Update articol:

Elcen a făcut o plângere prealabilă Primăriei Capitalei şi cere plata, direct către Romgaz, a unei subvenţii de peste 61 milioane euro

https://www.elcen.ro https://www.elcen.ro

Producătorul de energie electrică şi termică Elcen a făcut o plângere prealabilă Primăriei Capitalei prin care cere ca aceasta să îsi îndeplinească obligaţia de a vira în avans subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București, direct în contul SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș în valoare  de 294.347.300, 43 lei, compusă din  suma de 104.258.746,91 lei pentru luna decembrie 2019, 106.315.578,61 lei pentru luna ianuarie 2020  și suma de 84.772.972,91 lei pentru luna februarie 2020, reprezentând estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termică populației Municipiului București , pentru perioada decembrie 2019 –februarie 2020, potrivit unor surse apropiate situaţiei .

Conform plângerii Elcen, Municipiul București s-a obligat să bugeteze și să aloce, conform legislației aplicabile, suma de 363.773.872,29 lei (…)  pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București, sumă ce se virează în avans direct în contul SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș. 

În decembrie   ELCEN a solicitat primarului general al Municipiului București dispunerea, cu celeritate, a tuturor măsurilor legale pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Municipiului București conform Convenției de justificare a avansurilor nr. 1/2019 a cărei încheiere a fost aprobată prin Hotărârea nr. 626/14.11.2019 emisă de Consiliul General al Municipiului București, astfel încât să nu fie  afectat sistemul de alimentare cu energie termică în Municipiul București în sezonul de termoficare 2019-2020.

Elcen atrage atenţia că primăria ”nu a înţeles să îşi respecte obligaţia de a vira în avans sumele pentru sezonul de termoficare 2019-2020 aferente lunilor decembrie 2019 (104.258.746,91 lei), ianuarie 2020 (106.315.578,61 lei) şi februarie 2020 (84.772.972,91 lei), deşi, potrivit art. 3 din Convenţia de justificare a avansurilor nr. 1/2019 Municipiul Bucureşti are obligaţia de a bugeta şi aloca conform legislaţiei aplicabile aceste sume”.

Elcen a subliniat că neîndeplinirea acestei obligaţii se realizează în contextul în care intrarea în noul sezon de termoficare pentru 2019-2020 s-a făcut  în condiţiile unor  riscuri financiare deosebite, generate de întârzieri la plata obligaţiilor curente înregistrate de RADET Bucureşti faţă de ELCEN după data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva RADET.

Conform Elcen, Primăria Municipiului spune că sumele necesare pentru respectarea obligațiilor ce îi revin din Convenția de justificare a avansurilor nr. 1/2019 au fost cuprinse în bugetul rectificat al P.M.B.

Elcen precizează: “Sub aspectul interesului legitim al subscrisei in promovarea acestei plangeri prealabile aratam faptul ca, ELCEN,  în calitate de producator de energie termică,  destinată consumului populatiei Municipiului Bucuresti, conform Convenției de justificare a avansurilor  nr. 1/2019, este beneficiarul indirect al acestor sume acordate în avans acordate către S.N.G.N. Romgaz S.A.

Astfel, conform art. 4. din conventia sus rubricata” S.N.G.N. Romgaz S.A.,  se obligă să considere  suma menţionată la art.3 exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate Producatorului de energie termica  Electrocentrale Bucuresti  S.A., in temeiul Contractului de Vânzare-Cumpărare Gaze naturale nr. VG72/2019, in vederea producerii de energie termică destinată populaţiei Municipiului Bucuresti, pentru perioada decembrie 2019 – martie 2020. Corelativ Electrocentrale Bucuresti S.A se obligă să utilizeze cantitatea de gaz livrată de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii de energie termică destinată populaţiei.

Totodată, aratăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 6  din Conventia de justificare a avansurilor, „stingerea obligatiilor de plata pentru cantitatea estimată de gaze naturale necesară pentru furnizarea energiei termice către populaţia Municipiului Bucureşti ce formează obiectul prezentei convenţii,  are loc in momentul si pe baza platii efectuate de Municipiul Bucuresti catre S.N.G.N.  Romgaz S.A, in contul indicat in prezenta Conventie la art.3.,,

Conform art. 7.1 din Conventia de esalonare a avansurilor „ În termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii de către ELCEN a facturii proforma emisa de către Furnizorul de gaze naturale, ELCEN va transmite către CMTB factura proforma, iar CMTB, in maxim 1 zi lucratoare de la data primirii facturii proforma de la ELCEN, va întocmi si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare, pentru perioada decembrie 2019 –  martie 2020, însoțite de documentele furnizate de Furnizorul de gaze naturale. Factura proforma se va emite până cel mai târziu în data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare.,,

Mentionam faptul ca, ELCEN in conformitate cu prevederile art. 7.1 din Conventia de esalonare a avansurilor a procedat la  întocmirea facturilor proforme cu privire la  energia termica destinata consumului populatiei pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie, si ulterior la  transmiterea facturilor  proforme  însotite de facturile proforme emise de catre furnizorul de gaze ROMGAZ SA, îndeplinindu-si, astfel,  obligatiile asumate prin conventie. În acest sens aratam că;

  • Prin adresa ELCEN nr. 46917/19.12.2019, au fost transmise catre  Compania Municipala Termoenergetica SA factura proforma nr. 16/19.12.2019 pentru energia termica destinata consumului populatiei aferenta lunii decembrie 2019 si factura proforma nr. 17/19.12.2019, pentru energia termica destinata consumului populatiei aferenta lunii ianuarie 2020;
  • Totodată prin aceeași adresă, au fost transmise si facturile proforme emise de catre ROMGAZ SA , aferente lunilor decembrie 2019 si ianuarie 2020, respectiv facturile nr. 17122019/17.12.2019 si 171220191/17.12.2019;
  • Prin adresa ELCEN 911/14.01.2020, înregistrata la Termoenergetica sub nr.2585/14.01.2020, subscrisa am  transmis factura proformă nr. 18/14.01.2020, întocmita pentru energia  termica destinata consumului populatiei aferenta lunii februarie 2020, precum si factura proforma nr.10012020/10.01.2020, emisa de ROMGAZ SA aferentă lunii februarie 2020″.

 

Elcen mai arată: “În contextul în care RADET București a intrat în procedura de faliment, generând majorarea creanței ELCEN față de această debitoare cu aproximativ 300.000.000 lei față de creanța înscrisă deja în Tabelul definitiv de creanțe împotriva RADET București în valoare de 3,6 mld lei, și, totodată, al refuzului constituirii unei garanții de către Compania Municipală Termoenergetica București  S.A. conform Contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice nr. 1/2019, respectarea în integralitate a obligațiilor Municipiului București prevăzute în art. 51 , alin. (3) din OUG 36/2006  și în  Convenția de justificare a avansurilor nr. 1/2019, a cărei încheiere a fost aprobată prin Hotărârea nr. 626/14.11.2019 emisă de Consiliul General al Municipiului București este imperios necesară. În caz contrar, sistemul de termoficare din Municipiul București va fi compromis iremediabil, putând genera intrarea în incapacitate de plată a ELCEN cu consecința intrării în faliment și, totodată, pierderi majore înregistrate de furnizorul de gaze SNGN ROMGAZ S.A. prin neîncasarea creanțelor”.

ELCEN asigură energia termica reprezentând peste 90 % din necesarul de energie termică pentru Municipiul București.

 

 

 

      

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

       

 

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022