Update articol:

ASF: Sectorul bancar și cel energetic rămân cele mai bine reprezentate în topul lichidității bursiere

Banca Transilvania, pe primul loc în clasamentul celor mai lichide acţiuni la BVB

Capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins nivelul de 166,98 miliarde lei, la 30 iunie 2018, în creștere cu 1,58% față de finele anului 2017, potrivit raportului ASF Evoluţia Pieţelor Financiare Nebancare pe primul semestru 2018.

ASF susţine că, la sfârșitul primului semestru al anului 2018, pe primul loc în clasamentul celor mai lichide companii ale căror acțiuni au fost tranzacționate la BVB pe piața principală se situează Banca Transilvania (TLV) care deține o pondere de circa 25,28% din valoarea totală tranzacționată.

Pe următoarele poziții din acest top s-au clasat BRD – Groupe Société Générale (BRD), Fondul Proprietatea (FP), Romgaz (SNG) și OMV Petrom (SNP). De asemenea, în cadrul acestui clasament se remarcă și patru din cele cinci societăți de investiții financiare.

ASF observă faptul că sectorul bancar și cel energetic rămân cele mai
bine reprezentate în topul lichidității bursiere. Purcari Wineries (WINE), listată la BVB în februarie 2018, se află de asemenea în clasamentul celor mai lichide 20 de companii, cu o pondere de 0,39% din totalul valorii tranzacționate.

ASF mai scrie: “Pe parcursul primului semestru al anului 2018, majoritatea indicilor generali ai bursei românești au avut evoluții pozitive comparativ cu sfârșitul anului 2017. Cea mai mare creștere a fost de 11,04% aferentă indicelui BET-TR, care surprinde nu numai evoluția prețurilor companiilor componente, ci și dividendele oferite de acestea. Indicii BET și BET-XT-TR au consemnat creșteri de 4,30%, respectiv 8,13%. Cea mai mare descreștere se remarcă în cazul indicelui BET-FI, indice care reflectă evoluția societăților financiare și a altor instituții asimilabile acestora, fiind urmată de scăderea indicelui BETBK cu 1,76%.Indicii BET și BET-TR surprind evoluțiile acțiunilor a 13 companii: Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, Bursa de Valori București, CONPET, DIGI Communications, Electrica, Fondul Proprietatea, MedLife, OMV Petrom, Nuclearelectrica, Romgaz, Transgaz, Transelectrica.
În urma realizării unei oferte publice inițiale (IPO) pentru 9,8 milioane de acțiuni (49% din total) în valoare de 186 milioane lei, compania Purcari Wineries (WINE) a început tranzacționarea pe piața principală a BVB pe data de 15 februarie 2018. Pe piața AeRo a BVB, a început tranzacționarea companiei Elvila SA (ELV) în data de 1 februarie 2018 în urma unei listări tehnice. Listarea tehnică se referă la procesul de listare la bursă fără a fi necesară o ofertă anterior listării.

Valoarea totală tranzacționată pe piața principală și pe piața ATS a atins nivelul de 7,46 miliarde lei în primul semestru al anului 2018, în creștere cu aproximativ 11% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017”.

Acțiunile rămân în continuare clasa dominantă de active tranzacționate la BVB, astfel că 77,83% din valoarea tranzacționată în semestrul I 2018 este reprezentată de operațiunile cu acțiuni. Totodată, valoarea tranzacțiilor cu alte obligațiuni (inclusiv EUR-BOND) a avut o creștere semnificativă datorită intensificării tranzacționării cu obligațiuni denominate în euro.

În luna septembrie a anului 2017, Banca Internațională de Investiții (IIB) a emis, în premieră pentru bursa românească, obligațiuni corporative denominate în euro în cuantum de 60 milioane euro.

Potrivit ASF, valoarea totală tranzacționată pe piața principală a BVB a fost de 3,65 miliarde lei în al doilea trimestru al anului 2018, aproximativ 99% din valoarea totală a tranzacțiilor derulate la BVB: “Se remarcă o pondere semnificativă a valorii tranzacționate cu obligațiuni de tip EUR-BOND comparativ cu celelalte trimestre. Valoarea totală tranzacționată cu titluri de capital s-a diminuat în primul semestru al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 cu aproximativ 10%, iar numărul tranzacțiilor s-a diminuat cu circa 32%. Cea mai ridicată valoare tranzacționată în primul semestru al anului 2018 se observă în luna februarie,
volumul tranzacționat fiind susținut de oferta publică de cumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA în valoare de aproximativ 640 milioane lei.

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018, s-au derulat 299 de tranzacții cu titluri de credit (alte obligațiuni, EUR-BOND și titluri de stat) în valoare de 1,46 miliarde lei, în creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2017. Astfel, valoarea medie tranzacționată în primul semestru al anului 2018 (4,89 milioane lei) a fost cu mult mai ridicată comparativ cu cea din aceeași perioadă a anului precedent (215 mii lei).

În primul semestru, Municipiul București a emis obligațiuni municipale în cuantum de 555 milioane lei, având o maturitate de 10 ani și rata dobânzii de 5,6%/an. În mai 2018, Globalworth, o companie de investiții imobiliare, a anunțat cea de-a doua admitere la bursa românească a obligațiunilor corporative emise în valoare de 550 milioane euro. În luna iunie, Banca Transilvania a încheiat un plasament privat de obligațiuni denominate în euro, cu o valoare nominală de 285 milioane euro.

În primul semestru al anului 2018, valoarea totală a tranzacțiilor cu produse structurate s-a situat la nivelul de aproximativ 182,23 milioane lei, mai mare față de valoarea înregistrată în primul semestru din anul 2017. Cea mai mare pondere în valoarea totală tranzacționată cu astfel de produse o dețin produsele structurate având ca activ suport un indice bursier, a căror valoare a fost de circa 145,52 milioane lei, reprezentând 80% din totalul tranzacțiilor. Ponderi importante în valoarea totală tranzacționată cu produse structurate o au și produsele având ca activ suport acțiunile (14,65%) și metalele (3,54%).

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018, dintre tranzacțiile cu produse structurate având ca activ suport un indice bursier, cele mai multe au avut ca suport indicele DAX (34,28% din totalul tranzacționat cu produse structurate) și Dow Jones Industrial Average (45,37% din totalul tranzacționat cu produse structurate). În perioada ianuarie 2017 – iunie 2018, cea mai ridicată valoare a tranzacțiilor cu produse structurate a fost înregistrată în luna februarie 2017 (aproximativ 38,65 milioane lei), în timp ce la polul opus se află luna octombrie 2017 cu cea mai redusă valoare (aproximativ 11,10 milioane lei). În ceea ce privește numărul tranzacțiilor, se observă că acestea sunt mai reduse în primul semestru al anului 2018 comparativ cu anul 2017. Se remarcă faptul că indicii și acțiunile rămân în continuare tipul de activ suport preferat de investitori”.

17.474  de tranzacţii pe ATS

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018, au fost derulate 17.474 tranzacții pe piața ATS în valoare totală de 79,04 milioane lei, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior. În al doilea trimestru al anului 2018, instrumentele preferate de către investitori pe secțiunea ATS au fost acțiunile, a căror valoare reprezintă circa 95% din valoarea totală tranzacționată.

Al doilea trimestru al anului 2018 s-a remarcat prin derularea a 6.997 de tranzacții cu acțiuni pe piața ATS în valoare de peste 32 milioane lei.
În topul emitenților după valoarea tranzacționată se remarcă pe primul loc Deutsche Bank (DBK) cu o pondere de 17,20% din valoarea totală tranzacționată pe piața AeRo, iar pe locul doi și trei se află Comnord SA București (COSC) și Primcom SA București cu o valoare tranzacționată ce reprezintă 12,84%, respectiv 6,85% din valoarea totală tranzacționată pe piața ATS, doar acțiuni. Din totalul celor 207 de companii care au efectuat tranzacții pe secțiunea ATS, în primul semestru al anului 2018, 20 dintre ele au înregistrat tranzacții având un total cumulat de 82,34% din totalul tranzacționat.

În perioada ianuarie 2017 – iunie 2018 cel mai ridicat volum înregistrat lunar în cadrul ATS a fost în luna mai 2017, atunci când s-au derulat 4.855 tranzacții însumând 45 milioane lei.

Segmentarea pieței AeRO a avut loc în februarie 2016, prin introducerea a două categorii: Premium și Standard. Categoria Premium cuprinde un număr de 17 de companii: Argus Constanța (UARG), Ascendia SA (ASC), Bittnet Systems (BNET), Braiconf Brăila (BRCR), Bucur Obor București (BUCU), Bucur București (BUCV), Comnord București (COSC), Compania Hotelieră Intercontinental România (RCHI), Electroprecizia Săcele (ELZY), Elvila București (ELV), Imotrust Arad (ARCV), International Caviar Corporation Calan (AMAL), Iproeb Bistrița (IPRU), Life is Hard Cluj-Napoca (LIH), Mecanica Rotes SA Târgovişte (METY), Prodvinalco Cluj (VAC) și Transilvania Leasing și Credit IFN Brașov (TSLA), iar categoria Standard cuprinde restul companiilor. Din luna octombrie 2017 acțiunile emitenților din sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX au fost transferate în piața AeRo
administrată de BVB ca urmare a încetării activității SIBIU STOCK EXCHANGE SA. La finalul lunii iunie 2018 existau 317 instrumente disponibile la tranzacționare pe segmentul ATS: 302 instrumente tranzacționabile pe piața XRS1 și 15 instrumente tranzacționabile pe piața XRSI.

30 de intermediari, la finele lunii iunie

La finele lunii iunie 2018 pe piața reglementată din cadrul BVB își desfășurau activitatea un număr total de 30 de intermediari, dintre care 20 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și 6 entități autorizate în alte state membre UE.


În cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, Aero, au activat la finalul lunii iunie 2018 un număr total de 24 de intermediari, din care 19 de Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și o firma de investiții autorizată într-un alt stat membru UE.

ASF scrie: “Cei mai activi intermediari pe piețele la vedere (reglementată și ATS) au fost, în primul semestru al anului 2018, Societățile de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), valoarea tranzacționată de acestea fiind de aproximativ 8,83 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 76% din valoarea totală a tranzacțiilor. Dintre intermediarii autorizați în alte state membre UE care au efectuat tranzacții pe piețele la vedere, cele mai active au fost firmele de investiții, acestea cumulând o cotă de piață de circa 20%.

În ceea ce privește valoarea tranzacțiilor și cota de piața a SSIF BT Capital Partners, merită menționat că o contribuție semnificativă la valoarea totală a tranzacțiilor și la cota de piață o au valorile tranzacțiilor cu obligațiuni. Dintr-o analiză rapidă a tranzacțiilor pe Segmentul principal – Obligațiuni al BVB se poate observa că BT are o cotă de piață de 91,15% pentru primul semestru al anului 2018. Din valoarea totală intermediată, valoarea de 2.633.400.000 lei este aferentă tranzacțiilor în EUR pe piața primară de obligațiuni. Pe baza datelor curente calculate de SSP, reiese că pentru piețele continue (eliminând ofertele, operațiuni de vânzare specială la ordin, Sell-Out, Buy-In) cota de piață este de aprox. 8%.
Primele 10 societăți dețin aproximativ 87% din valoarea totală intermediată în semestrul I 2018. Dintre acestea, 5 sunt Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 2 sunt instituții de credit locale, 2 sunt firme de investiții autorizate într-un alt stat membru UE și una este Instituție de credit din alte state membre UE.

Valoarea cumulată a fondurilor proprii ale SSIF-urilor s-a majorat față de luna martie 2018, atingând nivelul de 177 milioane lei, în creștere cu aproximativ 2%. La sfârșitul lunii iunie 2018, SSIF aveau în custodie o valoare cumulată a activelor de aproximativ 8,21 miliarde de lei (aproximativ 1,76 miliarde de euro), reprezentând atât disponibilități ale clienților, cât și titluri financiare deținute de aceștia. Numărul cumulat al conturilor de clienți activi ai SSIF la finalul lunii iunie 2018 a fost de 16.391 (un investitor poate avea simultan conturi deschise la mai mulți intermediari). Din graficele prezentate mai jos se observă că valoarea activelor în custodie este în general corelată cu numărul de conturi active.
Un număr de 8 SSIF-uri, dintr-un total de 23, au obținut profit în semestrul I 2018, valoarea cumulată a profiturilor acestora fiind de circa 12,1 milioane lei. Pierderea cumulată a celor 15 SSIF-uri care au avut rezultate negative a fost de aproximativ 4,92 milioane lei”.

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (16/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (16/09/2021)

Modificare calendar financiar 2021