Update articol:

FNGCIMM: Bariere operaționale eliminate în derularea IMM INVEST ROMÂNIA, în urma intervențiilor legislative inițiate și aprobate astăzi 

Barierele operaționale au fost eliminate în derularea IMM INVEST ROMÂNIA, în urma intervențiilor legislative inițiate și aprobate astăzi de Guvern, potrivit unui comunicat al FNGCIMM.  

La inițiativa Primului Ministru, în urma reuniunii organizate de Guvernul României, în dată de 22.05.2020, au fost invitați să participe la consultări privind relansarea economică a României, reprezentanții Asociației Române a Băncilor, ai Consiliului Patronatelor Bancare din România, ai Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Un punct important în agenda întâlnirii a fost evaluarea de etapă a implementării programului IMM INVEST, în vederea îmbunătățirii și dinamizării derulării programului.

În urma discuțiilor, între Guvern, sistemul bancar și reprezentanții IMM -urilor a rezultat și necesitatea adoptării unor măsuri de ajustare, recalibrare, simplificare și flexibilizare a proceselor și fluxurilor programului IMM INVEST, prin eliminarea barierelor legislative existente în calea implementării în parametrii optimi.

Guvernul a inițiat aceste intervenții legislative și în ședința de Guvern de astăzi, 27.05.2020, aceste ajustări ale programului au fost aprobate.  Măsurile aprobate de guvern se referă la eliminarea cerinţei de instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile, precum și la renunțarea asupra condiției impusă beneficiarilor la înrolarea  în Program în sensul de a face dovadă că s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior datei de 31.12.2019, din cauza pandemiei de COVID-19.

FNGCIMM precizează: “Anunțăm partenerii bancari și potențialii beneficiari ai Programului IMM INVEST ROMÂNIA că FNGCIMM a luat toate măsurile operaționale care se impun pentru a asigura aplicarea imediată a noilor prevederi legale mai favorabile relației creditor-debitor, solicitările de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului depuse pană la dată întrării în vigoare a modificărilor legislative aprobate în ședința de Guvern de astăzi se vor soluționa prin aplicarea noilor parametrii de analiză, recalibrați în urmă intervențiilor legislative aprobate în ședința de Guvern de astăzi, 27.05.2020.

FNGCIMM anunță public faptul că s-a ajuns la zi în ceea ce privește analiză de eligibilitate a înscrierilor în aplicația www.imminvest.ro., un număr de  60.541 întreprinderi mici și mijlocii sunt înscrise în programul IMM INVEST, iar un prim efect benefic este că, în prima faza vor fi susținute peste 750.000 de locuri de muncă.

În mai puțîn de o luna de la lansarea Programului IMM INVEST și de la deschiderea înscrierilor în aplicația www.imminvest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat în cea de-a treia faza de implementare.  

Procesul de analiză este la zi, iar solicitările eligibile sunt transmise într-un ritm accelerat către bănci. În maxim 72 de ore de la înscrierea în aplicație, fiecare solicitare a fost, fie admisă din punctul de vedere al eligibilitatii, fie s-au cerut clarificări IMM-ului în vederea completării sau corectării documentației necesare în această faza. Partenerii bancari au digitalizat procesele de analiză a acestor solicitări, astfel într-un timp foarte scurt vor reuși să proceseze un volum foarte mare de cereri de credit.  

Primele două etape necesare a fi parcurse de către IMM-urile înscrise în program pentru a accesa finanțări garantate de stat, constau în analiză eligibilitatii privind încadrarea în categoria IMM, selecție realizată de către FNGCIMM, iar faza a două este realizată de băncile partenere și vizează analiză solicitărilor IMM pentru acordarea creditelor pentru capital de lucru și de investiții garantate de stat.

Cea de a treia etapă constă în transmiterea în aplicația webplafon a programului IMM Invest, a dosarelor de credit aprobate de către bănci pentru accesarea garanției în nume și cont stat, precum și a grantului oferit prin schemă de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile și comisioanele, aferente creditului până la 31.12.2020.

În acest moment în aplicația web plafon a FNGCIMM se află un număr de 1441 credite aprobate de bănci în valoare de 1.073.540.960 de lei pentru accesarea garanției în nume și cont stat, precum și a grantului oferit prin schemă de ajutor de stat.

FNGCIMM derulează cu celeritate procesele de aprobare ale garanțiilor în nume și cont stat, respectând termenele asumate, respectiv 72 de ore pentru verificarea eligibilitatii solicitării, precum și maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației corect și complet întocmite. pentru acordarea garanției în nume și cont stat, precum și a grantului oferit prin schemă de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile și comisioanele, aferente creditului”.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând că o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.
Garanția FNGCIMM SĂ – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SĂ – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

Raport tranzactii cu parti afiliate 29 august - 2 octombrie 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.09.2022-30.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (03/10/2022)

Notificare cu privire la numarul de titluri de participare aflate in circulatie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022