Update articol:

Enel, inclus pentru prima oară în indicii MSCI ESG Leaders

Compania Enel a fost inclusă pentru prima dată în Indicii MSCI ESG Leaders, în urma evaluării anuale a indicilor de sustenabilitate, efectuată de către MSCI, principalul furnizor de analize și indici de mediu, sociali și de guvernanță (ESG). Această serie de indici, care ponderează scorul în funcție de capitalizarea de piață a companiilor, oferă expunere companiilor cu performanțe ridicate pe criteriile ESG în raport cu companiile din același sector de activitate. În plus, performanța Enel a fost confirmată și de către prestigioasele serii de indici FTSE4Good și Euronext Vigeo-Eiris 120, potrivit unui comunicat.

„Includerea noastră în acești indici renumiți este cea mai recentă confirmare a faptului că sustenabilitatea este o parte integrată a modelului nostru de afaceri, ceea ce dirijează acțiunile noastre către crearea de valoare pe care o împărtășim cu toți partenerii noștri”, a declarat Francesco Starace, CEO și director general al Enel. „Toate operațiunile și deciziile noastre de investiții sunt ghidate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, cu un accent deosebit pus pe generarea de energie fără emisii și soluțiile extrem de eficiente care promovează modele energetice mai curate și mai sustenabile.”

Indicii, concepuți pentru investitorii instituționali dispuși să integreze criteriile ESG în procesele de decizie privind investițiile, utilizează una dintre cele mai bune abordări, selectând doar companiile cu cele mai bune ratinguri MSCI ESG, care măsoară capacitatea unei companii de adaptare pe termen lung la riscurile de mediu, sociale și de guvernanță relevante din punct de vedere financiar. În 2019, Enel a primit pentru prima dată cel mai ridicat rating MSCI ESG („AAA”), deschizând calea pentru includerea companiei în acest an în Indicii MSCI ESG Leaders, cei mai prestigioși din seriile de indici MSCI care măsoară performanțele companiilor în ceea ce privește sustenabilitatea.

În plus, includerea  a luat în calcul și investițiile continue ale Enel în energia din surse regenerabile și ținta sa ambițioasă de reducere a emisiilor de carbon, aliniate cu Acordul de la Paris, în cadrul căruia compania se angajează să reducă cu 70% emisiile sale directe de gaze cu efect de seră până în 2030, comparativ cu nivelul atins în anul 2017.

În plus, Enel a fost încă o dată confirmată în Seria de Indici FTSE4Good, care evaluează cele mai importante companii globale în funcție de practicile referitoare la criteriile ESG și la transparență, în funcție de analiza FTSE4Good din prima jumătate a anului 2020.

De asemenea, compania a fost confirmată în evaluarea semestrială a indicilor Euronext Vigeo-Eiris 120 atât la nivel global (indicele mondial) cât și la nivel regional (indicele Europei și al Zonei Euro). De două ori pe an, indicele Euronext Vigeo-Eiris World include cele mai sustenabile 120 de companii din primele 1.500 de corporații la nivel global în funcție de valoarea de piață a participațiilor aflate la tranzacționare în America de Nord, regiunea Asia-Pacific și Europa. Indicii regionali ai Zonei Euro și ai Europei includ cele mai sustenabile 120 de companii dintre cele mai mari 500 de companii listate în Zona Euro și, respectiv, în Europa.

Indicii FTSE4Good și Vigeo-Eiris au recunoscut performanța deosebită a Enel în implementarea practicilor comerciale responsabile pe întregul lanț de valoare în domeniul mediului, al guvernanței corporative, al eticii de afaceri, al drepturilor omului, managementului resurselor umane și implicării comunităților locale, printre altele.

Performanța de vârf a Enel în domeniul sustenabilității se extinde și către alte companii ale Grupului Enel, cum ar fi filiala sa spaniolă Endesa, care și-a reînnoit poziția în indicele FTSE4Good și în toți cei trei indici ai Vigeo-Eiris. În plus, Enel Américas și Enel Chile, filialele Enel care operează în America Latină, au fost, de asemenea, confirmate în Seria de Indici FTSE4Good.

Compania Enel este prezentă și în numeroși alți indici de sustenabilitate renumiți, cum ar fi Indicii Dow Jones Sustainability, Lista „A” a CDP Climate, indicii STOXX Global ESG Leaders, ratingul ISS „Prime”, Indicele Bloomberg al Egalității de Gen, Clasamentul Corporate Knights Global cu cele mai multe corporații sustenabile la nivel global, indicii ECPI și indicii ESG Best Practices ai Thomson Reuters / S-Network.

Enel atrage din ce în ce mai mult atenția investitorilor responsabili din punct de vedere social, ale căror participații în companie sunt în continuă creștere, reprezentând aproximativ 10,8% din capitalul social al Grupului în 2019, aproape dublu față de nivelul din 2014. Această creștere, care este în concordanță cu recunoașterea din ce în ce mai mare a importanței elementelor nefinanciare în crearea de valoare durabilă pe termen lung, reflectă consolidarea sustenabilității globale a Enel și a criteriilor ESG.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza