Update articol:
Conferința „Soluții tehnologice noi pentru producerea, distribuția și transportul energiei electrice”

Iulian Iancu, CNR-CNE: “Potenţialul energetic al României în noul context strategic este uriaş”

Iulian Iancu CNR-CNE

Organizată în ziua de 14 aprilie 2021 de către CNR-CME și Siemens Energy, Conferința „Soluții tehnologice noi pentru producerea, distribuția și transportul energiei electrice” a reliefat noile tehnologii disponibile commercial în domeniul creșterii performanțelor în producerea energiei electrice, în exploatarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice și direcțiile de dezvoltare ale acestora în perioada de tranziție energetică, cu sublinierea importanței digitalizării în domeniu.

Conferința a fost deschisă de domnul Iulian Iancu, președintele CNR-CNE, care a arătat: „In prezent ne confruntăm cu o serie de provocări care afectează echilibrul economic, politic, social și geostrategic, cu impact asupra securității energetice, schimbărilor climatice, sărăciei și inechitații sociale și care sunt generatoare de diverse conflicte între țări. La acestea se adaugă și criza generată de pandemie care a creat un şoc la nivel mondial, afectând statele lumii în mod echivalent cu un al treilea Război Mondial”.

De asemenea președintele CNR-CME a subliniat: ”Răspunsul la majoritatea provocărilor pentru ieșirea din criză și relansarea economică este tehnologia. Potenţialul energetic al României în noul context strategic este uriaş. Prioritățile tehnologice au fost deja definite de către UE care, în iunie 2020, când a lansat vehiculul pentru ieșirea din criză, și anume, „Road Map (Foaia de parcurs pentru redresare către o Europă mai rezilientă, mai durabilă și mai echitabilă), care se află în centrul eforturilor de redresare ale UE, reprezentate de Next Geneation EU. Suma pusă la dispoziţie în acest scop de catre Uniunea Europeana este de 1,8 trilioane de euro, un cuantum de 30% din această sumă fiind destinat finanțării țintelor privind energia, schimbările climatice, diminuarea emisiilor. Uniunea Europeană este singurul bloc de state din lume care îşi propune reducerea emisiilor cu 55% până în anul 2030, acordă o atenție deosebită tehnologiilor privind hidrogenul și are ținte foarte ambițioase, propunându-și să devină liderul tehnologiei privind utilizarea hidrogenenului. Natura nu mai poate plăti factura privind carbonul și, ca atare, trebuie ca noi să fim cei care să ne asumăm plata acestui preț. Dezvoltarea noilor tehnologii trebuie susținută de către toți participanții la piața de energie din România. Trăim acum într-un univers global, Siemens Energy este unul dintre liderii mondiali în procesul de tranziție energetică, iar prezenţa sa în România oferă speranţa că elementele cheie ale programului european vor deveni o realitate, deoarece Siemens Energy are preocupări tehnologice pe întregul lanț valoric: producere, transport, distribuție de energie electrică.”

Domnul Nicolae Havrileț, consilier în Ministerul Energiei Electrice, a subliniat, printre altele: „Ne îndreptăm spre o energie curată și sunt patru căi importante pe care România ar trebui să le înceapă: creșterea producției de energie electrică din resurse regenerabile, stocarea de hidrogen, decarbonarea industriei, rolul noilor reglementari si certificări din partea autorităților și a institutiilor specializate în aprobarea tehnologiilor noi. De asemenea, este foarte important ca România să intre în rândul țărilor care utilizează proiecte de interes comun pentru hidrogen, asa numitul „proiect inter-țări” pentru producția de hidrogen, unul dintre proiectele strategice ale Uniunii Europene. Imperativele stabilite în proiectul Green Deal demon-strează că o mare parte dintre soluțiile prezentate în strategia energetică întocmită de Ministerul Energiei în 2017-2018, trebuie reconsiderate, iar cadrul de reglementare trebuie modificat. Vorbim astăzi nu doar despre tehnologii noi pentru producerea energiei electrice, ci și despre tehnologii noi utilizate în rețelele de transport și distribuție a energiei elecrice și a gazelor naturale. Producția de energie curată înseamnă în primul rând hidrogen, dar și biometan și biogaz, de aceea trebuie să gasim soluții de injectare a biom-etanului si a metanolului acolo unde nu sunt pregatite rețelele pentru utilizarea hidrogenului, să analizăm stocarea hidrogenului în minele de sare. Dintre oportunitățile pe care ni le pune la dispoziție țara noastă, putem spune că hidrogenul reprezintă una dintre sursele de energie regenerabile cu cel mai mare potențial. Emiterea unei strategii naționale pentru hidrogen ar fi un lucru binevenit”.

Subliniind strategia Siemens Energy, orientată spre accelerarea impactului pe tehnologiile dezvoltate până acum, domnul Petre Rușeț, managing director la Siemens Energy a subliniat: „Produsele Siemens Energy sunt orientate spre a ajunge la o zonă sustenabilă, cu impact zero asupra mediului, iar împreună cu partenerii noștri vom dezvolta proiecte inovative pe cinci arii principale. Dorim să energizăm sociatetea prin acordarea de suport clienților noștri” .

Principalele aspecte relevante prezentate în cadrul conferinței au fost:
– Tehnologia este răspunsul la majoritatea provocărilor pentru ieșirea din criză și relansarea economică;
– Se prefigurează o serie de modificări a cadrului de reglementare la nivelul Uniunii Europene privind elaborarea și implementarea noilor tehnologii, iar România trebuie să-și armonizeze prioritățile în acest sens, prin crearea unui business case în baza căruia să se poată iniția modificarea și punerea de acord a diferitelor reglementări privitoare la industria de producere a hidrogenului;
– Hidrogenul are suport total al UE, în definirea lui ca și combustibil al viitorului, fiind deja stabilite ținte precise în acest sens, precum și modul de atingele al acestora;
– Cele patru căi pe care România trebuie să le parcurgă în viitor sunt: creșterea producerii de energie din surse regenerabile, stocarea de hidrogen, decarbonarea industriei, modificarea cadrului legislativ în acord cu noile tehnologii emergente;
– Siemens este lider mondial în energie, cu prezență în peste 90 de țări, are o echipă puternică
în România, dezvoltă soluții tehnologice inovatoare și participă, în calitate de partener, la procesul de tranziție energetică din România;
– Siemens Energy adoptă tehnologii și soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, din 2027 se va trece la soluțiile pe scară largă de producere a hidrogenului, astfel încât se preconizează ca în 2045 gazul să fie complet înlocuit de hidrogen în producerea de energie electrică în centralele termoelectrice;
– Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie determină schimbări importante ale fluxurilor de energie. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea stabilităţii statice şi dinamice a sistemelor electroenergetice actuale, iar tehnologiile FACTS pot oferi soluţii eficiente pentru problemele legate de stabilitatea sistemului energetic;
– Digitalizarea are un rol major în creşterea performanţei sistemelor de energie, arhitectura dezvoltată a sistemului de sincrofazori asigură estimarea stării sistemului electroenergetic, iar noua etapă în digitalizarea staţiilor electrice asigură o mai bună protecţie la atacuri cibernetice;
– „Sector Coupling” este pârghia cheie pentru decarbonarea industriei, iar creșterea puternică a producției de hidrogenn verde conduce la competitivitatea costurilor;
– Siemens Energy considera ca viitorul energiei în Europa este despre decarbonare prin „Sector Coupling” și despre un Nou Model de Piață.
– CNR-CME și SIEMENS Energy, ca organizatori ai acestui eveniment, sunt considerați drept prieteni al dezvoltării și modernizarii sectorului energetic românesc în procesul de tranziție din sector.

BVBStiri BVB

AAGES S.A. (AAG) (05/05/2021)

Alocare actiuni cu titlu gratuit pentru angajatii AAGES

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (05/05/2021)

Raportare detineri peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot

ALRO S.A. (ALR) (05/05/2021)

Notificare depasire prag de 5 %

ELECTROARGES SA (ELGS) (05/05/2021)

Numire Vicepresedinte Consiliu de Administratie - versiune limba Engleza

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (05/05/2021)

Intalnire investitori si analisti in 07 mai 2021