Update articol:

Hidroelectrica a început recrutarea unui nou Directorat

Producătorul de energie Hidroelectrica a publicat un anunț de recrutare pentru membrii Directoratului său, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Expertul în recrutarea resurselor umane este Pluri Consultants România S.R.L, care îi va selecta pe cei cinci membri ai Directoratului.

Depunerea dosarelor de candidatură este așteptată în perioada 10 aprilie- 10 mai, urmând ca, pe 24 mai, să fie anunțată lista scurtă de candidați. Propunerile de nominalizare se vor face în perioada 27.05-04.06.2019.

Printre criteriile de eligibilitate se numără: o experiență de administrare sau de management de minim 5 ani, nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani, nu au făcut poliţie politică (Vezi mai jos toate Criteriile).

Hidroeletrica S.A. este lider pe piața românească în producția de energie electrică (având o contribuţie de aproximativ 30% din totalul productiei de energie electrica la nivel național) și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem, necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Energetic National.

Conform anunțului, Strategia companiei are ca punct focal creșterea valorii companiei, care se sprijină pe 5 axe strategice principale: > Optimizarea costurilor prin continua îmbunătățire a proceselor; > Optimizarea exploatării capacităților de producție ale companiei; > Realizarea unor investiții rentabile; > Extinderea la nivel regional; > Listarea la bursă a companiei.

În februarie, acționarii Hidroelectrica au ales un nou Consiliu de Supraveghere (CS), cu un mandat de patru ani, prin vot cumulativ. Cei șapte membri ai Cosiliului de Supraveghere aleși sunt Ioana Andreea Lambru, Mihai Mihalache, Nicolae Cristian Stoina, Daniel Naftali, Carmen Radu, Cătălin Vlăduț Popescu, Karoly Borbely.

 

Carmen Radu, Mihai Liviu Mihalache și Cătălin Vlăduț Popescu, noii membri ai Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica

***

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: a) cunosc limba română si limba engleza – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine sau cunosc – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, limba engleză.

b) sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniile economic, tehnic sau juridic; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.) în domenii relevante.

c) au o experiență profesională totală de minim 10 ani;

d) au o experiență de administrare sau de management de minim 5 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entitati de talie similară cu SPEEH Hidroelectrica SA, experiența profesională anterioară în domeniul energetic ; experiența prealabilă de coordonare a activitatii de producție de energie electrică, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă, de management al resurselor umane, de listare la bursă a unei companii, experiență prealabilă în cadrul unei companii listate la bursa, experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană

e) sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;

f) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;

g) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Directoratului S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.;

h) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;

i) nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;

j) Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Directoratului.