Update articol:
Analiză a politicilor publice destinate combaterii sărăciei energetice și  diminuării numărului de consumatori vulnerabili energetic

Asociația Energia Inteligentă: Proiectul de lege privind protecția consumatorului vulnerabil își reduce aplicabilitatea strict la alocarea unor resurse financiare doar unor categorii de persoane

Asociația Energia Inteligentă salută inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru a legifera cadrul normativ dedicat consumatorului vulnerabil și sărăciei energetice, respectiv de a supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială a segmentului de clienți care se regăsesc în aceste ipostaze, însă consideră că aceasta trebuie completată.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a transmis: “Proiectul de LEGE privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie este un proiect care in practica isi reduce aplicabilitatea strict la alocarea unor resurse financiare unor persoane.

Aceasta practică nu-i ajută pe consumatorii vulnerabili din motive de vârstă, din motive de sănătate, din motive de vulnerabilitate ca urmare a faptului ca gospodăria se află în zone isolate sau din motive de lipsa de inforamare si cunostiinte la nivelul consumatorului.

Forțarea apariției acestei legi, după un interval lung de timp în care nu s-a întreprins nimic, exclusiv din considerentul de a bifa o asumare pe care România a făcut-o în fața UE, fără ca aceasta să răspundă cerințelor românilor este o anomalie care nu trebuie tolerată.

În acest sens considerăm că legea trebuie să răspundă tuturor vulnerabilităților românilor și să aibă mecanisme concrete de reducere a sărăciei energetice a românilor.”

Asociația Energia Inteligentă a realizat un Studiu Politicile publice destinate combaterii sărăciei energetice și de diminuare a bazinului de consumatori vulnerabili care analizează situația sărăciei energetice din România și măsurile propuse de reducere a acesteia, care ar trebui să fie cuprinse în LEGEA privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru toate categoriile de consumatori vulnerabil de energie și evitarea interpretării acesteia ca o ”pomană electorală” urmare a faptului că în practică proiectul de lege își reduce aplicabilitatea strict la alocarea unor resurse financiare doar unor categorii de persoane.

Astfel, deși s-au făcut pași importanți în creionarea unui cadru adecvat pentru abordarea sărăciei energetice, în continuare sunt necesare o serie de completări, pe de-o parte, pentru a garanta o mai bună conformare la cerințele europene trasate prin Directiva (UE) 944/2019, iar pe de altă parte, pentru maximizarea efectului scontat prin proiectul de Lege.

În esență, observațiile și recomandările Asociației Energia Inteligentă în raport cu măsurile propuse în proiectul legislativ dedicat combaterii sărăciei energetice și, implicit, diminuării numărului de consumatori vulnerabili, transmise tuturor factorilor de decizie, pot fi înscrise pe următoarele coordonate:

  • în forma actuală, proiectul de Lege își reduce aplicabilitatea practică strict la alocarea unor resurse financiare unor categorii de persoane expuse riscului sărăciei energetice din considerente de venit;
  • măsurile propuse în proiectul de Lege sunt axate preponderent pe sprijinirea financiară a consumatorilor vulnerabili, deși filosofia unui cadru de eradicare a sărăciei energetice trebuie să vizeze diminuarea bazinului de consumatori care se regăsesc în ipostaza vulnerabilității energetice;
  • efortul statului român pentru colectarea fondurilor destinate combaterii sărăciei energetice continuă să se bazeze pe politici publice care interferează cu mecanismele de ordin comercial ale pieței, în pofida faptului că tema vulnerabilității energetice reprezintă, în esență, o problemă de ordin social;
  • disocierea legislativă între consumatorul vulnerabil și sărăcia energetică permite elaborarea unui eșafodaj de măsuri distincte pentru tratarea efectelor indezirabile asociate respectivelor concepte, însă ele sunt abordate lacunar în proiectul de Lege;
  • în pofida diferențierii realizate între măsuri de sprijin financiare și non-financiare, în ceea ce privește ultima categorie, textul normativ necesită completare cu soluții concrete, dar și luarea în considerare a unor noi categorii de consumatori vulnerabili.

Analiza poate fi consultată AICI> Analiză despre Sărăcia Energetică și Consumatorul Vulnerabil.

Asociația Energia Inteligentă (AEI) reunește profesioniști din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei electrice și eficienței energetice. Membrii săi militează pentru un preț corect al gazelor și pentru creșterea transparenței în piața de energie din România.

AEI este o organizație non-profit al cărui scop principal este acela de a contribui la o mai bună informare a consumatorilor casnici și non-casnici de gaze și energie pentru ca aceștia să poată fi mai bine pregătiți pentru negocierea contractelor de achiziție și pentru a putea înțelege corect facturile pe care le plătesc.

AEI este și va rămâne un partener de dialog pentru toți participanții la piață, fie că sunt furnizori, producători, operatori, proiectanți, constructori, instituții, reglementatori, ministere, politicieni, angajați din sistem sau reprezentanți ai mass-media.

BVBStiri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (26/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (26/01/2021)

Modificarea caracteristicilor etapei a doua a programului de rascumpare actiuni

TERAPLAST SA (TRP) (26/01/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 Sem II 2020