Update articol:

Creşterea alocaţiei cu 20% din august, în şedinţa de Guvern de astăzi

Creşterea alocaţiei cu 20% din august va fi aprobată în şedinţa de Guvern de astăzi. 

Astfel, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu
handicap.

Acest cuantum se aplică începând cu drepturile lunii iulie 2022.

Începând cu drepturile lunii august 2020 cuantumul alocației de stat se majorează, din oficiu, cu câte 20% din diferența dintre cuantumul prevăzut la alin.(1) și cuantumul acordat în luna iulie 2020.

În perioada 2021 – 2022, dublarea alocaţiei se aplică de două ori pe an, de
la 1 ianuarie și de la 1 iulie a fiecărui an.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023 cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației.

Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare mai mare.

Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.

Alocaţia de stat pentru copii se cumulează cu indemnizaţia
lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul îşi argumentează această creştere de doar  20% astfel: 

“-având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (Sistemului European de Conturi – deficit ESA),
ținând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-în vederea asigurării acestui drept constituțional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, precum și pentru a asigura sustenabilitatea plății sumelor în cuantumul majorat al alocației de stat pentru copii conform Legii nr.14/2020,

-luând în considerare faptul că s-a respins de către Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, obiecţia de neconstituționalitate referitoare la Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

– întrucât Legea nr.14/2020 prin care majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii, respectiv dublarea cuantumului acesteia acordat în anul 2019 în condițiile Deciziei Curții Constituționale va intra în efectivitate de la 1 august, 

-având în vedere faptul că de la bugetul de stat au fost susținute o serie de cheltuieli neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente

-ținând cont de faptul că din bugetul anului 2020 trebuie să fie susținute atât cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor  răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât și cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocației de stat pentru copii în acest context un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei care nu poate fi susținut și având în vedere Decizia nr.593/2020 a Curții Constituționale a României, în absența unor prevederi care să asigure o majorare sustenabilă a cuantumului alocației de stat pentru copii, vor fi afectate drepturile a 3,6 milioane copii aceste aspecte vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată”. 

BVBStiri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (27/07/2021)

Numire Director General si Director Financiar

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (27/07/2021)

Convocare AGAO 30(31).08.2021

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (27/07/2021)

Comunicarea deciziei Comisiei Europene