Update articol:

Comitetului Reprezentanților Acționarilor FP recomandă alegerea lui Ciprian Ladunca și a Ilincăi von Derenthall, pe locurile vacante (ARTICOL ACTUALIZAT)

*ACTUALIZARE 15 octombrie 

Franklin Templeton consideră că al treilea candidat, Ovidiu Fer, ar putea să nu îndeplinească criteriile de independență din cauza parteneriatului cu un fost reprezentant al Fondului Proprietatea SA și fost angajat al Franklin Templeton în ultimii 3 ani, conform documentelor aferente Adunării Generale a Acționarilor.

Ovidiu Fer a menționat în chestionarul pentru candidați că a fost acționar minoritar, pentru mai puțin de un an, într-un small venture cu un fost angajat al FT. Businessul nu era substanțial și nu era afiliat sau în conflict de interese cu niciuna din afacerile FP sau FT, arată Ovidiu Fer.

Întrebați cum evaluează independența candidaților, FT a răspuns, la solicitarea Financial Intelligence: “Am efectuat verificări suplimentare pe baza informațiilor publice și am identificat un element care poate duce la o problemă potențială de independență. Aceste verificări sunt efectuate pentru toți candidații.”

Oficialii FT confirmă că, în verificarea făcută, au fost sprijiniți de un avocat extern: “Aceasta este o practică obisnuita și acest proces este realizat pentru toți candidații.”

Întrebați cum văd faptul ca membri din actualul Consiliu al Reprezentantilor care isi inceteaza mandatele fac recomandari de vot fata de cei care ii vor inlocui, FT a transmis: “Recomandarea Comitetului pentru numiri viitoare este o practică obisnuita și face parte din planificarea succesiunii. Întrucât Fondul Proprietatea este listat la Bursa de Valori din Londra, Comitetul Reprezentantilor Fondului Proprietatea respectă sarcinile de planificare a succesiunii ca și pentru orice altă companie listată la Bursa de Valori din Londra, conform Codului de guvernanță corporativă din Marea Britanie.”

***

Comitetului Reprezentanților Acționarilor Fondului Proprietatea (FP) recomandă alegerea lui Ciprian Ladunca și a Ilincăi von Derenthall, pe locurile vacante, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

Comitetul Reprezentanților (“Comitetul”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să emită recomandarea sa de vot pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a Fondului convocată pentru data de 13 noiembrie 2020 referitor la “Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A”, a transmis FP:
“Având în vedere lista finală a candidațior primită pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, la: https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/gsmdocumentation/2020/13%20noiembrie/AGOA%202.%20Lista%2012%20oct.pdf , precum și analiza efectuată de către Comitetul Reprezentanților, acesta recomandă acționarilor Fondului următoarele:
 Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei doamnei Vivian Nicoli, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze „pentru” doamna Ilinca von Derenthall;
 Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei domnului Steven van Groningen, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze „pentru” domnul Ciprian Ladunca.

Se așteaptă schimbarea componenței comitetelor consultative ale Comitetului Reprezentanților în urma votului acționarilor.

Comitetul Reprezentanților a intervievat toți cei trei candidați aflați pe lista finală.
Recomandările Comitetului pentru votare iau în considerare independența fiecărui
candidat, cerințele legale pentru un viitor președinte al Comitetului de Audit și Evaluare și experiența candidaților, inclusiv experiența revelantă de director ne-executiv, precum și matricea de competențe a Consiliului.
Recomandările de vot ale Comitetului descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii şi nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru
fundamentarea votului. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, vor duce la îndeplinire și se vor conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările din prezentul document, sub rezerva respectării legii şi a reglementărilor.”

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (12/04/2021)

Actualizare lista preliminara persoane propuse pentru functia de administrator

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (12/04/2021)

Actualizare si completare materiale AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (12/04/2021)

Cerere pentru completare ordine de zi AGOA 28(29) aprilie 2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (12/04/2021)

Completare ordine de zi AGOA din 26/27 aprilie 2021