Update articol:

Comisia Europeană are un nou plan pentru a sprijini tranziţia verde şi digitală şi redresarea economică a UE

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o comunicare privind un nou Spaţiu european de cercetare, care va îmbunătăţi peisajul european al cercetării şi al inovării, va accelera tranziţia UE către neutralitate climatică şi către poziţia de lider în domeniul digital şi va sprijini redresarea de pe urma impactului crizei cauzate de noul coronavirus, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Comisia a stabilit obiective strategice şi acţiuni de pus în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre, pentru a acorda prioritate investiţiilor şi reformelor în cercetare şi inovare, pentru a îmbunătăţi accesul cercetătorilor din întreaga UE la excelenţă în cercetare şi pentru a permite rezultatelor cercetării să ajungă pe piaţă şi în economia reală. În plus, comunicarea va promova şi mai mult mobilitatea cercetătorilor, competenţele lor şi oportunităţile de dezvoltare a carierei lor în interiorul UE, egalitatea de gen, precum şi un acces mai bun la activităţi ştiinţifice finanţate din fonduri publice şi evaluate inter pares.

“UE este deja lider în domeniul inovării prin excelenţa sa în materie de cercetare şi ştiinţă. Dorim să avansăm în aceste domenii şi ne intensificăm eforturile ca să realizăm inovaţii radicale orientate către piaţă, care vor contribui la o Europă digitală şi verde şi vor stimula creşterea, crearea de locuri de muncă şi competitivitatea noastră pe scena mondială”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager.

“Trebuie să consolidăm Spaţiul european de cercetare. Un spaţiu care să înglobeze întreaga Europă, deoarece cunoaşterea nu are limite teritoriale, deoarece cunoştinţele ştiinţifice se dezvoltă prin colaborări, deoarece cunoştinţele sunt fiabile dacă calitatea acestora este examinată transparent. De asemenea, acest spaţiu are mai multe şanse să atingă niveluri de vârf ale excelenţei şi să sprijine o industrie inovatoare care îşi asumă riscuri în vederea creării unui viitor solid, verde şi digital”, a declarat comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel.

Pornind de la poziţia de lider a Europei în materie de inovare şi de la excelenţa sa ştiinţifică, noul Spaţiu european de cercetare urmăreşte să stimuleze o mai bună coordonare şi cooperare între UE, statele sale membre şi sectorul privat; să conducă la mai multe investiţii în cercetare şi inovare; să consolideze mobilitatea cercetătorilor, a expertizei lor şi a fluxului de cunoştinţe;

Comunicarea adoptată miercuri de Comisia Europeană defineşte patru obiective strategice: prioritate pentru investiţiile şi reformele în domeniul cercetării şi inovării, pentru a favoriza tranziţia verde şi digitală, cu scopul de a sprijini redresarea economică a Europei şi a-i creşte competitivitatea; îmbunătăţirea accesului la facilităţi şi infrastructuri excelente pentru cercetătorii din întreaga UE; transferul rezultatelor către economie, pentru a stimula investiţiile întreprinderilor şi pătrunderea pe piaţă a rezultatelor cercetării, precum şi pentru a promova competitivitatea şi rolul de lider al UE în mediul tehnologic la nivel mondial; consolidarea mobilităţii cercetătorilor şi circulaţia liberă a cunoştinţelor şi a tehnologiei, printr-o mai bună cooperare între statele membre, pentru a permite tuturor să beneficieze de cercetare şi de rezultatele ei.

Ca parte a iniţiativelor sale de sprijinire a redresării economice şi de construire a unei Europe verzi şi digitale, Comisia a adoptat astăzi, în plus faţă de noul Spaţiu european de cercetare, un nou Plan de acţiune pentru educaţia digitală pentru a adapta sistemele de educaţie şi de formare la era digitală, precum şi o comunicare privind Spaţiul european al educaţiei ca factor de stimulare a creării de locuri de muncă şi a creşterii economice.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (08/12/2023)

Decontarea si plata tranzactiilor aferente ofertei publice de cumparare

COMPA S. A. (CMP) (08/12/2023)

Notificare prag detineri/vot >15%

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (08/12/2023)

Notificare prag detineri/vot <5%

COMPA S. A. (CMP) (08/12/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014