Update articol:
REZULTATE PENTRU PRIMUL SEMESTRU

DIGI Communications Grup a avut un profit net de 15,291 milioane de euro, dar şi-a crescut datoriile

Datoriile totale ale grupului au crescut la 1,36 miliarde euro la 30 iunie 2018, faţă de 1,19 miliarde de euro la finalul anului trecut * DIGI: “Este posibil că îndatorarea noastră să crească pe viitor, ceea ce ar agrava consecințele acestor obligații substanțiale privind gradul de îndatorare și de rambursare a datoriei” * DIGI: “Investigația penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție cu privire la pretinse fapte de dare de mită și spălare de bani în legătură cu RCS&RDS ar putea să afecteze atenția și anumite resurse de management, ar putea să afecteze reputația noastră și cea a managementului nostru și, în cazul în care se va finaliza printr-o hotărâre judecătorească nefavorabilă, ar putea să afecteze anumite active ale noastre, să afecteze operațiunile, situația financiară și perspectivele de dezvoltare”

 

DIGI Communications Grup a înregistrat în primul semestru al acestui an un profit net de 15,291 milioane de euro, în scădere cu 51,96% faţă de cel din perioada similară a anului trecut, de 31,828 milioane de euro, conform datelor remise marţi Bursei de Valori Bucureşti. În prezent, DIGI generează venituri și are cheltuieli de exploatare în România, Ungaria, Spania și Italia.
Datoriile totale ale grupului au crescut la 1,36 miliarde euro la 30 iunie 2018, faţă de 1,19 miliarde de euro la finalul anului trecut.

Raportul DIGI arată: “Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018 au fost de 170,3 milioane EUR, prin comparație cu 163,8 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2017, o creștere de 4,0%. Creșterea veniturilor din România a fost determinată, în principal, de o creștere a ARPU (n.r. venitul mediu pe unitate) pentru serviciile noastre de telecomunicații mobile, a numărului de RGU (n.r. unitate generatoare de venituri) pentru internet și date fixe și servicii de televiziune prin cablu. Numărul de RGU din serviciile de telecomunicații mobile a descrescut de la aproximativ 3.381 mii, la data de 30 iunie 2017, la aproximativ 3.367 mii RGU la data de 30 iunie 2018, o descreștere de aproximativ 0,4%. ARPU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut la o medie de 4,4 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018, comparativ cu media de 4,0 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2017, o creștere de aproximativ 10%, care a rezultat în principal datorita mixului de pachete de abonament si a cresterii generale a traficului. Numărul de RGU din serviciile noastre de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 2.924 mii la 30 iunie 2017, la aproximativ 3.148 mii la 30 iunie 2018, o creștere de aproximativ 7,7%, iar numărul de RGU din serviciile de internet și date fixe rezidential a crescut de la aproximativ 2.058 mii la 30 iunie 2017 la aproximativ 2.237 mii la 30 iunie 2018, o creștere de aproximativ 8,7%. Aceste creșteri au fost în principiu datorate pachetelor atractive de internet fix si date. Creșterea serviciilor de telecomunicații mobile, televiziune prin cablu, internet fix și date și alte venituri au fost parțial compensate printr-o scădere a veniturilor generate de serviciile DTH și a liniilor de telefonie fixă, ca urmare a scăderii RGU în ambele linii de activitate. Numărul de RGU din serviciile DTH a scăzut de la aproximativ 618 mii la data de 30 iunie 2017 la 564 mii la data de 30 iunie 2018, o scădere de aproximativ 8,7%. Această scădere s-a datorat în principal faptului că un număr de abonați DTH au încetat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numărul RGU de clienți rezidențiali abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut de la 1.170 mii la data de 30 iunie 2017 la aproximativ 1.092 mii la data de 30 iunie 2018, o scădere de aproximativ 6,7%”.
Veniturile din Ungaria (exclusiv Invitel) pentru perioada de trei luni încheiată în data de 30 iunie 2018 au fost de 36,6 milioane EUR, prin comparație cu 37,3 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată în data de 30 iunie 2017, o descreștere de 1,9%, potrivit DIGI.
Veniturile din Spania pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2018 au fost de 30,2 milioane EUR, în comparație cu 21,5 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2017, o creștere de 40,5%. Creșterea veniturilor din Spania s-a datorat, în principal, creșterii numărului de RGU pentru servicii de telecomunicații mobile de la aproximativ 742 mii la 30 iunie 2017 la aproximativ 1.124 mii la 30 iunie 2018, o creștere de aproximativ 51,5%, determinată, în principal, de atragerea de clienți noi ca urmare a ofertelor mai atractive si de servicii și date mobile.
Cheltuielile de exploatare (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de trei luni încheiată la 30 iunie 2018, au fost de 214,1 milioane EUR, în comparație cu 196,5 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2017, respectiv o creștere de 9,0%. Cheltuielile de exploatare totale (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2018, au fost de 416,5 milioane EUR, în comparație cu 399,1 milioane EUR pentru perioada de șase luni încheiată la data de 30 iunie 2017, respectiv o creștere de 4,4%.

Cheltuielile de exploatare din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2018 au fost de 105,6 milioane EUR, în comparație cu 105,1 milioane EUR pentru perioade de trei luni încheiată la 30 iunie 2017, reprezentand o creștere de 0,5%. DIGI susţine că această creştere se datorează în principal creşterii cheltuielilor cu salariile ca urmare a extinderii bazei de angajaţi (mai ales pentru funcţiunea de vânzări) şi a cresterii cheltuielilor cu chiriile din cauza unui număr mai mare de site-uri mobile.

 

Sursa - BVB
Sursa – BVB

Principalele riscuri și incertitudini pentru restul exercițiului financiar 2018

DIGI susţine în raport: “Ne confruntăm cu o concurență semnificativă în toate piețele și liniile noastre de activitate, ceea ce ar putea încuraja migrarea clienților către concurenții noștri și astfel, să ne afecteze în mod negativ, veniturile și profitabilitatea. Toți competitorii noștri principali din România și Ungaria, piețele principale unde ne desfășurăm activitatea fac parte din grupuri internaționale semnificative de telecomunicații și se pot bucură de anumite avantaje competitive, cum ar fi economii de scară mai mari, un acces mai facil la finanțare și oferte mai cuprinzătoare de produse în anumite linii de activitate.
Piețele în care ne desfășurăm activitatea sunt caracterizate de schimbări rapide și semnificative în ceea ce privește tehnologia, cererea și comportamentul clienților și, prin urmare se caracterizează printr-un mediu competitiv în continuă schimbare. Costul de punere în aplicare a investițiilor pentru actualizarea ofertelor noastre de servicii de rețea ar putea fi semnificativ, și nu există nicio garanție că aceste evoluții vor fi acceptate de clienți în măsura necesară pentru a genera o rată de rentabilitate acceptabilă pentru noi.
Extinderea și exploatarea rețelelor noastre fixe de fibră și telefonie mobilă, precum și costurile de dezvoltare, vânzare și marketing aferente produselor și serviciilor noastre necesită cheltuieli substanțiale de capital. În plus, nevoile noastre de capital circulant au crescut substanțial în ultimii ani și am putea fi nevoiți să ne limităm operațiunile și planurile de extindere în cazul în care, din orice motiv, nu vom putea obține o finanțare adecvată pentru a îndeplini aceste cerințe.
Succesul nostru este strâns legat de evoluțiile economice generale din România și Ungaria, și este posibil că unele evoluții negative să nu fie compensate de tendințele pozitive din alte piețe, ceea ce ar putea pune în pericol obiectivele noastre de creștere și ar putea avea un impact negativ asupra afacerii, a perspectivelor, a rezultatelor operațiunilor și a stării financiare a societății noastre.
De la momentul crizei economice mondiale din 2008, care s-a exacerbat și mai mult prin votul Regatului Unit din 23 iunie 2016 în favoarea părăsirii Uniunii Europene („UE”), îngrijorarea cu privire la o potențială încetinire a creșterii economice și recesiune în Europa, disponibilitatea și costul creditelor, activități și încredere a consumatorilor diminuate, inflația și șomajul în creștere au continuat să contribuie la creșterea volatilității pieței și la reducerea așteptărilor pentru economiile europene și în curs de dezvoltare, inclusiv pentru jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea.
Sectoarele media și de telecomunicații sunt supuse unui control permanent de către autoritățile de reglementare naționale în domeniul concurenței din țările în care ne desfășurăm activitatea și de către Comisia Europeană. Am fost supuși în trecut și poate vom continuă să fim supuși și în viitor, investigațiilor în domeniul concurenței și reclamațiilor privind comportamentul nostru pe piețele din jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea.
Operațiunile și proprietățile noastre sunt supuse reglementării de către diverse entități și agenții guvernamentale în legătură cu obținerea și reînnoirea diverselor licențelor, permise, avize și autorizații, precum și în legătură cu respectarea permanentă, printre altele, a legilor, regulamentelor și standardelor privind telecomunicațiile, conținutul audiovizual, mediul, sănătatea și siguranța, muncă, construcțiile și planificarea urbană, protecția datelor cu caracter personal și protecția consumatorului. Orice înăsprire a reglementării operațiunilor noastre ar putea duce la creșterea costurilor și ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra afacerii, a perspectivelor, a rezultatelor operațiunilor și a stării financiare a societății noastre.
O suspendare sau o expirare a licențelor noastre sau a altor autorizații guvernamentale necesare ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității și a rezultatelor operațiunilor noastre. În plus, nu suntem în deplină conformitate și, din când în când, este posibil să nu fim în deplină conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind autorizarea construirii pentru diversele componente ale rețelei noastre. Ne-am confruntat și este posibil să ne confruntăm în continuare, cu dificultăți în obținerea unora dintre aceste aprobări și permise.
Anumite contracte pe care le-am încheiat în scopul dezvoltării rețelelor noastre, inclusiv unele dintre contractele încheiate cu companiile de distribuție a energiei electrice și cu autoritățile publice pentru închirierea majorității stâlpilor care susțîn rețelele noastre supraterane fixe din fibră optică, au fost încheiate cu persoane al căror drept asupra bunurilor închiriate sau a căror autoritate și capacitate de a încheia astfel de contracte nu au fost pe deplin verificabile sau clare în momentul în care au încheiat contractul. În plus, anumite contracte de închiriere a stâlpilor de la terțe persoane sunt și continuă să fie încheiate fără să existe acte la baza acestora, creând riscul că acestea să fie încetate în viitor. Încetarea sau anularea contractelor pot duce la costuri suplimentare pentru semnarea din nou a acestor contracte sau pentru punerea în aplicare a unei soluții alternative sau, în cel mai rău caz, la pierderea activității.
Industria de telecomunicații pe piețele în care ne desfășurăm activitatea se caracterizează prin existența unui număr mare de brevete și mărci comerciale. Obiecțiile cu privire la înregistrarea noilor mărci comerciale de către terțe părți și cererile de despăgubire bazate pe acuzațiile de încălcare a brevetului și/sau a mărcii comerciale sau acuzațiile privind alte încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sunt des întâlnite. De asemenea, putem face obiectul unor cereri de despăgubire pentru defăimare, neglijență, încălcarea drepturilor de autor sau al altor acțiuni în justiție referitoare la conținutul programelor sau la informațiile pe care le difuzăm prin rețeaua noastră sau pe care le publicăm pe paginile noastre web.
Dacă nu putem dobândi sau păstra drepturile asupra conținutului sau programelor sau dacă nu putem face acest lucru la prețuri competitive, nu putem păstra sau crește baza de clienți, iar costurile operațiunilor noastre pot crește.
Activitatea noastră se bazează pe hardware, software, mărfuri și servicii furnizate de terți. Acești furnizori pot alege să întrerupă furnizarea produselor sau serviciilor lor, să încerce să ne impună prețuri necompetitive sau să aleagă să nu reînnoiască contractele cu noi.

Economiile țărilor în care ne desfășurăm activitatea sunt vulnerabile la crizele de pe piață și la încetinirile economice din alte părți ale lumii. Impactul evoluțiilor economice la nivel mondial este adesea simțit mai puternic în piețele emergente precum România și Ungaria, decât pe piețele mai mature.

 

Mediul politic din România și Ungaria, principalele țări în care ne desfășurăm activitatea, poate fi afectat de o instabilitate politică semnificativă.
Obligațiile noastre privind gradul de îndatorare și de rambursare a datoriei ne-ar putea determina să dedicăm o parte substanțială din fluxul nostru de numerar din operațiuni pentru plățile aferente datoriei noastre și ne pot crește vulnerabilitatea la scăderile economice sau ale afacerilor. În plus, este posibil că îndatorarea noastră să crească pe viitor, ceea ce ar agrava consecințele acestor obligații substanțiale privind gradul de îndatorare și de rambursare a datoriei.
Angajamentele noastre restrictive legate de datorie ne limitează capacitatea de a contracta sau garanta datorii suplimentare și ne poate limita capacitatea de a finanța operațiunile și nevoile noastre de capital viitoare, precum și capacitatea noastră de a continuă achizițiile și alte activități comerciale care ar putea fi în interesul nostru.
Este posibil să efectuăm și în viitor achiziții bazate pe oportunitate, cum ar fi achiziția Invitel finalizată în mai 2018, care ne-ar putea crește profilul de risc, ar atrage atenția conducerii sau ar duce la majorarea cheltuielilor noastre.
Investigația penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție cu privire la pretinse fapte de dare de mită și spălare de bani în legătură cu RCS&RDS, o filială a acesteia din România, cât și în legătură cu anumiți administratori ai RCS&RDS ar putea să afecteze atenția și anumite resurse de management, ar putea să afecteze reputația noastră și cea a managementului nostru și, în cazul în care se va finaliza printr-o hotărâre judecătorească nefavorabilă, ar putea să afecteze anumite active ale noastre, să afecteze operațiunile, situația financiară și perspectivele de dezvoltare. Cazul este în prezent în judecată în fața instanței de fond. Considerăm în mod ferm că RCS&RDS, filiala acesteia și, cât și foștii și actualii administratori s-au comportat în mod conform cu legea, respectiv că ne angajăm să atacăm orice hotărâre care ar decide în sens contrar”.

BVB | Știri BVB