Update articol:
Hotărârea a fost pronunțată cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare

Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată cererea SIF Transilvania de suspendare a deciziilor ASF, prin care membrii Directoratului au fost amendați cu câte 11.000 de lei

Curtea de Apel București, prin hotărârea pronunțată în data de 31.05.2019, în Dosarul nr. 2600/2/2019, a respins ca neîntemeiată cererea SIF Transilvania  de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr. 422, 424 și 425 din 25.03.2019, potrivit informațiilor transmise de SIF 3 către BVB. 

Hotărârea a fost pronunțată cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Conform SIF Transilvania, prin deciziile A.S.F. mai sus-menționate, membrii Directoratului au fost sancţionaţi pentru neducerea la îndeplinire a Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 prin care a fost solicitată completarea/modificarea ordinii de zi a A.G.O.A. din 27/28.04.2018.

Membrii Directoratului SIF Transilvania, amendați de ASF cu câte 11.000 de lei, pentru că nu au completat convocatorul AGA din aprilie 2018

La finalul lunii martie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a amendat pe membrii Directoratului SIF Transilvania – Mihai Fercală (Președinte Executiv – Director general al Directoratului), Iulian Stan (Vicepreședinte Executiv – Director general adjunct al Directoratului) și Ștefan Szitas (membrul al Directoratului), cu câte 11.000 de lei, deoarece nu au respectat o decizie anterioară a Autorității privind completarea convocatorului AGA, la cererea unor acționari.

ASF arată că ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/28.04.2018 nu a fost completată corespunzător de către Directoratul SIF TRANSILVANIA SA, conform solicitării unui grup de acţionari care deţin împreună 5,000234% din capitalul social al societății, care au cerut completarea ordinii de zi cu puncte referitoare la completarea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. şi pentru aprobarea pornirii unei acţiuni în răspundere.

Astfel, prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018 s-a stabilit în sarcina Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mârleneanu, Dumitru Buţan şi Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. și

b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv: – Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buţan şi Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

– Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;

– Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Din analiza documentelor aferente AGOA (convocator, buletine de vot etc.) publicate de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. s-a constatat că nu a fost dusă la îndeplinire obligația impusă prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, conform ASF.

Potrivit Autorității, nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție.

BVB | Știri BVB

CEMACON SA (CEON) (21/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (21/01/2022)

Informare material AGOA din data de 25/28.02.2022

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (21/01/2022)

Incetare contract de munca ofiter de conformitate

BRK Dow Turbo Long 34750 (BKDOWTLD2) (21/01/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 25 Ianuarie 2022

AEROSTAR S.A. (ARS) (21/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014