Update articol:

CONSILIUL CONCURENŢEI ANALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA AVIZELOR ÎN REGISTRUL NAŢIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ

Consiliul Concurenţei a anunțat că a declanşat o investigaţie sectorială pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau a altor garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM (fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare). Aceste servicii se adresează tuturor creditorilor sau persoanelor de pe teritoriul României, ce solicită efectuarea unei astfel de operaţiuni.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege. Pentru înscrierea în Registru a avizelor de înscriere accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii acestora putând efectua înscrieri.

Piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă/alte garanţii mobiliare are un grad de concentrare foarte ridicat, determinat de existența unui lider care deține o cotă de piaţă de aproximativ 80%, precizează Consiliul Concurenţei.

În acelaşi timp, deşi legislaţia a fost modificată recent (la sfârşitul anului trecut) acest domeniu rămâne caracterizat de o intervenţie semnficativă a statului prin stabilirea unor criterii de autorizare şi a tarifelor practicate.

Astfel, ancheta sectorială urmăreşte să analizeze modalitatea de funcţionare a pieţei şi comportamentele specifice şi să identifice eventualele disfuncționalități, dar şi acele măsuri necesare funcţionării în parametrii normali din punct de vedere concurenţial.

Conform legii, Consiliul Concurenţei poate efectua investigaţii privind un anumit sector economic atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă. Acest tip de instrument este utilizat atât de Comisia Europeană, cât şi de alte autorităţi.