Update articol:

CONVOCATOR AGOA INTERCAPITAL INVEST SA 30/31.05.2022

convocator agoa intercapital invest

Presedintele Consiliului de Administratie al INTERCAPITAL INVEST SA cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6447/1995, CUI RO 7631041 (“Societatea”), in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2022, ora 12:00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, insotite de raportului auditorului extern al Societatii, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
  2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2021.
  3. Prezentarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
  4. Aprobarea imputernicirii presedintelui Cosiliului de Adiministratie, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

In cazul in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 31.05.2022 la orele 12.00 la aceeasi adresa.

Sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 27.05.2022.

Presedinte Consiliu de Administratie
Nae Serban Catalin

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/06/2022)

Decontarea si plata tranzactiilor aferente ofertei publice de cumparare

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/06/2022)

Convocare AGAO la data de 01/02.08.2022