Update articol:
Dividend brut/acţiune este în valoare de 0,3524 lei

Costurile de vânzare şi cele cu forța de muncă – cele mai importante cheltuieli ale Sphera Franchise Group

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Sphera Franchise Group S.A a aprobat, pe 25 aprilie 2019, propunerea de repartizare a profitului net realizat. Valoarea dividendului brut/acţiune este în valoare de 0,3524 lei.

De asemenea, acţionarii au mai aprobat situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2018 ale societăţii, situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale societăţii, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar, bugetul de venituri și cheltuieli şi planul de activitate pentru anul 2019, la nivel consolidat.

Acţionarii au mai aprobat revocarea administratorului Bairaktairis Stylianos, membru al Consiliului de administraţie al societăţii, ca urmare a renunţării la mandatul de administrator a acestuia, începând cu data de 25.10.2018, şi revocarea administratorului independent Mitzalis Kostantinos, ca urmare a renunţării la mandatul de administrator independent a acestuia, începând cu data de 16.11.2018.

Acţionarii au aprobat, cu aplicarea metodei votului cumulativ, noul Consiliu de Administraţie pentru mandatul 2019-2023, după cum urmează:

1. Silviu-Gabriel CARMACIU, cu 35.900.000 voturi cumulate atribuite;

2. Georgios ARGENTOPOULOS cu 31.868.164 de voturi cumulate atribuite;

3. Anastasios TZOULAS , cu 31.638.454 de voturi cumulate atribuite;

4. Georgios-Vassillios REPIDONIS, cu 30.151.000 de voturi cumulate atribuite;

5. Lucian HOANCA, cu 30.151.000 de voturi cumulate atribuite;

6. Valentin ARNAOUTOU, cu 29.848.329 de voturi cumulate atribuite;

7. Răzvan Ştefan LEFTER, cu 25.694.641 de voturi cumulate atribuite.

Remunerațiile vor fi acordate membrilor consiliului de administrație al Societăţii pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru, 5.000 EUR  net/luna pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 300 EUR  net/membru/şedinţă ca remuneraţie suplimentară pentru membrii consiliului de administraţie care sunt şi membri ai comitetelor consultative.

Consiliul de administrație al SFG a fost mandatat în vederea negocierii și contractării unei facilități bancare, fără a depăși un grad de îndatorare bancară de 70 milioane Euro, prin intermediul unui credit bilateral, sindicalizat sau club, după caz, de la o instituție financiar bancară reputabilăa, în cele mai bune condiții pentru societate. 

Potrivit raportului administratorilor, Sphera Franchise Group a deschis, anul trecut, 25 de unități, respectiv 16 restaurante KFC (8 în România și 8 în Italia), 3 locații Taco Bell, 6 restaurante Pizza Hut (5 unități tip Delivery și o unitate de tip Dine-In). Numărul de angajaţi, la finalul anului 2018, era 5.500.

Sphera Franchise Group SA împreună cu filialele sale: US Food Network SA (“USFN”), US Food Network SRL Italia (“USFN Italia”), US Food Network SRL Moldova (“USFN Moldova”), California Fresh Flavors SRL (“Taco Bell”) și American Restaurant System SA (“ARS”) formează “ Grupul” (sau “SFG”).
Sphera Franchise Group SA („entitatea-mamă legală”, „Sphera” sau „Societatea”) a fost înființată la data de 16 mai 2017 ca societate pe acțiuni. Sphera Franchise Group SA este listată la Bursa de Valori București.

Grupul operează un concept de restaurante cu serviciu rapid și mâncare la pachet (un lanț de 88 de restaurante) sub marca Kentucky Fried Chicken („KFC”), răspândite în România, precum și în Moldova și Italia. Grupul operează un lanț de pizzerii (23 de restaurante la 31 decembrie 2018), precum și puncte de livrare pizza (22 locații la 31 decembrie 2018) sub mărcile Pizza Hut („PH”) și Pizza Hut Delivery („PHD”), răspândite în România, un lanț de restaurante sub marca „Taco Bell” (5 restaurante la 31 decembrie 2018) precum și un restaurant sub brand-ul Paul, în Romania.

Raportul administratorilor arată:   

Rezultatele operaționale ale Grupului sunt afectate de condițiile economice locale specifice ale piețelor și ariilor geografice în care operează. Printre astfel de condiții se numără: rata somajului, inflația prețurilor la produsele de bază, venitul disponibil real, nivelul consumului privat, disponibilitatea creditului de consum, încrederea consumatorilor, regimul fiscal aplicabil și disponibilitatea consumatorului de a cheltui. Într-un mediu economic nefavorabil cu un nivel în scădere al venitului disponibil, clienții Grupului ar putea să frecventeze mai rar restaurantele sau să comande mai rar mâncare acasă sau ar putea să opteze pentru localuri care servesc mâncare mai ieftină. Această tendință este contrabalansată totuși de accesibilitatea largă a produselor noastre, clienții având posibilitatea de a alege produsele oferite de Grup în locul altor opțiuni mai scumpe. În schimb, condițiile economice favorabile tind să determine creșterea cererii consumatorilor pentru produsele Grupului. Astfel, schimbările în condițiile economice generale afectează interesul consumatorilor, prețul mediu al produselor, precum și capacitatea Grupului de a transfera majorarea costurilor în prețurile plătite de clienți”.

Riscul de preț al materiilor prime

Costurile de vânzare reprezintă cea mai mare parte din cheltuielile Grupului SFG, potrivit documentului care precizează: ” Marja brută de rentabilitate este afectată de un număr de factori, precum dinamica costurilor de vânzare (inclusiv, în ceea ce privește prețurile materiilor prime), capacitatea Grupului de a negocia cu furnizorii prețuri favorabile și reduceri, precum și gama de produse pe care le oferă.
Grupul urmărește să achiziționeze materiile prime esențiale de la furnizori multipli, pentru cazurile în care furnizorii principali ai Grupului sunt în incapacitate de a livra componențele solicitate în volumele și având specificațiile contractate, atunci când cererea Grupului excede volumele minime contractate sau în cazurile în care prețurile cresc în mod neanticipat. Prețurile pentru materiile prime de care are nevoie Grupul sunt, de principiu, stabilite în condiții de piață, iar Grupul nu reușește întotdeauna să transfere aceste modificări de costuri în prețul plătit de clienți, cel puțin pe termen scurt. Grupul depune în mod continuu eforturi de a gestiona factorii care pun presiune pe marjele sale de profit. Spre exemplu, Grupul menține contacte cu mai mulți furnizori”.

Salarii
Costul forței de muncă reprezintă a doua cea mai mare categorie de costuri, susţine conducerea SFG menţionând: “Conform estimărilor noastre, costurile cu personalul vor crește proporțional cu creșterea numărului de restaurante, precum și cu creșterea veniturilor din restaurante, suplimentate de creșteri similare în prețurile de vânzare. Printre factorii care influențează fluctuațiile în costurile noastre cu personalul se numără: salariul minim pe economie, modificări în impozitul pe venituri din salarii, frecvența și gravitatea pretențiilor ce deriva din relații de muncă, cheltuieli cu serviciile medicale, evoluția restaurantelor noastre, deschideri de restaurante noi, precum și tipul de cheltuieli de personal, respectiv: cheltuieli fixe cu personalul administrativ sau cheltuieli cu personalul angajat în restaurante”.

Conform planului de dezvoltare a rețelei din România semnat în octombrie 2017, Grupul SFG  a convenit cu KFC Europe să deschidă cel puțin 39 de noi locații KFC (din care 29 restaurante în format standard și 10 restaurante în format redus, cum ar fi drive-thru rurale sau un format redus agreat) în perioada 2018- 2022 (din care 6 unități în 2018). În eventualitatea în care Grupul nu va respecta aceste obiective, Grupul va plăti către KFC Europe o penalitate pentru fiecare astfel de locație; până în prezent, Grupul nu a plătit astfel de penalități. În 2018, Grupul a deschis 8 noi restaurante KFC în România, depășind planul de dezvoltare asumat.

Conform planului de dezvoltare a rețelei din România încheiat cu Pizza Hut Europe (deținător principal al francizei), Grupul SFG a convenit să deschidă un număr minim de 34 de locații (restaurante sau puncte de livrare a pizzei) în perioada 2017- 2021 (din care 5 locații in 2018). Dacă Grupul nu va respecta aceste obiective Grupul va plăti către PH Europe Sarl o penalitate pentru fiecare astfel de locație; până în prezent, Grupul nu a plătit astfel de penalitați. În 2018, Grupul a extins rețeaua Pizza Hut cu 6 noi restaurante (o unitate PH și 5 unități PHD), depășind planul de dezvoltare asumat.

Conform planului de dezvoltare a rețelei din România încheiat cu TB International Holdings II SARL (deținătorul francizei), Grupul a convenit să deschidă cel puțin 10 restaurante Taco Bell în perioada 2017- 2019 (2 restaurante în 2017, 3 restaurante în 2018 și 5 restaurante în 2019). În 2018, Grupul a extins rețeaua Taco Bell cu 3 noi restaurante, în linie cu planul de dezvoltare asumat.

Conform planului de dezvoltare a rețelei din Italia, Grupul a convenit în octombrie 2016 (pentru regiunea Tri Veneto) și august 2017 (pentru regiunea Piemonte) să deschidă cel puțin 25 locații KFC în perioada 2017- 2021 în regiunea de nord a Italiei. Dacă Grupul nu va respecta aceste obiective, Grupul va plăti către KFC Europe o penalitate pentru fiecare astfel de locație; până în prezent, Grupul nu a plătit astfel de penalități. În 2018, Grupul a extins rețeaua de restaurante din Italia cu 8 noi locații, depășind planul asumat.

Profitul net a fost de 24,3 milioane lei în anul 2018, în creștere cu 22,8% față de anul precedent. Marja profitului net s-a redus cu 2,3pp până la nivelul de 3,1% din vânzări în anul 2018, în linie cu reducerea marjei profitului din exploatare.

EBITDA normalizată a crescut în anul 2018 cu 10,3% față de anul precedent până la 72,4 milioane lei, EBITDA a crescut cu 0,4% față de anul precent până la 51,6 milioane lei. Marja EBITDA normalizată a scăzut cu 2,1pp pânî la 9,4% în anul 2018, în principal ca rezultat al scăderii cu 2,8pp a marjei de exploatare a restaurantelor concomitent cu o reducere a ponderii în vânzări a cheltuielilor generale și administrative normalizate prin ajustarea cheltuielilor nerecurente (cu 0,5pp), conform raportului administratorilor.

Activele totale consolidate au crescut la 31 decembrie 2018 cu 41% față de anul precedent până la 352,2 milioane lei, rezultat al unei creșteri cu 30% a activelor imobilizate (în principal datorită deschiderii a 25 de noi restaurante) și al creșterii cu 68% a activelor circulante (în principal datorită unei creșteri a soldului de numerar și depozite bancare pe termen scurt).
Datoriile totale consolidate au crescut la 31 decembrie 2018 cu 54% față de anul precedent până la 223,3 milioane lei, din care 56% reprezintă împrumuturi purtătoare de dobânzi (un sold în creștere cu 92% până la 124,5 milioane lei, în principal pentru finanțarea dezvoltării de noi restaurante) iar alți 40% reprezintă datorii comerciale și alte datorii (un sold în creștere cu 9% față de anul precedent până la 87,4 milioane lei).
Capitalurile proprii consolidate au crescut 23% față de anul precedent până la 128,8 milioane lei, ca rezultat al profitului net înregistrat de grup în cursul anului 2018.

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (04/10/2023)

Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara 4.10.2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Vanzarea pachetului de actiuni detinut la Sinterom S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Numire membri provizorii Directorat

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la Elba S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere