Update articol:
COMUNICAT

Asociația Participanților în Fondurile de Pensii atrage atenția asupra perpetuării incertitudinilor în cazul BRD Pensii

Asociația Participanților în Fondurile de Pensii își manifestă profunda îngrijorare cu privire la perpetuarea neclarităților privind presupuse fapte penale săvârșite de persoane din conducerea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumita în continuare ”BRD Pensii”) și magnitudinea acestor fapte, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel, deși în spațiul public s-a relatat în mod semnificativ în ultima perioadă cu privire la aceste fapte, incertitudinea încă persistă. Comunicatele emise de autoritățile implicate (poliție, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF) conțin informații contradictorii, astfel încât până în prezent nu este clar nici câte persoane sunt suspecte că au săvârșit fapte penale și, mai ales, nici cui aparțineau sumele de bani delapidate (mai precis, dacă ei aparțineau viitorilor pensionari, participanți în fondul administrat de BRD Pensii, sau doar BRD Pensii, ca administrator al fondului).

Asociația Participanților în Fondurile de Pensii spune: “Observăm totodată opacitate și din partea ASF cu privire la situația celorlalte fonduri de pensii tip Pilon 2 și a măsurilor întreprinse pentru a preveni apariția unui nou caz tip BRD Pensii”.

Asociația Participanților în Fondurile de Pensii consideră că se impun clarificări urgente, din partea organelor de urmărire penală și a ASF și solicită acestor autorități să vină în fața publicului, cât mai curând cu putință, cu o comunicare coerentă și detaliată.

„Participanții în fondurile de pensii tip Pilon 2 au dreptul să afle acum cine le-a pus banii de pensie în pericol și ce măsuri se iau pentru a se preveni situații similare. Situația este prea gravă pentru a ne ascunde după jumătăți de măsură.

Riscul sistemic provocat de cele întâmplate la BRD Pensii nu dispare prin simplul fapt că acționarii BRD Pensii au acoperit sumele delapidate. La fel, el nu dispare pentru simplul motiv că organele de urmărire penală întreprind măsurile legale. Este vorba de perpetuarea unor fapte de delapidare, pe o perioadă lungă, fără a fi fost descoperite nici de organele interne de control, nici de auditori, nici de ASF.

Trebuie să ne asigurăm acum că această situație nu există și la celelalte fonduri de pensii și că ea nici nu va apărea în viitor. ASF trebuie să tragă rapid concluziile din acest caz și să ia măsurile legislative și administrative necesare. Iar organele de urmărire penală trebuie să clarifice măcar de unde proveneau banii ce au făcut obiectul delapidării, dacă nu și să ne spună cine au fost vinovații și cum au putut ei să opereze fără a fi detectați pentru o perioadă atât de lungă de timp.

Nu în ultimul rând, reamintim tuturor participanților în fondurile de pensii Pilon 2 că au oricând opțiunea de a se muta într-un alt fond de pensii tip Pilon 2, pe baza unei proceduri destul de simple și fără costuri. Este de ajuns să meargă la noul fond de pensii (mai precis la administratorul acestui fond), să semneze un act de aderare și apoi să comunice această situație vechiului fond de pensii. Informații detaliate despre procedură se găsesc pe site-urile web ale fiecărui administrator de fonduri Pilon 2. Iar daca participanții nu știu exact unde să găsească fondurile Pilon 2 și administratorii acesteia, pot accesa site-ul ASF (mai precis la adresa: https://asfromania.ro/ro/a/2365/registrul-entit%C4%83%C8%9Bilor-din-pia%C8%9Ba-pensiilor-private)”, a arătat Consiliul Director al Asociației Participanților în Fonduri de Pensii din România.

 Asociația Participanților în Fondurile de Pensii din România este o organizație non-guvernamentală ce militează pentru drepturile angajaților care contribuie la fondurile private de pensii (P2). Prin acțiunile sale și intervențiile ferme în spațiul public, Asociația a semnalat de fiecare dată intențiile nefavorabile ale autorităților cu privire la pensiile private, atenționând societatea civilă cu privire la aceste probleme. Asociația va continua să se implice activ în identificarea și adoptarea de către autorități a celor mai bune soluții pentru a crește și a garanta veniturile viitoare ale angajaților români ce vor ajunge la vârsta pensionării.