Update articol:
Dividend brut de 0,010 lei per acțiune

Conducerea Biofarm vrea să se extindă prin achiziţia unor companii farmaceutice locale/internaţionale sau a unor branduri locale

Conducerea Biofarm vrea să identifice noi oportunități de dezvoltare a societății prin achiziția unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la creșterea cotei de piață și dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm și/sau companii farmaceutice internaționale pentru dezvoltarea companiei pe plan internațional

 

Consiliul de Administrație al Biofarm, întrunit în data de 18.03.2019, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 și a dividendului brut de 0,010 lei per acțiune.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt: 

– Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru identificarea de noi oportunități de dezvoltare a societății prin achiziția unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la creșterea cotei de piață și dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm și/sau companii farmaceutice internaționale pentru dezvoltarea companiei pe plan internațional.

– Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.

– Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

– Aprobarea unui bonus de performanță aferent perioadei 01.01.2018 – 22.06.2018 pentru activitatea de Director General a domnului Dănuț Vasile în cuantum de 25.000 euro net în lei la cursul BNR din data plății.

– Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operațional pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea bugetului 2019, precum și aprobarea delegării către C.A. a competenței de alocare a sumelor.

– Aprobarea programului de administrare și de investiții pe anul 2019.

– Aprobarea înregistrării la alte rezerve a dividendelor neridicate de acționari aferente exercițiului financiar al anului 2014.

-Numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern.

-Alegerea unui număr de doi (2) membrii în Consiliul de Administrație pentru o perioada egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune.

 

 

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/11/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 22 - 26 noiembrie 2021

RAIFFEISEN BANK - OBLIGATIUNI 2029 (RBRO29) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK - OB. 2028 (RBRO28) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere

RAIFFEISEN BANK _ OB. 2026 (RBRO26) (29/11/2021)

Numire membru independent Consiliu de Supraveghere