Update articol:

DEER a planificat investiţii de circa 100 milioane de euro, anual, din fonduri proprii sau credite bancare

Distribuţie Energie Electrică România şi-a planificat investiţii de circa 100 milioane de euro, anual, din fonduri proprii sau credite bancare, unul dintre obiectivele strategice asumate pentru următoarea perioadă fiind acela de a creşte substanţial nivelul de accesare a fondurilor nerambursabile pentru lucrările de investiţii, conform unui comunicat.

“Anul trecut a fost unul foarte dificil, cu multe provocări şi situaţii critice, lipsa de cash flow fiind una dintre cele mai mari probleme ale noastre. Cu toate acestea, ne-am îndeplinit programul de investiţii asumat, în valoare de 500 milioane lei. Faptul că ANRE a decis anul acesta o creştere a tarifelor de distribuţie, aşa cum prevede legislaţia, ne va permite să punem în aplicare un plan de investiţii şi mai ambiţios, cu peste 15% mai mare faţă de cel din anul 2022, conform estimărilor noastre. Preocuparea noastră este să ne calibrăm foarte bine investiţiile, astfel încât să realizăm ceea ce ne-am propus, dar fără a solicita prea mult clienţii, pentru a nu creşte facturile acestora, dat fiind faptul că, potrivit legislaţiei europene şi naţionale, investiţiile se recuperează prin tarif. Priorităţile noastre se referă şi la digitalizarea, la implementarea tehnologiilor inovative, care reprezintă nu numai viitorul, ci obligaţia stringentă pentru dezvoltarea reţelelor de distribuţie, mai ales că, pentru noi, clientul şi necesităţile acestuia sunt în centrul atenţiei”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, director general DEER.

Potrivit sursei citate, demersurile companiei pentru identificarea de noi resurse financiare pentru proiectele de investiţii au avut succes, fiind acceptate o serie de proiecte cofinanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 10, precum: realizarea staţiei electrice 110/20kV Leordina; implementarea unui sistem de distribuţie inteligentă a energiei electrice într-o zonă omogenă din municipiul Târgu Mureş; soluţii pentru Măsurarea Inteligentă Regiunea Centru (SMIRC) – Oraşele Codlea şi Ghimbav; implementarea unui Sistem de Distribuţie Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, din municipiul Oradea; realizarea unui sistem de distribuţie inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică din municipiul Galaţi.

DEER investeşte şi în digitalizare, care este indispensabilă pentru tranziţia la smart grid, pentru managementul avansat al reţelei, pentru gestionarea surselor de energie regenerabilă, pentru e-mobility, pentru creşterea eficienţei investiţiilor şi îmbunătăţirea transparenţei procesului investiţional în sine.

“Pentru DEER, primii paşi îi constituie demararea implementării proiectelor finanţate din fonduri comunitare (SAP, AMS, MDM etc.), semnării contractelor pentru sisteme hardware şi software de management avansat al gestiunii activelor DEER – Advanced Asset Management System (AAMS), colectării datelor activelor în zonele omogene din Bihor, Mureş şi Galaţi, precum şi implementării unor platforme de integrare de tip ESB (Enterprise Service Bus), inclusiv a serviciilor de implementare şi customizare software pentru adaptarea la procesele de business ale companiei. Mai mult, DEER a anticipat importanţa digitalizării de proces şi, în acest moment, sunt în curs de promovare sisteme Workforce Management (WFM), Roll Out Outage Management System (OMS), Sistem Power Quality (PQ) etc., pentru o parte dintre acestea implementarea realizându-se cu finanţare europeană”, se subliniază în comunicat.

Pe termen mediu, DEER are în plan – pe lângă continuarea modernizării infrastructurii de reţea – accelerarea digitalizării, dezvoltarea de canale alternative pentru interacţiunile cu utilizatorii, precum şi crearea unui mediu de lucru modern pentru angajaţi, prin implementarea conceptului de Distribuţie Digitală.

Pe de altă parte, DEER a elaborat şi pus în consultare publică Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie (RED) pentru următorii zece ani, 2024-2033, ce necesită aprobarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Compania şi-a planificat, astfel, lucrările de modernizare şi eficientizare a infrastructurii de distribuţie a energiei electrice din zona sa de concesiune.

Strategia companiei pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie are ca obiective strategice fundamentale energia curată, eficienţa energetică şi asigurarea accesului la energie electrică pentru toţi utilizatorii (consumatori, prosumatori şi producători), acestea urmând să fie îndeplinite printr-un set de acţiuni prioritare, eşalonate în timp, cu un calendar de realizare pe termen scurt, mediu şi lung.

În acest sens, au fost identificate ca priorităţi de investiţii: digitalizarea reţelelor şi implementarea pas cu pas a conceptului de smart grid; consolidarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, cu scopul de a asigura parametrii tehnici necesari; măsuri de creştere a adecvanţei reţelei de energie electrică, pentru a creşte capacitatea de integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de natură variabilă; dezvoltarea reţelelor pentru asigurarea racordării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice; adoptarea de tehnologii avansate; implementarea de măsuri în vederea diminuării pierderilor tehnologice de reţea şi de combatere a furturilor de energie.

Anul trecut, investiţiile realizate de DEER, din surse proprii, au fost în valoare de circa 500 milioane lei. Acestea au vizat îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie şi creşterea eficienţei operaţionale, prin modernizarea şi automatizarea instalaţiilor, pentru optimizarea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor.

Lucrările de investiţiii realizate în 2022 au condus la modernizarea/dezvoltarea categoriilor de instalaţii electrice/echipamente care compun RED, respectiv: modernizarea a 94 staţii electrice de transformare, modernizarea a 196 posturi de transformare, modernizarea/dezvoltarea a 132 km linii electrice aeriene/subterane de medie tensiune (MT), modernizarea/dezvoltarea a 449 km linii electrice aeriene/subterane de joasă tensiune (JT), înlocuirea a circa 150.000 contoare şi montarea a circa 34.000 contoare de tip smart metering.

De asemenea, în anul 2022 au fost alocate resurse pentru modernizarea centrelor de relaţii cu utilizatorii, în tehnica de calcul şi aplicaţii informatice dedicate îmbunătăţirii calităţii serviciilor în relaţia directă cu utilizatorii, precum şi în asigurarea echipamentelor şi dotărilor necesare siguranţei şi securităţii muncii pentru personalul propriu.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out