Update articol:
În raportul semestrial,

Conducerea SIF Oltenia: Risc generat de o eventuală discontinuitate în activitatea de conducere a societății, pe fondul cererii SIF Banat Crișana de convocare AGA

Conducerea SIF Oltenia (SIF5) vede un risc generat de o eventuală discontinuitate în activitatea de conducere a societății, pe fondul cererii SIF Banat Crișana de convocare AGA, pentru revocarea a patru administratori, după cum se arată în raportul semestrial: “Pentru următoarele șase luni ale exercițiului financiar, din analizele efectuate, nu sunt semnalate riscuri și incertitudini care ar afecta buna desfășurare a activității societății, cu excepția riscului generat de o eventuală discontinuitate în activitatea de conducere a societății, atât la nivelul Conducerii Superioare, cât și al Consiliul de Administrație.

Acest risc este generat de cererea de convocare a unei adunări generale ordinare a acționarilor transmisă în data de 11.06.2019 de către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al societății, cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.”

Cele două SIF-uri au cerut convocarea AGA pentru aprobarea revocării administratorilor SIF5  Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

ASF a obligat SIF Oltenia să convoace Adunarea Generală, cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, după ce emitentul a refuzat să facă acest lucru. Inițial, SIF Oltenia a motivat prin faptul că punctele propuse de cei doi acționari sunt nelegale.

ASF a impus SIF Oltenia să convoace AGA până pe 2 august, însă SIF Oltenia a invocat faptul că între timp cei doi acționari raportaseră o reducere a deținerii cumulate sub 5%, respectiv de 4,99%, nemaideținând pachetul necesar pentru solicitarea convocării AGA.

Ulterior, SIF1 și SIF4 au revenit cu un raport de deținere prin care anunțau că au revenit la 5%, iar conducerea SIF Oltenia a transmis ASF o sesizare, în care punea la îndoială acest raport.

SIF5 a transmis că profitul net obţinut de societate la data de 30.06.2019 este de 114.284.690 lei şi reprezintă 103,35% față de profitul net stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru întreg anul 2019.

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 30.06.2019, venituri totale în sumă de 126.759.900 lei, care reprezintă 158,97% față de valoarea înregistrată la data de 30.06.2018 (79.735.829 lei).