Update articol:
EXCLUSIV

Comisia Europeană: “Suntem în contact direct cu autorităţile române privind recuperarea ajutorului de stat ilegal de la CFR Marfă și evaluăm planul de recuperare a banilor”

Comisia Europeană este în contact direct cu autorităţile române privind recuperarea ajutorului de stat ilegal de la CFR Marfă și evaluează planul României de recuperare a banilor, ne-a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la solicitarea noastră. 

Acesta ne-a declarat: “La 24 februarie 2020, Comisia a adoptat o decizie prin care a concluzionat că operatorul feroviar de transport de marfă CFR Marfa a primit cel puțin 570 milioane EUR de ajutor incompatibil de stat, prin anularea datoriilor și prin neîncasarea unor datorii de la societate. Decizia impune României să recupereze ajutorul ilegal, plus dobânzile, în termen de șase luni de la notificarea deciziei.

Comisia este în contact regulat cu autoritățile române cu privire la punerea în aplicare a deciziei și evaluează planul României de recuperare a ajutorului ilegal.

Comisia va continua să coopereze cu autoritățile române pentru a asigura punerea în aplicare corectă a deciziei. România rămâne în obligația de a impune recuperarea ajutorului ilegal și de a pune capăt încălcării legislației Uniunii Europene”.

Am solicitat poziţia autorităţilor europene, după ce, în presă, au apărut informaţii conform Comisia Europeană ar fi respins cererile României în dosarul de ajutor de stat acordat ilegal CFR Marfă – atât cererea cu privire la alegerea altei modalități de returnare a ajutorului decât lichiditățile, cât și cererea privind prelungirea termenului dat de CE pentru recuperarea acestuia.

Ulterior, CFR Marfă a anunţat că se află într-o nouă fază a procesului de redresare, pe care îl parcurge cu scopul de a se eficientiza, a debloca relatiile cu partenerii de business şi a îmbunătăţi activitatea companiei, astfel încât să genereze profit operational în următorii doi ani.

CFR Marfă a susţinut: “După omologarea în luna martie a planului de redresare prin concordat preventiv a CFR Marfă și parcurgerea în mod accelerat a primelor etape premergătoare restructurării companiei, în prezent  eforturile sunt concentrate pe agrearea unui mecanism de restituire a ajutorului de stat.

Deși DG Competition a transmis o adresă în care se arată faptul că mecanismul propus trebuie îmbunătăţit, această adresă este o invitație la negociere. După adresa primită din partea DG Competition în luna octombrie, părțile au avut o primă videoconferință în cadrul căreia DG COMPETITION a luat act de noile argumente aduse de partea română în susținerea mecanismului de restituire a ajutorului de stat și a transmis mesajul că va ghida autorităţile române în a implementa un mecanism care să respecte condițiile europene.

Autoritătile române și-au asumat să trasmită argumente noi în vederea susținerii unei propuneri fezabile care să ducă la îndeplinirea condițiilor prevăzute de TFUE, cu privire la restituirea ajutorului de stat și de asemenea la salvarea activitătii naționale de transport feroviar de marfă.

Rezultatul dorit este agrearea unei forme care să asigurare atât respectarea mecanismelor de concurentă cât și redresarea CFR Marfă. Atât CNCF CFR SA cât și Consiliul Concurenței și Ministerul Finanțelor Publice susțin principiile mecanismului de restituire a ajutorului de stat propus și colaborează pentru a ajunge la o formă ce va fi ratificată de DG Competition.

Suntem încrezători în atingerea unui acord între aceste instituții și în posibilitatea de redresare a CFR Marfă prin concordat preventiv”.

În luna februarie a acestui an,  Comisia Europeană a constatat că operatorul de transport feroviar de marfă CFR Marfă a primit un ajutor de stat incompatibil în valoare de cel puțin 570 de milioane de euro din partea României, prin anularea datoriilor și prin neîncasarea unor datorii de la societate. România trebuie acum să recupereze de la CFR Marfă ajutorul ilegal și dobânzile aferente.

Vicepreședinta executivă, Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „ Piața transportului feroviar de marfă este o componentă esențială a legăturilor de transport în orice economie. Anumite măsuri de sprijin public în favoarea operatorului istoric CFR Marfă, deținut de stat, i-au conferit acestuia un avantaj economic neloial față de alți operatori. Acestea au constat în anularea datoriilor publice și necolectarea de către creditorii publici a sumelor datorate de operator. Măsurile încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. România trebuie acum să recupereze ajutorul incompatibil.”

 

CFR Marfă este operatorul istoric de pe piața românească de transport feroviar de marfă. De mai mulți ani, societatea, care este deținută integral de stat, se confruntă cu dificultăți economice. Aceasta are un nivel ridicat de îndatorare, în special față de administratorul infrastructurii feroviare din România, CFR Infrastructură, care este, de asemenea, deținut în totalitate de stat, și a avut datorii mari față de agențiile naționale de asigurări sociale și de administrare fiscală timp de mulți ani.

Spre deosebire de transportul feroviar de călători, piața transportului feroviar de marfă din România este extrem de competitivă, întrucât există numeroși operatori privați; unii dintre aceștia au dobândit o cotă de piață considerabilă ca urmare a liberalizării pieței în anul 2007. În martie 2017, Asociația Transportatorilor Feroviari Privați din România a adresat Comisiei o plângere oficială, în care a susținut că CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare de stat cu încălcarea normelor UE în materie.

La 18 decembrie 2017, Comisia a inițiat o investigație aprofundată pentru a stabili dacă mai multe măsuri luate de România în sprijinul societății CFR Marfă respectau normele UE privind ajutoarele de stat, în special:

– conversia creanțelor în acțiuni în valoare de aproximativ 363 de milioane EUR (1 669 de milioane RON) în 2013 și

– necolectarea, cel puțin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări sociale și a taxelor restante datorate de CFR Marfă, precum și a datoriilor societății față de CFR Infrastructură.

Comisia a constatat că acțiunile statului din iunie 2013 vizând executarea silită a datoriilor la bugetul de asigurări sociale și taxele restante ale societății CFR Marfă la bugetul de stat au fost conforme cu piața.

Cu toate acestea, în ceea ce privește restul de măsuri identificate, Comisia a constatat că, în cazul de față, statul a acționat mai degrabă în calitate de autoritate publică decât ca acționar al societății. În plus, chiar dacă statul ar fi acționat în calitatea sa de acționar și, prin urmare, criteriul operatorului privat în economia de piață ar fi fost aplicabil, niciun operator privat nu ar fi anulat datoria sa sau s-ar fi abținut să obțină în mod activ rambursarea datoriilor acumulate de-a lungul anilor fără o compensație financiară suficientă. Prin urmare, Comisia a concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de România a conferit societății CFR Marfă un avantaj economic neloial față de concurenții săi. Prin urmare, aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.

Întrucât CFR Marfă este o societate aflată în dificultate cel puțin din 2009, Comisia a evaluat diferitele măsuri în temeiul orientărilor sale privind salvarea și restructurarea. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei societăți aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și impun, în special, ca respectiva societate să facă obiectul unui plan de restructurare solid care să asigure redobândirea viabilității sale pe termen lung, ca aceasta să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca denaturările concurenței să fie limitate. În cazul de față, aceste condiții nu au fost îndeplinite: Comisiei nu i-a fost notificat niciun plan solid de restructurare și nu a existat nicio contribuție la costul unei restructurări din partea societății și nici măsuri compensatorii pentru a se asigura că denaturările concurenței sunt limitate.

Recuperarea ajutorului incompatibil

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea societății în cauză, ci pur și simplu restabilirea egalității de tratament cu alte societăți.

Comisia este pe deplin conștientă de sectorul sensibil în care operează CFR Marfă și, prin urmare, decizia prevede șase luni pentru punerea în aplicare a deciziei de recuperare, în locul perioadei obișnuite de patru luni.

CFR Marfă a fost constituită ca societate pe acțiuni la 1 octombrie 1998, ca urmare a reorganizării operatorului feroviar istoric român, Societatea Națională a Căilor Ferate Române („SN CFR”). CFR Marfă furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri, cum ar fi, printre altele, cărbune din producția internă, ciment, produse chimice, cereale și oleaginoase, lemn, sare și metale.

 

 

BVB | Știri BVB

MedLife S.A. (M) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022

E-mini S&P 500 TURBO LONG 0.01/ 3,350/3,450 (EBSPTL48) (03/10/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 03 si 04 Octombrie 2022

TERAPLAST SA (TRP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 septembrie - 30 septembrie 2022

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

OMV Petrom si Complexul Energetic Oltenia investesc in energia fotovoltaica