Update articol:

Grupul Financiar Banca Transilvania oferă, gratuit, peste 30 de milioane de acţiuni, angajaţilor cu performanţe deosebite în activitatea profesională

Grupul Financiar Banca Transilvania oferă, gratuit, 30.035.756 acţiuni, angajaţilor cu performanţe deosebite în activitatea profesională. 

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziţionare aceste acţiuni sunt membrii Consiliului de Administraţie, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncţi din Centrala Băncii, directorii regionali, dealeri și alţi membri ai personalului Băncii Transilvania și subsidiarelor BT.

Acţiunile sunt destinate salariaţilor din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania care îndeplinesc următoarele criterii:

• Au avut rezultate deosebite în anul 2018;
• Au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor Băncii/unităţii/direcţiei din care fac parte şi/sau pe care le conduc;
• Acceptă condiţionările planului de fidelizare/stock option plan aprobat de Consiliul de Administraţie;
• Au o conduită morală, profesională și socială în acord cu standardele Băncii, adoptate prin Codul de Conduită;                                                                      • Promovează buna comunicare şi creează un climat de muncă adecvat realizării unor
performanţe deosebite.
• Se implică activ şi eficient în promovarea intereselor Băncii aferente domeniului lor de activitate;

Conform BT, Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25 Aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1951/22.05.2018, s-a aprobat prin vot deschis, în unanimitate, achiziţionarea de către societate, de pe piaţa de capital, de acţiuni proprii, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puţin 3
ani, precum și plata unor remuneraţii fixe.

Prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 30.05.2019, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 25 Aprilie 2018, s-a decis includerea unui număr de 30.000.000 acţiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preţ preferenţial 0 lei/acţiune.

Prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie nr. 2 din data de 30.05.2019, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A., s-a decis includerea unui număr de 35.756 acţiuni în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preţ preferenţial 0 lei/acţiune. Cele 35.756 acţiuni integral liberate sunt dobândite cu titlu gratuit ca urmare a compensarii fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, aferente majorarii capitalului social aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25 Aprilie 2018, precum si ca urmare a aplicarii legislaţiei bancare privind politicile solide de remunerare.

 

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (27/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24 septembrie 2021

ERSTE GROUP TURBO LONG 0.10/30.80/31.30 (EBEBSTL44) (27/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 13:25 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

EB EBS TURBO SHORT 0,1/46,5/46 (EBEBSTS36) (27/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 28 si 29 Septembrie 2021

Turbo Long on Daimler AG (RCDAITL1) (27/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 12:05 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

ROMCAB SA (MCAB) (27/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014