Update articol:

Companiile listate vor raporta rezultatele anuale în formatul de raportare electronic unic – proiect ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Companiile listate vor raporta rezultatele anuale în formatul de raportare electronic unic, potrivit unui proiect de Regulament, lansat în dezbatere de  Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Măsura este una cerută de actorii din piața de capital. Încă de acum doi ani, Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a propus reducerea birocrației cu care se confruntă companiile listate și implementarea unui singur punct de raportare pentru Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Daniela Șerban, președintele ARIR, ne-a declarat: “ARIR reprezintă printre cele mai mari companii românești. Pana la urma vorbim de contribuabili care nu mai fac față unor noi raportări, care adauga exponențial la costuri, fără posibilitatea de a le putea descărca mai departe în preț, într-o piață concurențială la nivel mondial. Intelegem nevoia de a avea informatiile financiare intr-un anume format care sa faciliteze analiza si stocarea informatiilor pentru investitori. Aceste cerinte ale Comisiei Europene au fost de cele mai multe ori asimilate in procesul de emitere al situatiilor financiare. Mai departe se adauga si solicitările auditorilor de a testa sistemele informatice de transpunere in format XBRL, prin recrearea acestor sisteme informatice si reluarea tuturor pasilor de la zero pentru a emite opinia de audit “on whether the financial statements of the entity comply with the ESEF requirements “. Auditarea acestor rapoarte dubleaza munca si comisioanele pe care agentii economici trebuie sa le suporte. ARIR, ca membru a European Issuers, sustine simplificarea reglementarilor pentru companiile listate și evitatea introducerii de noi cerințe. Un exemplu în acest sens este intenția de a crea un singur punct de acces european care sa stocheze toate informațiile companiilor listate din UE, financiare și non-financiare, standardizate. Pentru piețele mici acest proces va descuraja listarea companiilor mici și mijlocii, contrar intenției pe care proiectul Pieței Unice de Capital o are, proiect în revizuire în acest moment.”

Proiectul de Regulament privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic este emis în aplicarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și instituie prevederi potrivit cărora emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată au obligația de a întocmi și publica rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic pentru exercițiul financiar care începe pe sau după data de 1 ianuarie 2021, arată ASF in nota de prezentare a proiectului.

Formatul de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale de către
emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată este specificat prin Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, emis cu luarea în considerare a art. 4 alin. (7) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE.

Prezentul proiect de regulament a fost realizat cu luarea în considerare, în principal, a următoarelor aspecte, potrivit ASF:
– Comisia Europeană a publicat un comunicat potrivit căruia Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra unei modificări a Directivei privind Transparența (Directiva 2004/109/CE) care permite statelor membre să amâne cu un an aplicarea cerințelor privind formatul electronic unic european (ESEF) pentru rapoartele financiare anuale ale societăților listate, cu condiția să notifice Comisa Europeană legat de intenția de amânare și să prezinte motivele lor suficient de justificate. De asemenea, se precizează faptul că societățile listate care doresc să își publice rapoartele financiare anuale în formatul ESEF în 2021 vor putea realiza acest demers.
– Un număr semnificativ de emitenți, precum și alte entități, cum ar fi, spre exemplu, asociații profesionale sau alte entități s-au adresat ASF în legătură cu dispunerea unor masuri sau, după caz, clarificări cu privire la amânarea aplicării formatului de raportare electronic unic european (European Single Electronic Format – ESEF), invocându-se in acest sens dificultăți sau imposibilitatea de a se implementa cerințele de raportare în noul format ESEF.
Printre aspectele sau dificultățile cu care se confruntă emitenții în implementarea
cerințelor ESEF au rezultat, printre altele, următoarele:
– lipsa experienței în domeniul raportării ESEF;
– lipsa de personal angajat specializat în transformarea situațiilor financiare anuale conform noilor cerințe;
– existența unui număr redus de firme care dezvoltă aplicații de acest tip;
– prețurile solicitate de firmele existente pentru conversia situațiilor financiare în noul format sunt nejustificat de mari;
– costurile ridicate pentru identificarea și implementarea unor soluții IT;
– dificultăți în identificarea și contractarea unui furnizor IT care să ofere servicii complete și viabile;
– circumstanțele excepționale cauzate de coronavirus (COVID-19) și concentrarea
resurselor operaționale asupra nevoilor urgente;
– erorile de mapare apărute pe parcursul conversiei raportului anual, ce cuprinde situațiile financiare auditate (inclusiv raportul de audit), raportul administratorilor, declarația pe proprie răspundere în noul format iXBRL (Inline eXtensive Business Reporting Language) cerut de ESEF. Dificultățile rezultă din găsirea corespondeței între elementele din situațiile financiare ale emitenților și etichetele din cadrul taxonomiei ESEF.

BVBStiri BVB

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA (COTR) (25/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (25/02/2021)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

PROMATERIS S.A. (PPL) (25/02/2021)

Disponibilitate raport preliminar 2020

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (25/02/2021)

Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2020

COMPA S. A. (CMP) (25/02/2021)

Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2020