Update articol:

Martie-iunie 2019: DIGI – venituri (294,1 milioane EUR), profit (20,8 milioane EUR) şi datorii (1,7 miliarde de euro) în creştere

Pentru primele şase luni ale anului, DIGI a avut un profit în scădere faţă de perioada similară din 2018, de la  12,8 milioane de euro, la 3,1 milioane de euro.

Veniturile DIGI (cu excepția veniturilor între segmente și alte venituri) pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2019 au fost de 294,1 milioane EUR, față de 253,7 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2018, o creștere de 15,9%.

Datoriile DIGI au crescut,  la 30 iunie 2018, la 1,7 miliarde de euro, de la 1,4 miliarde de euro, la finalul luni decembrie 2018. 

Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2019, DIGI a avut venituri de 294,1 milioane EUR, profit net de 20,8 milioane EUR și EBITDA ajustată de 108,7 milioane de EUR.

Profitul înainte de impozitare a fost de 22,3 milioane EUR în perioada de trei luni
care s-a încheiat la 30 iunie 2019, în comparație cu profitul inainte de impozitare de 3,4 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2018.

Pentru primele şase luni ale anului, DIGI a avut un profit în scădere faţă de perioada similară din 2018, de la  12,8 milioane de euro, la 3,1 milioane de euro.

Veniturile DIGI (cu excepția veniturilor între segmente și alte venituri) pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 au fost de 575,2 milioane EUR, față de 486,4 milioane EUR pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2018, o creștere de 18,3%.

Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2019 au fost de 186,7 milioane EUR, prin comparație cu 174,5 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018, o creștere de 7,0%. Creșterea veniturilor din România a fost determinată atât de creșterea prețurilor pentru serviciile de telecomunicații incepând cu martie 2019, cât și de creșterea numărului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu și internet și date fixe.

Numărul de RGU din serviciile noastre de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 3.148 mii la 30 iunie 2018, la aproximativ 3.447 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 9,5%, iar numărul de RGU („unitate generatoare de venituri”) din serviciile de internet și date fixe rezidențial a crescut de la aproximativ 2.237 mii la 30 iunie 2018 la aproximativ 2.470 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 10,4%. Creşterile au fost datorate în principal investițiilor în extinderea reţelelei fixe de fibră optică şi a pachetelor de internet şi date fixe.

Numărul de RGU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut de la aproximativ 3.367 mii, la data de 30 iunie 2018, la aproximativ 3.383 mii RGU la data de 30 iunie 2019, o ușoară creștere de aproximativ 0,5%. Creșterea abonaților la serviciile de telefonie mobilă este parțial compensată de scăderea stick-urilor de internet mobil. ARPU (venitul mediu pe unitate) din serviciile de telecomunicații mobile a crescut la o medie de 4,8 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2019, comparativ cu media de 4,4 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018, o creștere de aproximativ 9,1%, care a rezultat în principal datorită creșterii prețurilor abonamentelor și a creșterii traficului de servicii de voce, internet si date generat de clienți.

Creșterea serviciilor de telecomunicații mobile, televiziune prin cablu, internet fix și date și alte venituri au fost parțial compensate printr-o scădere a veniturilor generate de serviciile DTH și a liniilor de telefonie fixă, ca urmare a scăderii RGU în ambele linii de activitate. Numărul de RGU din serviciile DTH a scăzut de la aproximativ 564 mii la data de 30 iunie 2018 la 517 mii la data de 30 iunie 2019, o scădere de aproximativ 8,3%. Această scădere s-a datorat în principal faptului că un număr de abonați DTH au încetat contractele, s-au mutat la concurenți sau au
migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numărul RGU de clienți rezidențiali abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut de la 1.092 mii la data de 30 iunie 2018 la aproximativ 1.000 mii la data de 30 iunie 2019, o scădere de aproximativ 8,4%, ca urmare a tendinței generale de a migra de la
telefonía fixă la serviciile de telecomunicații mobile.

Alte venituri includ, în principal, venituri rezultate din vânzarea echipamentelor, dar de asemenea și venituri din servicii de filmare de evenimente sportive și venituri din publicitate.Vânzarea echipamentelor include în principal vânzarea de telefoane mobile și a altor echipamente.

Veniturile din Ungaria pentru perioada de trei luni încheiată în data de 30 iunie 2019 au fost de 55,4 milioane EUR, prin comparație cu 43,1 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată în data de 30 iunie 2018, o creștere de 28,5%. Această creștere se datorează în principal achiziției Invitel de la 30 mai 2018 si creșterii prețurilor pentru serviciile fixe incepând cu Martie 2019.

Numărul de RGU pentru serviciile de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 684 mii la 30 iunie 2018, la aproximativ 696 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 1,8%, numărul de RGU din servicii de internet și date fixe a crescut de la aproximativ 730 mii la 30 iunie 2018 la aproximativ 757 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 3,7%. Creşterile au fost datorate investiţiilor în extinderea reţelelei fixe de fibră optică şi pachetelor de cablu si internet şi date fixe. Numărul de RGU pentru servicii de telefonie fixă a scăzut de la aproximativ 718 mii la 30 iunie 2018 la aproximativ 691 mii la 30 iunie 2019, o scădere de aproximativ
3,8%. Numărul de RGU pentru servicii DTH a scăzut de la aproximativ 299 mii la 30 iunie 2018 la aproximativ 276 mii la 30 iunie 2019, o scădere de aproximativ 7,7%. Un număr de abonați DTH și-au reziliat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu.

Veniturile din Spania pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2019 au fost de 46,4 milioane EUR, în comparație cu 30,2 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2018, o creștere de 53,6%. Creșterea veniturilor din Spania s-a datorat, în principal, creșterii numărului de RGU pentru servicii de telecomunicații mobile de la aproximativ 1.124 mii la 30 iunie 2018 la aproximativ 1.634 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 45,4%, determinată, în principal, de atragerea de clienți noi. Serviciile de internet fix și telefonie fixă au fost lansate de Digi Spania spre sfârșitul lunii septembrie 2018, ca produs oferit prin intermediul rețelei Telefónica și au generat venituri de 2,0 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2019.

Veniturile din activitățile de exploatare din Italia, iar pentru perioada de
trei luni încheiată la data de 30 iunie 2019, au fost de 5,5 milioane EUR, în comparație cu 5,9 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018, o scădere de 6,8%. Această scădere este datorată în principal schimbării preferinței clienților în favoarea ofertelor de valoare mai mică. Numărul de RGU pentru serviciile de telecomunicații mobile a crescut, de la aproximativ 209 mii la 30 iunie 2018 la 213 mii la 30 iunie 2019, o creștere de aproximativ 1,9%.

Cheltuielile de exploatare (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2019, au fost de 255,7 milioane EUR, în comparație cu 227,0 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018, respectiv o creștere de 12,6%.
Cheltuielile de exploatare totale (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019, au fost de 519,5 milioane EUR, în comparație cu 429,4 milioane EUR pentru perioada de șase luni încheiată la data de 30 iunie 2018, respectiv o creștere de 21,0%.

Cheltuielile de exploatare din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2019 au fost de 103,6 milioane EUR, în comparație cu 105,6 milioane EUR pentru perioade de trei luni încheiată la 30 iunie 2018, reprezentand o scădere de 1,9%. Aceasta se datorează scaderii cheltuielilor cu chiria ca rezultat al adoptării standardului de raportare IFRS 16, scădere afectată parţial de creşterea salariilor, cheltuielilor cu programele, cheltuielilor de interconectare şi altor taxe.P

 

BVB | Știri BVB