Update articol:

ENGIE majorează preţul gazelor de la 0,21 lei/kWh la 0,57 lei/kWh; consumatorii finali vor plăti 0,31 lei/kWh; ANRE: Este un preț aferent unei oferte de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial

* ANRE: Prețul propus de societatea ENGIE Romania S.A. este un preț aferent unei oferte de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, fiind stabilit pentru o perioadă viitoare, cu luarea în considerare a condițiilor actuale de piață.

*ANRE: Un furnizor va primi o compensare de la bugetul de stat doar în cazul în care valoarea componentei de achiziție rezultată în urma deducerii din prețul final facturat a celorlalte componente ale prețului este mai mică decât prețul mediu de achizitie realizat de furnizor.

 

Compania ENGIE, cel mai mare furnizor de gaze naturale al populației, a transmis clienţilor în luna mai o notificare prin care majorează preţul de la 0,21 lei/kWh la 0,57632 lei/kWh, fără TVA, în cadrul ofertei ENGIE Gas Start, de aproape 3 ori mai mare. Perioada de aplicare a ofertei este 1 iulie 2022 – 31 martie 2023.

Preţul cu TVA ajunge la 0,68582 lei kWh.

Cum preţul este plafonat, clientul final va plăti 0,31 lei/kWh până la 31 martie 2023, deci o creştere de circa 50%.

ENGIE anunţă: “Oferta actuală de gaze naturale va expira în perioada următoare, aşa că ţi-am pregătit o nouă ofertă aferentă contractului tău (…) care va fi aplicabilă începând cu 1 iulie 2022.

Te asigurăm că pentru toate ofertele noastre depunem eforturi pentru a asigura prețuri și condiții avantajoase tuturor clienților noștri, indiferent de context. Astăzi, cu atât mai mult, în fața unor condiții dificile, facem tot posibilul să diminuăm efectul creșterilor de preț fără precedent și să găsim soluții, în primul rând, responsabile şi prudente, care, mai presus de toate, să nu afecteze continuitatea alimentării cu gaze naturale a clienţilor noștri. Actualele preţuri sunt sunt puternic influențate de volatilitatea și creșterea prețurilor gazelor naturale, pe fondul incertitudinilor create de contextul actual al pieței”.

Contactaţi pentru a comenta această creştere, oficialii ANRE ne-au transmis:

“Piețele de energie electrică și de gaze naturale din România funcționează în conformitate cu reglementările europene privind piața internă de energie, prin care se stabilesc cerințe legate de dezvoltarea de energie din surse regenerabile, politica de mediu, integrarea piețelor de echilibrare, precum și interconectarea sistemelor energetice.

Pe piaţa concurenţială de energie, tranzacţiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, iar preţurile se formează pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale.

Creșterea prețurilor la clienții finali este o consecință directă a creșterii prețului cu care furnizorii cumpără energia electrică/gazele naturale de pe piața angro (piața în care se încheie tranzacțiile între producători/traderi și furnizorii clienților finali).

Actuala creștere a prețurilor se manifestă peste tot în Europa, nu numai în România. În condițiile în care piețele de energie electrică/gaze naturale din România sunt liberalizate, preţurile se formează liber pe baza cererii și ofertei. România, fiind membră în Uniunea Europeană, și având pieţe interconectate cu celelalte state membre, respectiv pieţe comune, atât de gaze naturale cât şi de energie electrică, cunoaște aceeași evoluţie a preţului la energie electrică şi gaze naturale, la fel ca şi în celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.

Ca surse de informare asupra prețurilor de vânzare/cumpărare a gazelor naturale pe care cei interesați le pot accesa, recomandăm:

În ceea ce privește furnizarea gazelor naturale pe piaţa concurenţială cu amănuntul, aceasta se realizează în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi clientul final, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Pe piaţa concurenţială, furnizorii au dreptul de a elabora oferte-tip conform strategiei comerciale proprii. Din structura preţurilor au rămas reglementate de către ANRE doar tarifele aferente serviciilor de distribuţie și transport a/al gazelor naturale, cuprinse în preţul de furnizare, după caz.

Totodată, fiecare furnizor stabilește preţul final de furnizare a gazelor naturale în funcție de doi factori esențiali care acționează în sens contrar, respectiv:

  • strategia comercială la nivelul vânzării gazelor naturale către clienții finali și atragerea de noi clienți, care impune furnizorului stabilirea unui preț final mai atractiv pentru clienți în raport cu cel al concurenței, și
  • costul achiziției gazelor naturale avut de furnizor, acest cost fiind în strânsă legătură cu strategia de achiziții a furnizorului și structura surselor de gaze naturale prin care acesta își acoperă necesarul de consum la clienților din portofoliu, (respectiv ponderea gazelor naturale din producție internă față de import sau înmagazinare, ponderea achizițiilor din piața SPOT față de achizițiile din contracte pe termen lung), care impune furnizorului stabilirea unui preț mediu de achiziție pe care să îl includă în prețul final, care să nu fie sub costurile de achiziție.

În consecință, prețul propus de societatea ENGIE Romania S.A. este un preț aferent unei oferte de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, fiind stabilit pentru o perioadă viitoare, cu luarea în considerare a condițiilor actuale de piață.

Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte și de a avea acces la cât mai multe informaţii, ANRE a pus la dispoziţie, pe pagina proprie de internet (www.anre.ro), aplicația web denumită “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, al cărei scop este să permită compararea preţurilor de furnizare şi a condiţiilor oferite de furnizorii de gaze naturale, înainte de a alege un anumit furnizor sau o anumită ofertă-tip, aplicație care poate fi accesată folosind link-ul http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn.

Referitor la valoarea compensată furnizorilor de la bugetul  de stat, conform prevederilor art. 7 alin. (1) ale OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 27/2022, aceasta se determină ”ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1)

Referitor la preţul mediu de achiziţie realizat, art. 3 alin. (2) din OUG 27/2022, prevede următoarele:

”(2) Preţul mediu de achiziţie realizat se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi va include:

a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;

b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. a).

Referitor la valoarea componentei de achiziţie, art. 3 alin. (1) din OUG 27/2022, prevede următoarele:

”(1)  Valoarea componentei de achiziţie se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ca diferenţă între preţul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) şi componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d), după caz.”

Referitor la prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale, art. 1 alin. (2) din OUG 27/2022 prevede următoarele:

”(2)  Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.”

Referitor la componentele prețului final facturat, art. 2 alin. (1) din OUG 27/2022 prevede următoarele:

”(1) Preţul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 3;

b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;

c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.”

Prin urmare, având în vedere prevederile OUG 27/2020 mai sus menționate, un furnizor va primi o compensare de la bugetul de stat doar în cazul în care valoarea componentei de achiziție rezultată în urma deducerii din prețul final facturat a celorlalte componente ale prețului prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) – d) din OUG 27/2022 este mai mică decât prețul mediu de achizitie realizat de furnizor.

În această situație, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din OUG 27/2022, Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul  de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Referitor la verificarea costurilor de achiziție ale furnizorilor, menționăm că, în vederea acoperirii diferenţelor de preţ compensate, furnizorii au obigația de a prezenta lunar la ANRE documente justificative în acest sens”.

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM