Update articol:

BVB – un singur pas până la trecerea la statutul de piaţă emergentă

• România a fost menținută, de FTSE Russell, pe lista de monitorizare a țărilor pentru o eventuală reclasificare de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă Secundară
• “Lichiditate – Lichiditate de piață suficientă pentru a susține investițiile globale semnificative” – îmbunătățită de la “Neîndeplinit” la “Restricționat”, ca urmare a îmbunătățirii lichidității pieței.
• “Tranzacții extrabursiere permise” – actualizate de la “Neîndeplinit” la “Restricționat”.

FTSE Russell a publicat pe 26 septembrie 2018 cea mai recentă ediție a raportului Annual Country Classification Review, potrivit căruia România a fost menținută pe lista de monitorizare a țărilor pentru o eventuală reclasificare de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă Secundară.

FTSE menține România la statutul de piață de frontieră și pe lista de monitorizare pentru promovare

 

România a fost adăugată pe această listă de monitorizare în septembrie 2016. Conform raportului FTSE Russell, în septembrie 2018, Comitetul Consultativ FTSE Russell pentru Clasificarea Țărilor a aprobat următoarele modificări ale criteriilor de rating:
• “Lichiditate – Lichiditate de piață suficientă pentru a susține investițiile globale semnificative” – îmbunătățită de la “Neîndeplinit” la “Restricționat”, ca urmare a îmbunătățirii lichidității pieței.
• “Tranzacții extrabursiere permise” – actualizate de la “Neîndeplinit” la “Restricționat”.

Criteriul ”Lichiditate – Lichiditate de piață suficientă pentru a susține investițiile globale semnificative” este singurul criteriu esențial necesar pentru atingerea statutului de Piață Emergentă Secundară. Acest criteriu a fost ridicat cu o treaptă în cadrul acestei evaluări și va fi reevaluat la revizuirea intermediară din martie 2019. FTSE Russell recunoaște eforturile Bursei de Valori București de a aduce IPO-uri pe piață și de a îmbunătăți nivelul de lichiditate, potrivit BVB. România este menținută pe Lista de Monitorizare drept Piață de Frontieră și va fi reevaluată pentru o eventuală reclasificare la statutul de Piață Emergentă Secundară, în cadrul Schemei FTSE de clasificare a țărilor la Revizuirea Anuală din septembrie 2019.

Adrian Tănase, Director General al BVB, a declarat: “Reforma pieței de capital și proiectele pe care Bursa de Valori București le desfășoară de câțiva ani, dedicate îmbunătățirii climatului investițional, ofertei și cererii, au fost fundamentale pentru creșterea lichidității. De asemenea, considerăm că liberalizarea pieței OTC, care a intrat în vigoare în septembrie 2018, va sprijini și mai mult valoarea tranzacțiilor realizate la bursă”.

La începutul anului 2014, Bursa de Valori București, cu sprijinul părților interesate de pe piața de capital și al autorităților, a inițiat o reformă ambițioasă cu scopul îmbunătățirii ratingului pieței de capital de către furnizorii de indici globali, de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă. A fost considerată o modalitate firească în care o țară clasificată cu ”Investment grade”, precum România, să poată beneficia de o pârghie eficientă pentru creșterea economică asigurată de un ”Investment grade” (statutul de Piață Emergentă) al pieței interne de capital. S-au făcut pași importanți în acest sens, printre care: mecanisme de piață noi și îmbunătățite, acces facil la piață pentru investitori, mediu fiscal favorabil pentru investitorii instituționali, raportare corporativă transparentă și calitativă a emitenților, disponibilitatea fluxului de informații privind piața de capital și legislația şi în limba engleză, un cadru de tranzacționare competitiv, o guvernanță corporativă îmbunătățită pentru companiile listate, IPO-uri private și emisiuni de obligațiuni.
Proiectele de dezvoltare a climatului pieței de capital din România vor continua ca urmare a dialogului permanent cu investitorii români și străini, susţine BVB. Depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea reglementării fiscale cu privire la oferirea accesului investitorilor străini la mecanismul de împrumut al instrumentelor financiare și stimularea investitorilor individuali să investească facil în instrumente listate la bursă, evaluarea celei mai bune soluții de Contraparte Centrală pentru piața internă în vederea lansării pieţei derivatelor, atragerea de IPO-uri private și extinderea programelor de educație financiară sunt principalele proiecte pe care se concentrează în prezent Bursa de Valori București.