief U.A./Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., iar în cel de-al doilea caz, fiind vorba de entități/fonduri de investiții administrate independent și în raport cu care nu s-a putut stabili o legătură de control între SIF Banat Crișana S.A./SIF Muntenia S.A. și administratorii fondurilor de investiții/entitățile, astfel cum sunt indicate de reprezentanții SIF Oltenia S.A..

Astfel, precizăm faptul că legislația specifică în materie nu include în aria prezumției de concertare, în plus față de situația prevăzută mai sus (organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele) și investitorii fondului de investiții.

Totodată, se reține că deținătorul tuturor drepturilor și obligațiilor asociate calității de acționar al societății este fondul de investiții prin administratorul acestuia, inclusiv în ceea ce privește participarea în cadrul AGOA și exprimarea votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Deținerea calității de investitor în cadrul unui fond de investiții nu creează în beneficiul respectivului investitor drepturi și obligații specifice dețînătorului propriu-zis a calității de acționar al unei societăți.

Mai mult decât atât, în conformitate cu legislația aplicabilă, politică de investiții a fondului, respectiv decizia de învestire/dezinvestire sunt apanajul administratorului fondului și nu al investitorilor în fond, regulile și principiile de funcționare ale fondurilor de investiții separând în mod clar calitatea de investitor în cadrul unui fond de activitatea de administrare a portofoliului respectivului fond.

În ceea ce privește Opus Chartered Issuances SĂ/AA Luxembourg, din datele și informațiile deținute, nu au fost identificate informații de natură a conduce la concluzia că dețînătorii instrumentelor financiare (obligațiuni), subiecți ai analizei, ca efect al deținerii respectivelor instrumente, au dreptul/posibilitatea să influențeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce privește exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGEA SIF OLTENIA SĂ și astfel, nu au fost identificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entități, singure sau împreună cu alte persoane/entități, să depășească limita de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA SA.’

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)