Update articol:
Modificările la legea energiei intră astăzi în plenul Camerei Deputaţilor  

Penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei de energie electrică

energie electrica Sursa foto: anre.ro
  • Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare, potrivit unui amendament al Comisiei pentru industrii și servicii.
  • Operatorul de distribuție are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final non-casnic, a cărei lungime va fi de până la 2500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție

  

Comisia pentru industrii și servicii a introdus şi un amendament la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 privind penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei.    

Astfel, la articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera d) se introduc
patru noi litere, literele e)-h) cu următorul cuprins:
„e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor
pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior sancţionării,
pentru faptele prevăzute la pct.32-35, pct.41, 51 și 52;
f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor
pe piaţa concurențială de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la pct.49 şi 50;

g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sancţionării pentru cea prevăzută la pct. 42 și 54

h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sancţionării, pentru cea prevăzută la pct. 48.

Repetarea contravenției de manipulare a pieței în decurs de 12 luni constituie faptă foarte gravă si duce, potrivit amendamentelor admise, autoritatea de reglementare retragand licența persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătorești definitive. 

Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior
anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii
contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul
ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană
juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul
anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă
contravențională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, conform amendamentelor admise.

 

Furnizorul de gaze naturale este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare; penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei

 

Potrivit amendamentelor admise, operatorul de distribuție are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final non-casnic, a cărei lungime va fi de până la 2500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.

Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

În cazul în care clientul final non-casnic nu respectă prevederile de mai sus, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.

De asemenea, potrivit amendamentelor admise, operatorul de distribuţie este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant, în limita cotei de eficienţă economică a investiţiei, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.

Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare, potrivit unui amendament al Comisiei pentru industrii și servicii.

În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în
plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie
suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii
de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare, conform unui alt amendament. 

În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal.

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:

(i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(iii) în cazul înregistrării eronate sau a defectării grupurilor de măsurare, conform reglementarilor ANRE.

Sistemul paușal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea
stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Potrivit amedamentelor admise, articolul 80 se elimină: “În situații de dezechilibre majore între cerere și ofertă și disfuncționalități evidente ale pieței de energie electrică, Guvernul, la propunerea ANRE și cu avizul Consiliului Concurenței, poate limita creșterea excesivă a prețurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită
succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă
circumstanțele ce au determinat adoptarea respectivei decizii, prin:
a) fixarea unei limite superioare a prețului pe o piață centralizată;
b) limitarea venitului din activitatea reglementată.
Costurile recunoscute și amânate, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se
recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea
competentă”.

 

Modificările la legea energiei intră astăzi în plenul Camerei Deputaţilor  

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021