Update articol:

Consiliul de Supraveghere SIF Transilvania va avea cinci membri (decizie AGA); acționarii au respins propunerea ca distribuirea a 40% din profit să fie trecută în actul constitutiv

Consiliul de Supraveghere SIF Transilvania (SIF3) va avea cinci membri, față de șapte în prezent, conform modificărilor actului constitutiv, aprobate de Adunarea Generală de ieri.

AGA a decis: <Se aprobă modificarea art. 15 alin. (1) al Actului constitutiv, conform propunerii grupului de acţionari menţionaţi la punctul II din convocator, astfel:

“Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri persoane fizice, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare pentru ocuparea acestei funcţii.”>

De asemenea, s-a respins modificarea și completarea Actului constitutiv privind modificarea alin. (3) al art. 10 din Actul constitutiv,  referitoare la remunerarea acţionarilor cu minim 40% din profit.

Acționarii au mai decis și modificări cu privire la remunerația administratorilor: “Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreşedinte şi 3,0 salarii medii brute pe societate pentru preşedinte. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileşte la nivelul a 10% din remuneraţia lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care aceştia fac parte. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu participă la lucrările şedinţelor consiliului, nici prin prezenţă fizică şi nici prin reprezentant, pentru o perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizaţia lunară pentru o perioadă egală cu perioada în care nu au participat la lucrările şedinţelor consiliului. Indemnizaţia variabilă, aferentă anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizaţia fixă.”

De asemenea, conform modificărilor aprobate, “Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptăţii la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceştia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Preşedintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizaţii fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreşedintelui Executiv/ Director General Adjunct şi Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizaţii fixe lunare.”

O altă modificare vizează limitele remuneraţiei lunare pentru Preşedintelui Directoratului, care se stabilesc între şapte şi nouă salarii medii brute pe societate. Limitele remuneraţiei lunare pentru Vicepreşedintelui Directoratului se stabilesc între patru şi şase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remuneraţiei lunare se stabilesc între trei şi cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

Totodată, AGA a eliminat pragul limită de deținere din statutut, începând cu 24 iulie, data abrogării art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/09/2022)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (28/09/2022)

Hotarare CA 28.09.2022 - avizare majorare capital social incorporare rezerve

CONPET SA (COTE) (28/09/2022)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

MedLife S.A. (M) (28/09/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021