Update articol:
Raportului privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - pentru primul trimestru al anului 2020

ASF: Nivel semnificativ mai ridicat de volatilitate pe piaţa bursieră, comparativ cu anul 2019, pe fondul efectelor economice cauzate de pandemia COVID-19

*ASF: Din perspectiva bursei locale, pe ansamblu, cel mai important risc este acela al rămânerii la un nivel redus de dezvoltare

Riscul de piață și riscul de lichiditate se numără printre potențialele riscuri și vulnerabilități pentru piața bursieră, notează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în Raportului privind stabilitatea piețelor financiare nebancare.

ASF notează că, în primul trimestru al anului 2020, se marchează un nivel semnificativ mai ridicat de volatilitate pe piaţa bursieră, comparativ cu anul 2019, pe fondul efectelor economice cauzate de pandemia COVID-19. Autoritatea mai atrage atenția asupra riscului de profitabilitate pentru brokerii de pe piață.

Pandemia de COVID-19 a afectat economiile lumii şi, implicit, pieţele de capital, eveniment de la care piaţa de capital locală nu are cum să facă notă discordantă, arată raportul ASF: “Previziunile macroeconomice prevăd o recesiune globală pentru 2020, Europa fiind afectată în special. În timp ce acțiunile de politică monetară și fiscală au fost luate sau în desfășurare, incertitudinea cu privire la impactul economic al COVID-19 se așteaptă să se transforme în condiții volatile
ulterioare ale pieței financiare.
Conform Fondului Monetar Internațional (FMI), economia globală a intrat într-o recesiune la fel de dificilă ca cea din 2009, urmând să aibă loc o redresare în 2021. De fapt, va fi o revenire substanțială, dar numai dacă se reușește stoparea virusului și se previn problemele de lichiditate, astfel încât să nu devină o problemă de solvabilitate. O îngrijorare majoră a impactului pe termen lung a acestei opriri bruște a economiei este riscul unui val de falimente și concedieri care să afecteze redresarea. Liderii G20 au raportat măsuri fiscale care totalizează 5 trilioane dolari sau peste 6% din PIB-ul global. Există o gamă largă de probleme pentru piețele emergente, determinate de închiderea economiilor, ieșirile de capital și, pentru exportatorii de mărfuri, un șoc al prețurilor. Estimările IMF pentru nevoile financiare ale piețelor emergente sunt de 2,5 trilioane dolari. În acest context, măsurile propuse de IMF sunt: dublarea capacității de finanțare în condiții de urgență și simplificarea proceselor; revizuirea instrumentelor de împrumut pentru a vedea ce lipsește astfel încât să se răspundă corespunzător și schimbări în aplicarea Fondului pentru evenimente catastrofice (Catastrophe Containment and Relief Trust – CCRT), astfel încât să se acorde o relaxare a datoriilor pentru țările cele mai sărace.”
Cele două componente ale pieței de capital (bursa și organismele de plasament colectiv), datorită rolului și condițiilor de funcționare specifice, se confruntă cu seturi diferite de riscuri, potrivit ASF: “Astfel, pentru piața organismelor de plasament colectiv cele mai relevante sunt riscurile investiționale, riscul de credit și riscul de lichiditate. În continuare, acestea sunt gestionate în general adecvat la nivelul întregii piețe, prin diversificarea și prin respectarea politicilor de investiții asumate prin prospectele fondurilor. Complexitatea redusă a pieței face ca, deocamdată, aceste riscuri să nu fie amplificate prin utilizarea levierului financiar,
instrumentele financiare complexe (ex. derivate, structurate, obligațiuni rezultate din securitizare etc.) neavând o pondere semnificativă în activele totale. Nivelul ridicat al concentrării serviciilor de depozitare este unul ridicat şi la finalul anului 2019, din aceleași cauze structurale ca și în situația fondurilor de pensii.
Pentru cea de-a doua componentă a pieței de capital, piața bursieră locală, sunt relevante riscul de piață și riscul de lichiditate. Din această perspectivă, anul 2019 s a caracterizat printr-un nivel mediu al volatilității prețurilor acțiunilor și o valoare medie zilnică redusă a tranzacțiilor, comparativ cu valorile observate în ultimii ani, ceea ce este indicativ pentru nivelul acestor  riscuri. Însă, în primul trimestru al anului 2020 se marchează un nivel semnificativ mai ridicat de volatilitate pe piaţa bursieră, comparativ cu anul 2019, acestea fiind determinate de efectele economice cauzate de pandemia COVID-19. Pe piața bursieră locală volatilitatea s‐a majorat semnificativ atingând valorile din decembrie 2018, iar în cazul indicelui BET observăm o creștere a volatilității, astfel că regimul de volatilitate al indicelui rămâne deocamdată ridicatmediu.
Tot aferent pieței bursiere, riscul de profitabilitate al unei categorii de intermediari pe această piață (este vorba despre societățile locale de servicii de intermediere financiară – SSIF-uri) se menține de o lungă perioadă de timp la un nivel ridicat, ceea ce a contribuit în perioada anterioară la ieșirea ordonată din piață a unor entități și la creșterea gradului de concentrare.
Profitabilitatea redusă nu a avut deocamdată repercusiuni asupra riscului de solvabilitate pentru aceste entități, nivelul capitalizării fiind confortabil.
Important să amintim şi de riscul de contagiune – conform IMF acesta reprezintă impactul modificărilor în prețul activelor dintr-o regiune (bursă) asupra prețurilor din altă regiune (bursă) – care a crescut rapid în luna februarie şi martie şi a atins cea mai mare valoare din 2011, ca urmare a așteptărilor economice legate de efectele pandemiei cauzate de COVID-19.
Efectele temerilor legate de răspândirea viruslui COVID-19 şi pieţele de mărfuri au fost afectate de comportamentul investitorilor. Astfel, prețul petrolului Brent se situează sub nivelul de 30 dolari/barili, înregistrând o scădere de aproximativ 60% faţă de 65 dolari/barili cât era la începutul anului 2020. Prețul petrolului Brent se află în declin începând cu sfârșitul lunii decembrie 2019, ca urmare a reducerii cererii în industria transporturilor și ca urmare a încetinirii activității industriale provocate de COVID-19. Prețul aurului s-a aflat pe un trend ascendent de la identificarea primelor cazuri de COVID-19, înregistrând niște salturi semnificative în a doua parte a lunii februarie. Această evoluție se datorează reducerii ratei de
politică monetară de către FED, precum și datorită sentimentului ridicat de teamă după ce investitorii au văzut impactul pe care coronavirusul îl răspândește asupra economiei globale.
Din perspectiva bursei locale, pe ansamblu, cel mai important risc este acela al rămânerii la un nivel redus de dezvoltare (din perspectiva capitalizării, lichidității, gradului de diversificare al emitenților și instrumentelor etc.), ceea ce ar avea un impact negativ asupra altor componente ale pieței financiare (ex. asigurători, fonduri de pensii, organisme de plasament colectiv) și economiei în ansamblu (acces limitat la finanțarea prin piață ca alternativă la finanțarea bancară).”

Potrivit ASF, riscurile aferente stabilității și bunei funcționări a fondurilor de pensii se mențin la niveluri reduse, dat fiind mecanismul de funcționare a sistemul de pensii private de tip contribuții definite cu garanții (la nivelul sumei contribuțiilor), excluzând din start riscul de solvabilitate care constituie principala preocupare în cazul sistemelor de pensii bazate pe definirea beneficiilor (predominante încă în Europa atât ca număr, cât și ca active).

Riscul de afaceri pentru piața asigurărilor este determinat de o potențială scădere a volumului de prime brute subscrise și o creștere a răscumpărărilor polițelor în vigoare, arata ASF. Cu toate acestea, majoritatea societăților de asigurare din România nu evaluează impactul COVID-19 ca fiind unul major asupra profilului de risc (conform consultărilor efectuate dintre A.S.F. și asigurători) și a poziției lor financiare. Unii asigurători au efectuat teste de stres suplimentare și analize de impact, iar impactul a fost marginal.

Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare poate fi consultat aici.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/06/2022)

Decontarea si plata tranzactiilor aferente ofertei publice de cumparare

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/06/2022)

Convocare AGAO la data de 01/02.08.2022