Update articol:
Modificările la legea energiei intră astăzi în plenul Camerei Deputaţilor

Furnizorul de gaze naturale este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare; penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei

pretul gazelor pixabay.com

*Producerea hidrogenului, introdusă  în sistemul reglementat

*Redevența este obiect de licitație și nu poate fi plătită de consumatorul final

*“Windfall tax” : Furnizorii de gaze vor plăti o taxă pe veniturile suplimentare din liberalizare, care va merge în bugetul de stat pentru consumatorul vulnerabil

 

Comisia pentru industrii și servicii a introdus şi un amendament la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 privind penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei de gaze, la fel ca la energie electrică, conform Regulamentului (UE) nr.
1.227/2011 și practici înșelătoare și confidențialitatea pentru
avantaje comerciale.

Repetarea contravenției de manipulare a pieței în decurs de 12 luni constituie faptă foarte gravă,  autoritatea de reglementare retrăgând licența persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătorești definitive, conform Comisiei de Industrii şi Servicii. 

Penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei de energie electrică

 

Potrivit altor amendamente admise, operatorul de transport şi de sistem are obligaţia să  racordeze toți solicitanții la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire. Recuperarea costurilor privind racordarea se realizează prin tarifele de transport conform reglementărilor ANRE.

Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare și întreținere a obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor și a
stațiilor de reglare-măsurarepredare/ stațiilor de reglare/stațiilor de măsurare/posturilor de reglare măsurare/posturilor de reglare/ posturilor de măsurare, branșamente, sunt lucrări de utilitate publică.

Modificările la legea energiei intră astăzi în plenul Camerei Deputaţilor  

Având în vedere că au fost semnalate cazuri in care distribuitorii integrati
cu un furnizor, beneficiind de aceasta legatura, promit rezolvarea racordarii intr-un
termen redus daca semneaza contracte de furnizare cu ei, Comisia de Industrii a introduc urmărorul amendament:  “Este interzisă orice interferență, de orice natură, dintre operatorul de distribuție integrat pe verticală cu un furnizor prin care acesta poate fi avantajat din punct de vedere comercial față de alți furnizori independenți care operează în zona concesionată de operatorul de distribuție.”

În urma liberalizării pieţei, furnizorul de gaze naturale are obligaţia să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale în condiții concurențiale, transparente și
nediscriminatorii, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru
clienții săi, şi să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor
finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de
soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii
sau contestaţii. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central
care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz,
formând o reţea care oferă în mod gratuit clienţilor finali toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislaţia în vigoare și la căile de soluţionare a
litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord, asigurând accesul
imediat la informație pentru toți solicitanții. 

Furnizorul de gaze naturale mai are obligaţia, potrivit unui amendament admis, să constituie în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale la nivelul necesar pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a
clienților săi și suportabilității prețului de către aceștia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Furnizorul de gaze naturale este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare.

Operatorul de distribuție gaze are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare, și execuție a instalației de extindere și branșare a clientului final noncasnic a cărei lungime va fi până la 2500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de
construire, conform amendamentelor admise.

Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligația să utilizeze
locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de
5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare. În cazul în care clientul final non-casnic nu respectă prevederile de mai sus,  acesta este obligat să
restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de
proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada
rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările
adoptate de ANRE.

Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea
obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în
perimetrul unității administrativ teritoriale pentru care a fost
concesionat serviciul public de distribuție. Termenul de extindere
și/sau branșare a consumatorilor nu poate depăși termenul de 90 de zile
de la data obținerii autorizației de construire.

Art 177 din Legea energiei despre funcţionarea pieţei concurenţiale se abrogă: “Începând cu data de 1 ianuarie  2019, toţi participanţii la piaţa de
gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze
naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie,
în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu
reglementările emise de ANRE, pentru cumpărarea unei cantităţi
minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea
reprezentată de o cotă procentuală de 40% din cantitatea de gaze naturale
contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător”.

Producerea hidrogenului, introdusă  în sistemul reglementat

Producerea hidrogenului, introdusă  în sistemul reglementat, potrivit amendamentelor admise. Astfel, autoritatea competentă emite autorizaţii pentru înfiinţarea instalațiilor de producere a hidrogenului şi acordă licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de exploatarea comerciala a instalatiilor de producere a
hidrogenului.

ANRE elaborează reglementările tehnice și comerciale cu privire la operarea terminalului GNL/hidrogen, precum și metodologia de tarifare aferentă, în
termen de 6 luni de la primirea unei cereri de autorizare pentru
realizarea unui terminal GNL/hidrogen. Tarifele pentru serviciile
prestate de operatorul terminalului GNL/hidrogen, inclusiv instalațiile
de stocare GNL/hidrogen, în legătură cu operarea terminalului se
stabilesc de operatorul economic respectiv, în baza unei metodologii
aprobate de ANRE și se publică pe pagina proprie de web a
operatorului.

ANRE stabilește condițiile și standardele de realizare a
instalațiilor de injecție a hidrogenului în rețelele existente de
transport/distribuție a gazelor naturale, potrivit unui amendament al Comisiei pentru industrii și servicii.

  • Redevența este obiect de licitație și nu poate fi plătită de consumatorul final

Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport şi
înmagazinare a gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii.

 Redevența pentru concesiunile prevăzute mai sus este plătită de operatorul de gaze naturale și nu poate fi introdusă de acesta în tariful serviciului respectiv, potrivit unui amendament al  Comisiei pentru industrii și servicii care susţine că redevența este obiect de licitație și nu poate fi plătită de consumatorul final.

“Windfall tax” : Furnizorii de gaze vor plăti o taxă pe veniturile suplimentare din liberalizare, care va merge în bugetul de stat pentru consumatorul vulnerabil

Comisia de Industrii a mai introdus un amendament. Astfel, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 iunie 2021, prețul de vânzare al gazelor naturale de către titularii de licență de furnizare a gazelor naturale, licențiați în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, către clienţii casnici, producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei este format în condiții de piață liberă din costul unitar al gazelor naturale din care se exclud cantitățile de gaze naturale din import și înmagazinare, la care se adaugă tariful de transport, tariful de distribuție, tariful de înmagazinare și tariful de furnizare, plus taxele aferente.

În cazul în care, la formarea prețului în perioada și condițiile stipulate mai sus, furnizorii vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai mare decât costul real de achiziție, suma rezultată din diferența dintre prețul real de achiziție și prețul reglementat al producătorilor în valoare de 68 lei/MWh, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se împarte în următoarele proporții: 10% rămâne la furnizor și 90% se colecteză la bugetul de stat într-un cont special și este utilizată exclusiv pentru protecția clienților vulnerabili. Calculele se fac lunar, pentru luna anterioară.

Schema se aplică doar pentru cantitățile de gaze naturale care au un preț de achiziție sub prețul de 68 lei/MWh.

 

Iulian Iancu propune “windfall tax” : Furnizorii de gaze vor plăti o taxă pe veniturile suplimentare din liberalizare, care va merge în bugetul de stat pentru consumatorul vulnerabil

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021