Update articol:

 Electrica se aşteaptă la un prim trimestru 2022 dificil pentru companie şi pentru piaţa de energie

Conducerea Electrica se aşteaptă la un prim trimestru 2022 dificil pentru companie şi pentru piaţă în general, având în vedere preţurile exorbitante pentru energia electrică și gazele naturale cu care se confruntă piaţa în acest moment, potrivit oficialilor grupului.

Grupul Electrica a încheiat anul trecut cu pierderi de 553 de milioane de lei, comparativ cu profitul de 388 milioane lei realizat în 2020, scăderea fiind generată, în principal, de evoluţia în creştere accelerată a costurilor cu achiziţia de energie electrică. Totodată, Electrica SA, compania din grup care este listată la bursă, a obţinut un profit net individual de 321,8 milioane lei, în creştere cu 7,8% faţă de nivelul aferent anului 2020.

Grupul Electrica estimează că va înregistra o pierdere netă de 341,6 milioane lei, în 2022

 

Potrivit oficialilor companiei, 2021 a fost un an dificil cu multe evenimente care au impactat rezultatele companiei: “Creşterea preţurilor la energie în trimestrul al patrulea 2021 a afectat Electrica atât pe segmentul de furnizare, cât şi pe cel de distribuţie. Pe segmentul distribuţie, chiar dacă am reuşit să îndeplinim toate obligaţiile noastre si am finalizat 2021 cu toate investiţiile din buget, preţul de achiziţie pentru pierderile în reţea au schimbat rezultatele”.

Pe segmentul distribuţie, compania a avut o pierdere de 139 milioane de lei, cauzată de creşterea cheltuielilor cu energia achiziţionata pentru acoperirea pierderilor în reţea, ca urmare a majorării preţului de achiziţie a energiei electrice. Astfel, prețul mediu de achiziție al energiei electrice pentru CPT a fost cu 67% mai mare decât valoarea stabilită de ANRE ex-ante în tarife, generând costuri suplimentare de 397 mil. RON. Față  de 2020, cheltuiala cu energia necesară pentru CPT a fost cu 394 mil. RON mai mare în 2021.

Conducerea Electrica spune că situaţia pe partea de distribuţie, în ceea ce priveşte costurile cu achiziția energiei din piață pentru consumul propriu tehnologic (CPT), este acută, în condiţiile în care ANRE recunoaște 450 de lei/MWh, iar  prețurile de achiziție a energiei sunt în creştere.

Potrivit oficialilor Electrica, Distribuție Energie Electrică România (DEER) a contestat în instanță metodologia ANRE prin care anumite costuri suplimentare, care nu sunt în controlul operatorului de distribuție, nu au fost recunoscute decât parțial în tarifele de distribuție plătite de consumatori.  Conform regulamentului european 943, prețurile de cumpărare a energiei electrice se stabilesc liber, dar ANRE a recunoscut un preț al energiei pentru CPT sub cel de achiziție din piață şi a făcut asta fără să aibă temei legal, potrivit specialiştilor Electrica.

Electrica precizează în raportul către investitori: “La începutul actualei perioade de reglementare PR4, ANRE a efectuat o corecție negativă totală de închidere a PR3 în valoare de (730) mil. RON (termeni nominali), respectiv (665) mil. RON (termeni 2018), din care (341) mil. RON pentru contoarele recunoscute că investiții în PR2 (2008- 2013). Corecția de contoare a fost contestată în instanța de filiala de distribuție din Grupul Electrică, deoarece în 2013, ANRE a recunoscut contoarele în BAR în baza principiului nediscriminării tuturor operatorilor de distribuție, deși nu erau înregistrate ca mijloace fixe. Corecția negativă totală aferentă PR3 în valoare de (730) mil. RON (termeni nominali) a diminuat rentabilitatea reglementată aferentă PR4, cu o valoare medie anuală de (146) mil. RON.

Conform Metodologiei de tarife de distribuție, cu valorile de piață cunoscute la această dată, corecția aferentă CPT realizat în anul 2021 este pozitivă, în valoare de 360 mil.RON și se va reflecta în tarifele de distribuție pentru anul 2023. În acest sens, ANRE a expediat o adresă în care a estimat corecția pozitivă de CPT cuvenită pentru anul 2021, la o valoare de 350 mil.RON, piața nefiind închisă”.

  • Pierdere de 390 milioane de RON din segmentul de furnizare

Electrica a avut o pierdere de 390 milioane de RON din segmentul de furnizare, determinată de majorarea semnificativă a preţurilor de achiziţie a energiei electrice şi imposibilitatea transferului către clientul final a acestor creşteri de preţ, prin comparaţie cu anul 2020 în care marja a fost influenţată în mod favorabil de corecţiile pe segmentul reglementat.

Oficialii Electrica ne-au mai spus: “Pe partea de furnizare, a existat un dezechilibru între contractele încheiate cu producătorii şi traderii care au dreptul să rezilieze contractele şi, pe de altă parte, contractele încheiate de Electrica Furnizare cu clienţii finali cu preţ fix nu pot fi schimbate sau reziliate. Acest dezechilibru al regulilor ne-a pus în situaţia ca, după creşterea preţului mare din a doua jumătate a anului, rezultatele să fie erodate şi să avem pierdere pe acest segment”.

Conducerea Electrica spune că nu a majorat preţurile la finalul anului trecut, aşa cum au făcut alte companii competitoare, care se judecă acum cu ANRE pentru creşterea tarifelor.

  • Dividend propus de 0,45 lei/acţiune

Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 înregistrat de Electrica SA este în valoare de 0,45 lei/acţiune. Valoarea totală brută a dividendelor este de 152,8 milioane lei, corespunzător unui procent de 50% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situaţiilor financiare individuale auditate ale Electrica SA pentru anul 2021.

  • EBITDA consolidată a înregistrat o scădere cu 1.081 de milioane de lei

În anul 2021, EBITDA consolidată a înregistrat o scădere cu 1.081 de milioane de lei, faţă de valoarea din 2020, ajungând la valoarea negativă de 128 milioane lei. Evoluţia EBITDA consolidată a fost generată, în principal, de performanţa segmentului de furnizare, influenţată semnificativ de majorarea abruptă a preţurilor de achiziţie a energiei electrice, la care se adaugă creşterea costurilor cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice din reţele pe segmentul de distribuţie.

Veniturile Grupului Electrica, în 2021, s-au ridicat la valoarea de 7,179 miliarde lei, reprezentând o creştere de 10,4% faţă de anul precedent.

Întreaga piaţă de energie se confruntă cu provocări cruciale atât la nivel naţional, cât şi european. Creşterea accelerată a preţurilor de achiziţie de energie înregistrată în partea a doua a anului 2021, dar şi incertitudinile generate de schimbările cadrului legislativ au avut ca şi consecinţă deteriorarea semnificativă a situaţiei financiare a operatorilor de distribuţie, dar mai ales a companiilor de furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale. Măsurile dispuse de autorităţi în această perioadă dificilă au condus la costuri suplimentare pentru companiile din domeniu, expuse la preţurile extrem de mari de pe piaţă angros, cu impact direct asupra fluxului de numerar operaţional, ceea ce periclitează viabilitatea financiară a acestora“, a afirmat Corina Popescu, director general Electrica SA, într-un comunicat de presă.

Ea a arătat că, în pofida dificultăţilor întâmpinate în procesul de recuperare, în timp util, a costului real cu achiziţia de energie, furnizorii de energie au prefinanţat, încă din luna noiembrie, schema complexă de compensare a facturilor şi de plafonare a preţurilor pentru clienţi.

“Efectul imediat a fost o creştere semnificativă a necesarului de finanţare a capitalului de lucru pentru companiile operaţionale din Grup. În acest context de piaţă, am adoptat o serie de măsuri care să pregătească Grupul Electrica să acţioneze agil într-o perioadă marcată de volatilitate şi incertitudine, pentru a face faţă provocărilor din mediul intern şi extern”, a mai spus Popescu.

Costurile consolidate pentru achiziţia de energie electrică şi gaze naturale au crescut cu 45,8%, la 5,695 miliarde lei, în anul 2021.

  • Grupul Electrica a distribuit, în 2021, aproximativ 18,5 TWh (în creştere cu 6% faţă de 2020) unui număr de aproximativ 3,83 milioane de utilizatori

Grupul Electrica a distribuit, în 2021, aproximativ 18,5 TWh (în creştere cu 6% faţă de 2020) unui număr de aproximativ 3,83 milioane de utilizatori. În anul 2021, Grupul Electrica a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 9,4 TWh (în creştere cu 1,34% faţă de 2020) către un număr de aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum.

Electrica Furnizare a fost lider de piaţă, cu o cotă de piaţă de 18,39%; a fost lider şi pe piaţa FUI, cu o cotă de piaţă de 30,67%, pe piaţa concurenţială având o cota de 12,58% (conform datelor din raportul ANRE aferent lunii noiembrie 2021).

Grupul a achiziţionat patru companii de proiect care deţin un portofoliu de proiecte de producţie de energie electrică din surse regenerabile cu o capacitate instalată proiectată de 284 MW, din care 163 MW în trei proiecte fotovoltaice şi 121 MW într-un proiect eolian care va include şi o capacitate de stocare de 60 MWh. Compania urmăreşte în continuare potenţiale noi oportunităţi în domeniul producţiei de energie electrică, în special din surse regenerabile.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu o acoperire de 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM