Update articol:

Dr. Cao Hui, Huawei: Utilizarea mai puternică a tehnologiilor inovatoare va da rezultate pentru obiectivele politice ale Orizont Europa 2021-2027

Dr. Cao Hui eureporter tehnologie

Orizont Europa este pe cale să fie lansat la începutul anului viitor. Acesta este unul dintre cele mai mari instrumente de cercetare, inovare și știință finanțate din fonduri publice din lume. Face parte din strategia generală a UE de îmbunătățire a performanței economice și a competitivității, sprijinind în același timp implementarea Acordului Verde al UE – scrie dr. Cao Hui, care este șeful de politici publice pentru activitățile de piață al Huawei în Europa, potrivit eureporter.co.

35% din bugetul pentru Orizont Europa este alocat acțiunilor de cercetare-dezvoltare care vor ajuta UE să atingă obiectivele cheie privind schimbările climatice.

Comisia Europeană, Parlamentul European și guvernele UE cunosc pe deplin rolul important pe care îl joacă industria în economia Europei.

Industria UE asigură unul din cinci locuri de muncă în Europa, 80% din exporturile UE și două treimi din sectorul privat de cercetare și dezvoltare din Europa.

Concluzia este că industria UE trebuie să fie pregătită pentru era digitală. Acesta este motivul pentru care, pe bună dreptate, există un astfel de accent în Orizont Europa asupra cercetării tehnologice. Inovarea în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) va fi un motor al creșterii economice în Europa.

Cercetarea colaborativă în TIC – punct central al Orizont Europa.

Să aruncăm o privire pentru un moment la Pilonul 2 al Orizont Europa. Acesta definește în mod clar domeniile de cercetare din Europa în următorii șase ani: tehnologii de fabricație, tehnologii digitale cheie, materiale avansate, AI/Robotică, următoarea generație de internet, calcul avansat și Big Data. Acțiunile de colaborare TIC din Europa vor folosi mai bine tehnologia de detectare, arhitectura de calcul, fotonica, robotica, calculul cuantic, procesoarele cu consum redus de energie și calculul de înaltă performanță pentru a îndeplini obiectivele importante ale politicii UE.

În octombrie 2020, Comisia Europeană a anunțat că va pune deoparte 8 miliarde de euro pentru EURO HPC între anii 2021-2023. Acest lucru va accelera dezvoltarea tehnologiilor de calcul superioare și ecologice în Europa. Sinergiile HPC vor fi exploatate prin implementarea inteligentă a tehnologiilor de inteligență artificială, Big Data și cloud.

Huawei sprijină autonomia strategică a UE.

Sprijinirea unei noi strategii industriale în Europa, una care este definită de obiectivul autonomiei strategice, va necesita cooperare internațională – dacă acest obiectiv politic în Europa va avea succes. Aici o companie precum Huawei poate juca un rol pozitiv. Putem sprijini UE în implementarea obiectivelor sale de cercetare în cadrul Orizont Europa. Suntem într-o poziție puternică pentru a realiza acest lucru. Suntem în Europa din anul 2000. Avem 23 de centre de cercetare în 12 țări europene. Am fost un participant activ la Orizont Europa, sprijinind în special acțiunile de colaborare în domeniul 5G, Big Data și construind platforme TIC mai puternice care pot susține Internetul Lucrurilor și aplicații mai inovatoare pentru societate.

Huawei se situează pe locul 5 în clasamentul Comisiei Europene privind activitățile de cercetare-dezvoltare industrială în 2019. Asta ne face să fim al cincilea cel mai mare investitor din sectorul privat în materie de cercetare-dezvoltare din lume. Trebuie să investim într-o serie întreagă de activități științifice de bază și aplicate – punându-ne astfel într-o poziție mai bună pentru a livra produse noi și inovatoare pe piață.

Parteneriatele public-private sunt esențiale în cadrul Orizont Europa.

Principiul deschiderii instrumentelor de cercetare ale UE include, de asemenea, un element puternic de parteneriate între sectoarele privat și public, astfel încât să se creeze noi industrii printr-o mai bună utilizare a tehnologiei. Întreprinderea comună Smart Network and Services va furniza 6G pentru Europa. Acest lucru va fi asistat prin activitatea unei alte întreprinderi comune care se va ocupa de tehnologiile digitale cheie.

Realitatea este că obiectivele politice ale Orizont Europa nu pot fi realizate doar de sectorul public. Trebuie să existe un angajament puternic din partea sectorului privat în multe acțiuni de colaborare în cadrul Orizont Europa. Există chiar și un principiu mai larg extins în acest context. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU nu pot avea succes decât acolo unde există o participare puternică din partea sectorului privat. Cercetarea, inovarea și știința vor fi esențiale pentru a ne asigura că aceste obiective ONU sunt atinse cu succes până în 2030.

Orizont Europa este un instrument economic. Cercetarea, inovația și știința sunt elemente intrinseci în procesul de transformare digitală. Țările care investesc în aceste sectoare vor asigura rentabilitate economică mai mare pe termen mediu. Și tehnologia este o piatră de temelie în provocarea globală de a combate sărăcia, problemele sociale și inegalitățile din societățile noastre. Această opinie este împărtășită de Comisia Europeană, Banca Mondială, OCDE și Fondul Monetar Internațional.

Lăsați sectoarele privat și public să lucreze împreună în cadrul Orizont Europa. Aceasta este o situație de câștig mutual pentru sectoarele public și privat și beneficii pentru societate.

Advertorial

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (28/03/2023)

Convocare AGAO 27.04.2023

COMCM SA CONSTANTA (CMCM) (28/03/2023)

Convocare AGOA 29/30.04.2023

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/03/2023)

Schimbarea Depozitarului activelor

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/03/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

UZTEL S.A. (UZT) (28/03/2023)

Procedura insolventei la cererea debitorului