Update articol:

Asociația Administratorilor Independenți din România (AAI) se alătură Inițiativei pentru Guvernanță Climatică

Asociația Administratorilor Independenți din România (AAI) a anunțat astăzi că s-a alăturat Inițiativei pentru Guvernanță Climatică în calitate de gazdă a Chapter Zero România. KPMG în România este susținător și Content Partner al acestui proiect, potrivit unui comunicat.

Inițiativa pentru Guvernanță Climatică (CGI) este o comunitate globală de administratori neexecutivi și experți în domeniu, organizată în asociații naționale („Chaptere”), care promovează adoptarea Principiilor Forumului Economic Mondial pentru Guvernanța Climatică prin mobilizarea, educarea și sprijinirea membrilor săi să își dezvolte aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a adresa schimbările climatice la nivelul Consiliilor de Administrație.

În prezent, există 16 Chaptere naționale care s-au angajat să susțină Carta CGI, iar multe alte Chaptere vor fi lansate în curând. Secretariatul CGI este găzduit de Centrul de Angajament Climatic Hughes Hall al Universității Cambridge.

Chapter Zero România este reprezentantul României în rețeaua internațională a Initiațivei pentru Guvernanță Climatică. Pentru dezvoltarea Chapter Zero România, Asociația Administratorilor Independenți  va colabora cu un grup de lucru format din experți în guvernanță climatică și administratori neexecutivi. Prin Inițiativa pentru Guvernanța Climatică, membrii consiliilor de administrație ale companiilor din România vor avea acces la resursele și evenimentele locale și internaționale dedicate acestui domeniu și vor contribui la rețeaua globală dedicată guvernanței climatice eficiente, folosind guvernanța corporativă în tranziția companiilor către o economie cu emisii reduse de carbon.

Chapter Zero România își propune ca membrii consiliilor de administrație ale companiilor din România să:

  • își înțeleagă îndatoririle și obligațiile în legătură cu criza climatică și implicațiile acesteia pentru afacerea lor;
  • își îmbunătățească înțelegerea cunoștințelor științifice și economice ale schimbărilor climatice;
  • înțeleagă riscurile și oportunitățile schimbărilor climatice pentru afacerile lor și, prin urmare, să își dezvolte capacitatea de a concepe strategii eficiente pentru tranziția climatică către o economie net zero;
  • încurajeze dezbateri informate și răspunsuri constructive la provocarea climatică în ședințele consiliilor de administrație;
  • se asigure că factorii legați de climă sunt luați în considerare în toate deciziile consiliilor de administrație sau supraveghere și ale comitetelor acestor consilii, inclusiv cele de audit, de remunerare și de nominalizare, îmbunătățind adaptarea companiilor lor.

Simona Fătu, Președintele Asociației Administratorilor Independenți, a declarat: „Asociația noastră este încântată să găzduiască Chapter Zero România din cadrul forumului CGI, lider global privind guvernanța eficientă a schimbărilor climatice. Suntem foarte încântați să lucrăm, prin intermediul Inițiativei pentru Guvernanță Climatică, cu experți și lideri de afaceri din România și din întreaga lume, care se confruntă cu probleme similare”. În ceea ce privește prioritățile și valorile Chapter Zero România, pe care AAI le va promova, Sorana Baciu, Fondator Chapter Zero România, a explicat că: „Chapter Zero România este onorată să contribuie la eforturile globale de conștientizare a riscurilor și consecințelor schimbărilor climatice, precum și a mijloacelor de reducere a impactului acestora și de identificare a oportunităților de afaceri. Scopul nostru este să ne asigurăm că schimbările climatice vor fi un subiect recurent în discuțiile consiliilor de administrație din companiile românești”.

În ceea ce privește rolul AAI în încurajarea adoptării principiilor CGI în România, Karina Litvack, președintele Consiliului de Administrație al Inițiativei pentru Guvernanță Climatică și administrator neexecutiv al companiei energetice Eni SpA, a declarat: „În întreaga lume, administratorii recunosc rolul crucial pe care îl au în modul în care afacerile abordează urgența climatică și își îmbunătățesc capacitățile pentru a asigura administrarea pe termen lung a companiilor în consiliile cărora își desfășoară activitatea. Suntem încântați că AAI găzduiește Inițiativa pentru Guvernanță Climatică și s-a angajat să ofere administratorilor din România acces la abilitățile și cunoștințele necesare pentru tranziția către o economie fără emisii de carbon, asigurând adaptarea pe termen lung și succesul în afaceri al companiilor lor.”

Referindu-se la rolul KPMG în aderarea Chapterului român la Inițiativa pentru Guvernanță Climatică, Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG în România, a explicat: „Ne-am alăturat Inițiativei pentru Guvernanță Climatică nu numai pentru că suntem pregătiți să contribuim cu expertiza și resursele noastre pentru a sprijini administratorii de companii în confruntarea lor cu provocările schimbărilor climatice, dar și pentru că putem fi alaturi de Chapter Zero România în eforturile sale de a le oferi membrilor sprijin în conceperea unor strategii de tranziție climatică eficiente, adaptate fiecărui sector, pentru a răspunde provocărilor întâmpinate la trecerea către o economie fără emisii de carbon. Pe măsură ce administratorii își vor asuma acest rol de leadership, ei vor trebui să asigure și o guvernanță eficientă a climei și vor descoperi că eficiența economică nu este incompatibilă cu responsabilitatea “verde”.

Asociația Administratorilor Independenți (AAI) este o asociație profesională a cărei misiune este promovarea guvernanței corporative pentru excelența în afaceri. AAI își propune să contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și la dezvoltarea și creșterea valorii companiilor românești.

BVB | Știri BVB

CARBOCHIM S.A. (CBC) (08/12/2021)

Convocare AGAE 05/06.01.2022 Versiune in limba Engleza

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (08/12/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni