Update articol:
INTERVIU - PARTEA IV

Daniel Botănoiu: ” Vom avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară totală pentru plățile directe de 13,5 miliarde euro, o creştere de 10,2% faţă de perioada 2014-2020″

Daniel Botănoiu

În viitoarea Politică Agricolă Comună 2012-2027 se va pune accent pe susținerea formelor asociative din sectorul agricol în principal organizațiile de producători.

 

Interviu cu Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la Politica Agricolă Comună (PAC) după 2020? Va beneficia România de mai mulți bani de Ia UE pentru dezvoltarea agriculturii?

Daniel Botănoiu: Interesul României este ca PAC să continue să fie o politică puternică, bazată pe cei doi piloni, cu o alocare bugetară la fel de consistentă ca până în prezent, care să poată răspunde provocărilor economice, de mediu și sociale.

Alocări financiare pentru plăţi directe și măsuri de piață – Pilonul I al PAC, finanțat din FEGA

Plăţi directe
Conform anexei lV a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, România va avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară totală pentru plățile directe de 13,5 miliarde euro, mai mare cu 1,252 miliarde euro față de perioada 2014-2020, reprezentând o creştere de 10,2% .

Sectorul vitivinicol
Conform anexei V a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, România va avea, în perioada 2021-2027, o alocare financiară anuală de 45.844.000 euro pentru intervenții în sectorul vitivinicol. În perioada 2014-2020, România are o alocare financiară pentru intervenții în sectorul vitivinicol de 47.700.000 euro anual, potrivit anexei VI la Regulamentul UE 1308/2013.

Sectorul apiculturii
Conform anexei V a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, România va avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară anuală de 6.081.630 euro pentru intervenții în sectorul apiculturii.

Reporter: Care este, din punctul dvs. de vedere, cea mai bună formulă de asociere în agricultură?

Daniel Botănoiu: Pentru sectorul fructelor și legumelor cea mai bună formulă de asociere este recunoașterea ca organizație de producători care se realizează în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare respectiv Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului și al Consiliului.
Sprijinul financiar se acordă organizațiilor de producători, în baza programului operațional, în cadrul căruia se prevăd diferite măsuri investiționale, pe o durată de 3 până la 5 ani, se derulează prin Agenția APIA și este din Fondul European de Garantare Agricolă- FEGA.

Nivelul sprijinului este de 50% (până la 60%) din cheltuielile pentru finanțarea programului operațional, dar nu mai mult de 4,1% (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producția comercializată în perioada de referință (n-2). De asemenea, la cererea organizațiilor de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare acestea pot beneficia de asistentă financiară națională de maximum 80% contribuțiile membrilor la fondul operațional.

La această dată, în sectorul fructe și legume sunt recunoscute 23 organizații de producători (OP). Aceste forme asociative au implementat măsuri investiționale care au constat în: construirea/ modernizarea de depozite, investiții în mijloacele de colectare, sortare și comercializare.
Activitatea principală a organizațiilor de producători se referă la concentrarea ofertei și comercializarea produselor membrilor pentru care sunt recunoscute. Organizațiile de producători comercializează cantități de legume și fructe din ce în ce mai mari și de calitate, conform standardelor în vigoare, care ajung în prezent în piețele agroalimentare, cantine, piețele de gros și rețeaua de supermarketuri.

Din cele 23 de OP, 4 implementează un progam operațional (SC Hortifruct SRL, SC Bratesleg Grup SRL, SC Prodleg Farm SRL, Cooperativă Agricolă Stoian Land), iar SC Cerasus Grup Cotnari SRL a implementat un program operațional de 3 ani în perioada 2014-2016.

Daniel Botănoiu: Fermierii, încurajaţi să participe la schemele de asigurare private, prin PNDR

 

În viitoarea Politică Agricolă Comună 2012-2027 se va pune accent pe susținerea formelor asociative din sectorul agricol în principal organizațiile de producători. Prin urmare o serie de forme de sprijin se vor acorda prin intermediul organizațiilor de producători.

O altă formă de asociere pentru sectorul vegetal și zootehnic o reprezintă grupurile de producători.

Pentru perioada 2015-2020, finanțarea grupurilor de producători recunoscute din sectorul vegetal, inclusiv a grupurilor din sectorul fructelor și legumelor, se realizează prin PNDR prin:

·        submăsura 9.1 „Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

·        submăsura 9.1a „Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”

Sprijinul comunitar este derulat prin Agenția pentru Finanțarea lnvestițiilor Rurale și este din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-FEADR.

Sprijinul financiar se acordă că sumă forfetară grupurilor de producători recunoscute de MADR, în baza legislației naționale, pe o perioadă de maximum 5 ani de la recunoaştere, pe baza unui plan de afaceri și se calculează pe baza producției comercializate anual de către grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
– anul I – 10%
– anul II – 8%
– anul III – 6%
– anul IV – 5%
– anul V – 4%.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea în perioada 26 iunie – 30 septembrie 2019 a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 9.1 „Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și pentru submăsura 9.1a „Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

În perioada 2016- 2019 MADR a recunoscut 38 de grupuri de producători din care 14 pentru sectorul fructe-legume, 17 pentru sectorul vegetal și 7 pentru sectorul zootehnic.

Constituirea de Cooperative în conformitate cu Legea nr. 566/2004

Facilitățile fiscale acordate cooperativelor prin:

-Legea nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.
-Legea nr. 21/2019 din 8 ianuarie 2019 pentru modif’icarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

În perioada octombrie 2017 – iulie 2019 s-au constituit în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004 un nr. de 59 cooperative (39 cu activitate în sectorul legumicol și 20 cu activitate în sectorul fructelor).

Daniel Botănoiu: O tonă de produse de brutărie, patiserie și biscuiți (a două grupă de produse în topul importurilor după carnea de porc) valorează de peste 10 ori mai mult decât o tonă de grâu

 

Reporter: Cum apreciați accesarea fondurilor UE pentru agricultură din România? La cât credeți că se va ridica rata de absorbție a fondurilor UE pe agricultură/dezvoltare rurală în acest an? Ce ne puteți spune despre gradul de dezangajare pe aceste segmente? Care program european de accesare a fondurilor pentru agricultură/dezvoltare rurală a mers cel mai bine pentru România?

Daniel Botănoiu: Alocarea financiară din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2014 -2020 este de 8,13 miliarde euro. La aceasta, se adaugă contribuția natională, de la bugetul de stat, în valoare de 1,31 miliarde de euro.

În cadrul PNDR 2014-2020, au fost efectuate plăți (FEADR și Buget de stat), în valoare publică de 4,50 mld. euro. Din această valoare, doar valoarea plăților efectuate din FEADR către beneficiarii tuturor măsurilor este de 3,96 mld. euro (grad de absorbție 48,7%).

Față de această sumă efectiv plătită, România a primit în anul 2015, respectiv 2016, din bugetul FEADR, suma de 0,325 mld. euro cu titlul de pre-finanțare în vederea asigurării bugetului necesar demarării și derulării Programului. Această sumă se adaugă plăților efectuate și conduce la un grad de absorbție FEADR de 52,7% (plăți efectuate și prefinanțare FEADR).

Referitor la riscul de dezangajare, precizăm că fondului FEADR i se aplică regula de N+3, alocările anilor 2015 și 2016 cu termen de dezangajare 2018 respectiv 2019 sunt consumate 100%.
Alocarea anului 2017 cu termen de dezangajare 2020 este consumată în proporție de circa 70%. În prezent, nu există riscul dezangajării de fonduri FEADR.

În topul celor mai accesate măsuri de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020, se află următoarele:
– Măsura 06 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor (Submăsura 6. 1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, Submăsura 6.2 „Sprijin pentru inființarea de activități neagricole în zone rurale, Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”),

– Măsura 07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, Submăsura 7.6„Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”)

– Măsura 04 – lnvestiții în active fizice (Submăsura 4. I „Investiții în exploatații agricole”, Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – infrastructură de acces agricolă” , Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – infrastructură silvică”)

Daniel Botănoiu: „Forța de muncă din agricultură s-a caracterizat în ultimele decenii ca având un nivel ridicat de îmbătrânire și un nivel redus de pregătire profesională”

 

Reporter:  Câti bani europeni vor mai putea fi accesați de agricultorii români anul viitor?

Daniel Botănoiu: În perioada 2015 – 2019 s-au licitat circa 7 mld. euro. Disponibilul înregistrat în prezent în cadrul PNDR este propus a se lansa începând cu semestrul II 2019, în cadrul următoarelor măsuri:

– Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – irigații” – 42,6 mil. euro;
– Submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 45,9 mil. euro;

-Submăsura 19.3 “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta A “Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-uriIor selectate” – 3,2 mil. euro;

-Submăsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componentă B “Implementarea activităților de cooperare ale GAL- urilor selectate” – 9,3 mil. Euro.

BVBStiri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (05/08/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 05-30.07.2021

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) (05/08/2021)

Modificare Convocare AGAE_07/08 Septembrie 2021

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (05/08/2021)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 27 Iulie - 05 August 2021

SOCEP S.A. (SOCP) (05/08/2021)

Prelungire durata contract mandat director operatiuni

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (05/08/2021)

Incheiere plasament privat obligatiuni BRK Financial Group