Update articol:

Electrica, la nouă luni: EBITDA – 1.252,9 mil. RON, în creștere cu 13,5% sau 148,8 mil. RON față de 9L 2022; Compania va prezenta în acest an nouă strategie pe termen mediu și lung

 • Venituri operaționale – 9.890,8 mil. RON, în scădere ușoară cu 3,2% față de 10.221,4 mil. RON la 9L 2022;

 • Profit net– profit de 418,3 mil. RON, în scădere cu 21,6% sau 115,4 mil. RON față de 9L 2022;

 • CAPEX PIF – 324,9 mil RON, în creștere solidă cu 66,5% față de 195,1 mil. RON la 9L 2022.

În primele 9 luni ale anului 2023, EBITDA la nivelul Grupului Electrica a înregistrat o creștere de 13,5%, respectiv de 148,8 mil. RON, ajungând la o valoare de 1.252,9 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.104,1 mil. RON realizată la 9 luni 2022, potrivit informațiilor transmise de companie.

La 9L 2023 volumele de energie distribuită și furnizată au fost mai mici cu 6,2%, respectiv 10% comparativ cu 9L 2022, profitul operațional a înregistrat o reducere mai mică, de 2,7%, pe fondul scăderii veniturilor operaționale cu 3,2% (în principal ca efect al majorării tarifelor), coroborat cu implementarea MACEE și efortul de a menține costurile sub control.

Cheltuielile cu achiziția de energie electrică au scăzut cu 873,5 mil. RON, sau 11,3%, la 6.854,0 mil. RON în primele 9 luni din 2023, față de 7.727,7 mil. RON în perioada comparativă, în principal, datorită scăderii puternice, în medie cu 47,9%, a costurilor privind energia electrică pentru acoperirea CPT pentru segmentul de distribuție, ca rezultat al implementării MACEE la care se adaugă impactul nefavorabil din majorarea prețului de achiziție a energiei electrice pe segmentul de furnizare, în medie cu 20%.

Cheltuielile operaționale au fost reduse cu 3,3% la 9L 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar profitul net la 9L 2023 a înregistrat o reducere de 115,4 mil. RON (21,6%), cauza principala fiind creșterea impactului negativ a rezultatului financiar de la 103,3 mil. RON 9L 2022 la 216,8 mil. RON 9L 2023 (o creștere de 110%). Creșterea semnificativă a costurilor cu dobânzile aferente anului 2023 față de anul 2022, reprezintă un efect direct al neîncasării în termenele stabilite de lege a sumelor de la Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a prețurilor pentru energiei electrice și a gazelor naturale conform legislației aplicabile.

Alexandru-Aurelian Chiriță, Director General Electrica S.A., a declarat: “Obținerea constantă a unor performanțe financiare favorabile, chiar și în contextul schimbărilor rapide din sectorul energetic, subliniază încă o dată capacitatea extraordinară de adaptare și viziunea strategică profundă a echipei noastre. Succesul Grupului Electrica este evidențiat prin creșterea EBITDA cu 13,5%, acesta fiind cel mai convingător semn al abilității noastre de a pune în practică strategii eficiente pentru sporirea rentabilității și optimizarea operațiunilor. Realizările consistente pe care le-am înregistrat începând cu anul 2022, și care continuă în 2023, sunt rezultatul unei adaptări constante, a unei gestionări prudente a riscurilor și a aplicării cu succes a strategiilor noastre de creștere, care se reflectă într-o evoluție pozitivă și durabilă pentru Grupul Electrica.

Înainte de sfârșitul acestui an, vom prezenta nouă strategie pe termen mediu și lung a Grupului, care va cuprinde aceeași doză ridicată de reziliența și flexibilitate, axându-se nu doar pe adaptarea domeniilor de activitate principale la mediul complex în care operăm, ci și pe exploatarea surselor regenerabile și pe principiile de sustenabilitate. Astfel, ne dorim să consolidăm poziția noastră de lider pe piață și să obținem rezultate care să corespundă așteptărilor investitorilor noștri.”

Creșterea EBITDA în primele 9 luni a fost generată, în principal, de performanța pe plan operațional a segmentului de distribuție pe fondul creșterii veniturilor, cu 27,4%, sau 673,9 mil. RON, la 3.135,6 mil. RON, de la 2.461,6 mil. RON în aceeași perioada a anului trecut, că rezultat al următorilor factori :

 • impact favorabil de aproximativ 348,7 mil. RON, din majorarea tarifelor de distribuție în medie cu 20%, comparativ cu 9L 2022, efect pozitiv redus de scăderea volumelor de energie electrică distribuită cu aprox. 6,2%;
 • impact favorabil din evoluția veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 – veniturile din segmentul de distribuție de energie sunt influențate de recunoașterea investițiilor în rețeaua de distribuție în legătură cu acordurile de concesiune, aceste venituri fiind în creștere la 9L 2023 cu 325,5 mil. RON, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Ca urmare a ordinului ANRE 27/2023, începând cu T2 2023, tarifele de distribuție sunt mai mari cu aprox. 20% (26,1% zona MN; 21,5% zona ȚN și 10,9% zona TS), comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, astfel că, implicit, veniturile din distribuție de energie electrică sunt mai mari, cu impact favorabil în performanță operațională pentru segmentul de distribuție. Tarifele aplicabile începând cu 1 aprilie 2023 nu se mai modifica până la 31 decembrie 2023.

De asemenea, la începutul actualei perioade de reglementare PR4, ANRE a efectuat o corecție negativă totală de închidere a PR3 în valoare de -855 mil. RON (termeni nominali), respectiv -665 mil. RON (termeni 2018), din care -341 mil. RON (termeni 2018) pentru contoarele recunoscute că investiții în PR2 (2008-2013). Corecția de contoare a fost contestată în instanța de filiala de distribuție din Grupul Electrică, deoarece în 2013, ANRE a recunoscut contoarele în BAR în baza principiului nediscriminării tuturor operatorilor de distribuție, deși nu erau înregistrate ca mijloace fixe. Corecția negativă totală aferentă PR3 a diminuat rentabilitatea reglementată aferentă PR4, cu valoarea aferentă aferentă anului 2023 fiind de -93 mil. RON (termeni nominali).

În ceea ce privește segmentul de furnizare, veniturile din furnizarea de energie electrică și gaze naturale au scăzut cu 608,8 mil. RON, sau 10,2%, la 5.343,8 mil. RON, de la 5.952,6 mil. RON la 9L 2022, această variație fiind generată în principal de efectul net al creșterii cu 5% a prețurilor de vânzare pe piață cu amănuntul și al reducerii cu 10% a cantității de energie furnizată pe piață cu amănuntul.

La 30 septembrie 2023, subvențiile de încasat de pe segmentul de furnizare sunt în valoare aproximativă de 2.264,1 mil. RON (din care 2.254,3 mil. RON de la Ministerul Energiei) înregistrând o creștere cu 983,3 mil. RON (de la 1.280,8 mil. RON la 31 decembrie 2022). Din totalul de 2.254,3 mil. RON, suma de 1.198,6 mil. RON reprezintă cereri neîncasate și depuse la autoritățile statului până la data prezentului comunicat.

De menționat pentru evoluția din punct de vedere al performanței financiare 2023 vs 2022, este faptul că în perioada 9L 2023, CPT capitalizat a fost de aprox 66 de mil. RON față de 9L 2022 când s-a înregistrat o valoare de 780 mil. RON, Grupul reușind să reducă costurile adiționale privind achiziția de energie electrică pentru CPT pe segmentul de distribuție. Astfel, eliminând CPT capitalizat din profitul operațional, constatăm o îmbunătățire a acestuia de la 99 mil. RON în 9L 2022 la 367 mil. RON în 9L 2023, ceea ce are un impact favorabil în performanță Grupului, fapt ce se observă în veniturile operaționale (curente) cât și ulterior în încasările acestora. Performanța operațională a fost susținută pe lângă scăderea costurilor cu CPT și de reducerea altor costuri operaționale cât și de obținerea unor venituri mai mari din energia reactivă. De menționat faptul că activele intangibile constituite, împreună cu veniturile din capitalizarea costurilor cu CPT, sunt nemonetare. Aceste venituri se recuperează din punct de vedere monetar (prin facturări și ulterior încasări), în prezent și în perioadele următoare, primul an fiind 2023, începând cu 01 aprilie 2023.

Conducerea companiei a mai transmis: “Performanța financiară a Grupului Electrica în contextul dinamic al sectorului energetic este o dovadă a viziunii strategice și a rezilienței operaționale, realizată prin gestionarea eficientă a riscurilor, optimizarea operațiunilor și îmbrățișarea inovației. Grupul va continuă procesul de adaptare a activităților și a strategiei la condițiile pieței, bazându-se pe o creștere sustenabilă a companiilor din Grup, astfel încât să putem asigura stabilitatea financiară și eficientă tuturor liniilor de business din portofoliu. Astfel, evoluția pozitivă a performanței financiare evidențiată prin creșterea semnificativă a rezultatului net, reflectă abilitatea companiei Electrică SA de a se adapta la mediul economic dinamic și de a implementa strategii eficiente pentru creșterea profitabilității și eficienței operaționale”.

ALTE INFORMAȚII OPERAȚIONALE IMPORTANTE

 • Volumul de energie electrică distribuită– 12,55 TWh în primele nouă luni ale anului 2023, în scădere cu 6,2% față de primele nouă luni din 2022, însă în creștere în T3 2023 cu 3% față de T2 2023. DEER deservește aprox. 3,9 mil. utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40% din suprafață României;
 • Volumul de energie electrică furnizată pe piața cu amănuntul – 5,7 TWh, redus cu 10% comparativ cu primele nouă luni din 2022, pe fondul tendinței generale de scădere a consumului de energie electrică; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aprox. 3,5 mil. locuri de consum pe piață concurențială, cât și în regim de serviciu universal și ultima instanță;
 • Cota de piață pe furnizarea de energie electrică – Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cotă totală de piață de 16,66% și de 9,98% în regim concurențial, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din iulie 2023;
 • Grupul Electrica urmărește în continuare extinderea portofoliului în domeniul producției de energie electrică, în special din surse regenerabile, având la acest moment proiecte în diferite faze de execuție cu o capacitate de aproximativ 300 MW;
 • Baza Activelor Reglementate (BAR), în termeni nominali, cu inflație 13,69% pentru anul 2023, estimată la sfârșitul trimestrului 3 al anului 2023 este de 6,9 mld. RON, fără inflație fiind 6 mld. RON, cu mențiunea că activele din BAR vor fi reevaluate la sfârșitul anului;
 • La finalul primelor 9 luni ale anului 2023, operatorul Distribuție Energie Electrică România (DEER), a realizat și pus în funcțiune investiții (CAPEX PIF) în valoare de 324,9 mil. RON, reprezentând 42,5% din valoarea programului de puneri în funcțiune planificat pentru 2023 (i.e. 764,1 mil. RON, din care 628,4 mil. RON plan aferent anului 2023 și 135,6 mil. RON valori reportate aferente anului 2022); s-au realizat 162,4 mil. RON din planificarea aferentă anului 2023, 95,2 mil. RON recuperări aferente anului 2022 și 67,2 mil. lucrări suplimentare față de planul anului 2023, provenite din modificări legislative privind racordarea.